Aangepaste parameters instellen voor gebruik met uw remarketinglijsten

U kunt aangepaste parameters gebruiken om uw sitebezoekers te identificeren op basis van door u opgegeven categorieën. Als u aangepaste parameters wilt gebruiken, moet u deze optie toevoegen aan uw remarketingtag. Daarna kunt u geavanceerde remarketinglijsten maken waarmee uw advertenties alleen worden weergegeven aan sitebezoekers die aan de voorwaarden van de aangepaste parameters voldoen.

In dit artikel leest u hoe u uw websitecode zodanig bewerkt dat er aangepaste parameters worden opgenomen in uw remarketingtag. We bieden u ook richtlijnen voor het gebruik van aangepaste parameters voor uw remarketinglijsten. 

Instructies

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Aangepaste parameters toevoegen aan uw remarketingtag

Als u aangepaste parameters wilt implementeren, moet u eerst een remarketingtag maken en de remarketingtag toevoegen aan uw site. Als u al een tag op uw site heeft geplaatst, kunt u de aangepaste parameters aan deze tag toevoegen.

Nadat u de tag heeft gemaakt, moet u nog een codefragment toevoegen dat vóór de gemaakte remarketingtag op uw site moet worden geplaatst.

Dit stukje code moet de coderegels bevatten die hieronder geel zijn gemarkeerd. De aangepaste parameters moeten worden ingevoerd na de variabele google_tag_params.

Tag voor aangepaste parameters

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {

parameter1: '', // Voer hier uw aangepaste parameter in
parameter2: '', // Voer hier uw aangepaste parameter in
parameter3: '' // Voer hier uw aangepaste parameter in
};
</script>

Uw webmaster moet de relevante informatie dynamisch laten opnemen in de aangepaste parameters. De aangepaste parameters moeten worden gecodeerd volgens de JSON-indeling, ofwel JavaScript Object Notation, een indeling voor het verzenden van gestructureerde gegevens via een netwerkverbinding.

Nadat de twee codefragmenten bij elkaar zijn geplaatst, moet de remarketingtag eruitzien zoals hieronder. Dit is een voorbeeld van een tag vóór implementatie. U moet deze voorbeeldcode niet kopiëren en plakken:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {

section: ' ',
pagetype: ' ',
membertype: ' '
};
</script>

<!-- Google-code voor hoofdlijst -->
<!-- Remarketingtags mogen niet worden gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie of op pagina's worden geplaatst die zijn gerelateerd aan gevoelige categorieën. Lees de installatiehandleiding voor instructies over het toevoegen van deze tag en voor meer informatie over bovenstaande vereisten: google.com/ads/remarketingsetup -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = 1010101010;
var google_custom_params = window.google_tag_params;
var google_remarketing_only = true;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/1010101010/?value=0&amp;label=eiULCI6v9wIQitem-gM&amp;guid=ON&amp;script=0"/>
</div>
</noscript>

Ga na wat u moet doen wanneer uw site oudere tags bevat.

Tip

Wanneer u de AdWords-remarketingtag implementeert, vooral met aangepaste parameters, kunt u Google Tag Assistant gebruiken om te controleren of de implementatie correct is uitgevoerd. Deze tool is een Chrome-extensie die automatisch Google-codefragmenten op alle pagina's controleert en u kan helpen gedetecteerde fouten op te lossen. Download en installeer Tag Assistant via de Google Chrome Store.

Lijsten samenstellen voor aangepaste parameters

De aangepaste parameters die u in uw tag verzendt, komen beschikbaar wanneer u lijsten in AdWords maakt. Ga als volgt te werk om lijsten te maken met behulp van aangepaste parameters:

 1. Klik in het gedeelte 'Doelgroepen' van de Gedeelde bibliotheek op + Remarketinglijst.
 2. Selecteer Websitebezoekers.
 3. Klik onder 'Mensen die een pagina hebben bezocht met een of meer van de volgende kenmerken' op + Regel .
 4. Klik op het dropdownmenu URL om een lijst met uw aangepaste parameters weer te geven.
 5. Selecteer uw aangepaste parameter in het eerste menu en een operator (is gelijk aan, bevat, groter dan, enzovoorts) in het tweede menu.
 6. Voer een waarde in voor uw aangepaste parameter.

U kunt bijvoorbeeld de parameter 'membertype' selecteren, vervolgens 'is gelijk aan' en ten slotte 'premium' invoeren om premium-siteleden aan uw lijst toe te voegen.

Als u een geavanceerde lijst met aangepaste parameters wilt maken, kunt u nieuwe voorwaarden toevoegen aan een 'OF'-relatie (de pagina moet aan een of meer voorwaarden voldoen) of aan een 'EN'-relatie (de pagina moet aan alle voorwaarden voldoen):

 • Als u nieuwe voorwaarden aan een 'OF'-relatie wilt toevoegen, klikt u op de link Geavanceerde opties weergeven en vervolgens op de knop + Nieuwe voorwaarde.
 • Als u nieuwe voorwaarden aan een 'EN'-relatie wilt toevoegen, klikt u op + Regel en voegt u uw voorwaarden toe. Maar u kunt ook op de link Geavanceerde opties weergeven klikken en vervolgens op de knop + Nieuwe set.

Als u bijvoorbeeld de regel van uw lijst zodanig wilt aanpassen dat daarin leden worden opgenomen die het contactformulier hebben gebruikt, voegt u het volgende toe: 'EN conversiontype > is gelijk aan > contactus'.

Hier volgen enkele veelvoorkomende lijsten waarmee u zou kunnen beginnen: niet-leden die specifieke paginacategorieën hebben bekeken, gratis leden die nog nooit het contactformulier hebben gebruikt of premium-leden die meerdere typen content op uw site hebben bekeken.

Als u een lijst wilt maken met niet-leden die specifieke categorieën hebben bekeken, kunt u de aangepaste parameter 'membertype' gebruiken om bezoekers te identificeren die zich nog niet hebben geregistreerd en die het gedeelte 'Games' van uw site hebben bekeken. U stelt daartoe de eerste voorwaarde in op 'membertype' > 'is gelijk aan' > 'non' en de tweede voorwaarde op 'subsection' > 'is gelijk aan' > 'games'.

Stel dat u bezoekers wilt bereiken die zich hebben aangemeld maar nooit contact hebben opgenomen met het bedrijf. U kunt nu een lijst maken door de parameter 'membertype' te gebruiken voor de bezoekers en de aangepaste parameter 'conversiontype' voor 

verzendingen van het contactformulier. U stelt de eerste voorwaarde in op 'membertype' > 'is gelijk aan' > 'free' en de tweede voorwaarde op 'conversiontype' > 'is niet gelijk aan' > 'contact us'.

Ten slotte: stel dat u premium-leden wilt bereiken die heel specifieke gedeelten van uw site bezoeken. U gebruikt dan de parameter 'membertype' om alleen premium-leden te selecteren. Vervolgens gebruikt u de aangepaste parameters 'section' en 'subsection' om gedeelten van uw site te specificeren of uit te sluiten. U zou bijvoorbeeld de volgende voorwaarden kunnen gebruiken:

 • Eerste voorwaarde: 'membertype' > 'is gelijk aan' > 'premium'
 • Tweede voorwaarde: 'section' > 'is gelijk aan' > 'entertainment'
 • Derde voorwaarde: 'subsection' > 'is gelijk aan' > 'movies'
 • Vierde voorwaarde: 'subsection' > 'is niet gelijk aan' > 'games'

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe