Aangepaste parameters instellen voor gebruik met uw remarketinglijsten

U kunt aangepaste parameters gebruiken om uw sitebezoekers te identificeren op basis van door u opgegeven categorieën. Als u aangepaste parameters wilt gebruiken, moet u deze toevoegen aan uw Google Ads-tag. Daarna kunt u geavanceerde remarketinglijsten maken waarmee uw advertenties alleen worden weergegeven aan sitebezoekers die aan de voorwaarden van de aangepaste parameters voldoen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u uw websitecode bewerkt om aangepaste parameters op te nemen in uw Google Ads-tag. We bieden u ook richtlijnen voor het gebruik van aangepaste parameters voor uw remarketinglijsten.

Instructies

Aangepaste parameters toevoegen aan uw remarketingtag

Stel een remarketingtag in en voeg deze tag toe aan uw site als u aangepaste parameters wilt implementeren. Deze tag bestaat uit een algemene sitetag en een gebeurtenisfragment. Deze werken samen om remarketinggebeurtenissen te volgen. U kunt aangepaste parameters toevoegen aan uw bestaande fragment als u een gebeurtenisfragment op uw site heeft.

Gebeurtenisfragment met aangepaste parameters

<!-- Gebeurtenisfragment voor aangepaste Google Ads-parameters -->
<script>
    gtag('event', 'page_view', {'send_to': 'AW-123456789',
      'parameter1': '', // Voer hier uw aangepaste parameter in
      'parameter2': '', // Voer hier uw aangepaste parameter in
      'parameter3': '' // Voer hier uw aangepaste parameter in
    });
</script>

Uw webmaster moet de relevante informatie dynamisch laten opnemen in de aangepaste parameters. De aangepaste parameters moeten worden gecodeerd volgens de JSON-indeling, ofwel JavaScript Object Notation, een indeling voor het verzenden van gestructureerde gegevens via een netwerkverbinding.

Wanneer de code voor de algemene sitetag en het gebeurtenisfragment bij elkaar zijn geplaatst, moet de remarketingtag eruitzien als het onderstaande voorbeeld. Dit is een voorbeeld van een tag vóór implementatie. Kopieer en plak het onderstaande codevoorbeeld niet:

Voorbeeld van een remarketingtag in websitecode

<!-- Algemene sitetag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 ->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-123456789');
  </script>

<!-- Gebeurtenisfragment voor aangepaste Google Ads-parameters -->
<script>
    gtag('event', 'page_view', {'send_to': 'AW-123456789',
      'section': '',
      'pagetype': '',
      'membertype': ''
    });
</script>

Leer hoe u oudere tags upgradet op uw site.

Tip

Wanneer u de Google Ads-remarketingtag implementeert, vooral met aangepaste parameters, kunt u Google Tag Assistant gebruiken om te controleren of de implementatie op een specifieke pagina correct is uitgevoerd. Deze tool is een Chrome-extensie die automatisch Google-codefragmenten op alle pagina's controleert en u kan helpen gedetecteerde fouten op te lossen. Download en installeer Tag Assistant via de Google Chrome Store.

Lijsten samenstellen voor aangepaste parameters

De aangepaste parameters die u in uw tag verzendt, komen beschikbaar wanneer u remarketinglijsten maakt in Google Ads. Ga als volgt te werk om lijsten te maken met behulp van aangepaste parameters:

 1. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
 2. Klik onder 'Gedeelde bibliotheek' op Doelgroepbeheer.
 3. Klik op de plusknop en selecteer + Websitebezoekers.
 4. Voer een Doelgroepnaam in en controleer of 'Leden van lijst' is ingesteld op Bezoekers van een pagina.
 5. Doe in het gedeelte 'Bezochte pagina' het volgende:
  1. Selecteer uw aangepaste parameter in het dropdownmenu 'URL'.
  2. Selecteer een operator (voorbeelden: bevat, is gelijk aan, begint met).
  3. Geef een waarde op voor uw aangepaste parameter.
 6. Klik op Doelgroep maken.

U kunt bijvoorbeeld de parameter 'membertype' selecteren, vervolgens 'is gelijk aan' en ten slotte 'premium' invoeren om premium-siteleden aan uw lijst toe te voegen.

Als u een geavanceerde lijst met aangepaste parameters wilt maken, kunt u nieuwe voorwaarden toevoegen aan een 'OF'-relatie (de pagina moet aan een of meer voorwaarden voldoen) of aan een 'EN'-relatie (de pagina moet aan alle voorwaarden voldoen):

 • Als u nieuwe voorwaarden wilt toevoegen in een 'OF'-relatie, klikt u op de knop OF onder het dropdownmenu 'URL'.
 • Als u nieuwe voorwaarden wilt toevoegen in een 'EN'-relatie, klikt u op de knop EN rechts van uw aangepaste parameter.

Als u bijvoorbeeld de regel van uw lijst zodanig wilt bewerken dat er leden in worden opgenomen die het contactformulier hebben gebruikt, klikt u op de knop EN en stelt u vervolgens de nieuwe voorwaarde in als 'conversiontype > is gelijk aan > contactus'.

Hier volgen enkele veelvoorkomende lijsten waarmee u zou kunnen beginnen: niet-leden die specifieke paginacategorieën hebben bekeken, gratis leden die nog nooit het contactformulier hebben gebruikt of premium-leden die meerdere typen content op uw site hebben bekeken.

Als u een lijst wilt maken met niet-leden die specifieke categorieën hebben bekeken, kunt u de aangepaste parameter 'membertype' gebruiken om bezoekers te identificeren die zich nog niet hebben geregistreerd en die het gedeelte 'Games' van uw site hebben bekeken. U stelt daartoe de eerste voorwaarde in op 'membertype' > 'is gelijk aan' > 'non' en de tweede voorwaarde op 'subsection' > 'is gelijk aan' > 'games'.

Stel dat u bezoekers wilt bereiken die zich hebben aangemeld, maar nooit contact hebben opgenomen met het bedrijf. U kunt nu een lijst maken door de parameter 'membertype' te gebruiken voor de bezoekers en de aangepaste parameter 'conversiontype' voor 

verzendingen van het contactformulier. U stelt de eerste voorwaarde in op 'membertype' > 'is gelijk aan' > 'free' en de tweede voorwaarde op 'conversiontype' > 'is niet gelijk aan' > 'contact us'.

Ten slotte: stel dat u premium-leden wilt bereiken die heel specifieke gedeelten van uw site bezoeken. U gebruikt dan de parameter 'membertype' om alleen premium-leden te selecteren. Vervolgens gebruikt u de aangepaste parameters 'section' en 'subsection' om gedeelten van uw site te specificeren of uit te sluiten. U zou bijvoorbeeld de volgende voorwaarden kunnen gebruiken:

 • Eerste voorwaarde: 'membertype' > 'is gelijk aan' > 'premium'
 • Tweede voorwaarde: 'section' > 'is gelijk aan' > 'entertainment'
 • Derde voorwaarde: 'subsection' > 'is gelijk aan' > 'movies'
 • Vierde voorwaarde: 'subsection' > 'is niet gelijk aan' > 'games'

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen