Widok powiązań

Jeden z dwóch sposobów przeglądania danych rozszerzeń na stronie rozszerzeń.

Za każdym razem, gdy utworzysz rozszerzenie, takie jak objaśnienie albo rozszerzenie informacji w witrynie, możesz powiązać je z dowolną grupą reklam lub kampanią albo z całym kontem. Oznacza to, że jedno rozszerzenie może mieć wiele powiązań.

W widoku powiązań każdy wiersz zawiera dane charakterystyczne dla pojedynczego powiązania rozszerzenia, w tym grupę reklam, kampanię lub konto, z którymi powiązano rozszerzenie. Jeśli rozszerzenie jest powiązane z wieloma grupami reklam lub kampaniami, zostanie wyświetlone wiele razy. Skorzystaj z widoku powiązań, by porównać skuteczność rozszerzenia z różnymi powiązaniami. Możesz też dodawać lub usuwać powiązania, zaznaczając pola obok powiązań, które chcesz zmienić, a następnie korzystając z menu Dodaj do i Edytuj.

Aby wyświetlić dane rozszerzeń bez informacji o powiązaniach, przełącz się na widok rozszerzeń.

Więcej informacji
Rozszerzenia
Ocena skuteczności rozszerzeń reklam

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem