Всичко за страницата „Кампании“ в профила на мениджър

Използвайте страницата „Кампании“ в профила си на мениджър, за да проследявате кампаниите във всичките си клиентски профили. Там можете също така да създавате нови кампании или да правите промени в съществуващи кампании за профилите си.

Можете да правите следните неща от страницата „Кампании“ в профила си на мениджър:

 • да преглеждате пълния набор от данни за ефективността в Google Ads за всички клиентски кампании;
 • да създавате нови кампании;
 • да променяте състоянието, бюджета и името на съществуващи кампании;
 • лесно да променяте изгледа си, за да виждате само кампаниите, които Ви интересуват;
 • да използвате филтри и сегменти, за да виждате само желаните данни.

В отделните профили в Google Ads са налице следните функции, но понастоящем те не се предлагат от раздела „Кампании“ в профила на мениджър:

 • функции за копиране и поставяне в менюто „Редактиране“;
 • стратегии за офериране;

избор на кампаниите, които искате да виждате.

Когато за първи път отворите страницата „Кампании“ в профила си на мениджър, ще видите данни за ефективността за всички кампании във всички управлявани от Вас профили, както и всички клиентски профили на профилите Ви на подмениджър. Макар че това може да е чудесен начин за бързо преглеждане на кампаниите, вероятно ще искате да коригирате изгледа си, за да виждате само тези, които Ви интересуват.

Имайте предвид следното

За особено големи профили може да не сме в състояние да показваме стандартния изглед, включващ кампаниите за всички профили. Това може да се случи и за филтрирани профили, когато избраната част е значителна. В такъв случай ще Ви помолим да стесните избора си до по-малък набор от профили.

Търсене на кампания

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 3. Въведете думата за търсене в полето Намиране на кампании над таблицата и кликнете върху „Филтриране на кампаниите по [думата Ви за търсене]“. Кампаниите , чиито имена съдържат думата Ви за търсене, ще се покажат в таблицата на страницата „Кампании“.

Преглед на кампании за конкретни профили

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху иконата за филтриране над таблицата и изберете Профили от менюто.
 4. Поставете отметка в квадратчето до профилите, за които искате да видите кампании. 
 5. Кликнете върху Прилагане.

Използване на филтри и сегменти 

Винаги можете да използвате инструментите за филтриране и сегментиране над таблицата, за да персонализирате изгледа си на таблицата и диаграмата в страницата „Кампании“. Можете например да филтрирате изгледа си така, че да виждате кампании с определени начални и крайни дати, кампании с конкретен дневен бюджет и т.н.. Можете също така да използвате сегмента „Ден от седмицата“, за да видите каква е ефективността на кампанията Ви в отделните дни.

Директно преминаване към отделна кампания 

Винаги можете да преминете директно към личен профил, за да управлявате кампания и да имате достъп до всички функции в Google Ads. 

 • За да отворите директно кампанията в клиентски профил, кликнете върху името ѝ в графата „Кампания“.
 • За да отворите директно целевата страница на клиентски профил, кликнете върху името му в графата „Профил“.
Съвет 
Ако  в някоя от кампаниите в профилите Ви данните за разходите се показват във валута, различна от тази в профила Ви на мениджър, ще имате възможността да приложите слоя „Преизчислена валута“ към тези данни. След като приложите този слой, ще виждате стойностите в преизчислената валута под тези в местната валута в графите на таблиците, съдържащи данни за разходите. Също така ще можете да сортирате и филтрирате по тези стойности в преизчислена валута, както и да виждате общите суми за графите във валутата на профила на мениджър. 
 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си