Vylúčenia obsahu pre videokampane

Typy inventára nahrádzajúce kategórie citlivého obsahu

Od začiatku októbra 2018 nebude možné na vylúčenie obsahu pre videokampane používať kategórie citlivého obsahu. Na vylúčenie obsahu pre videokampane namiesto toho použite typy inventára.

Upozorňujeme, že predvolene bude vo vašom účte Google Ads aktivovaný štandardný typ inventára. Ak chcete používať iný typ inventára, odporúčame vám vybrať si ho skôr ako v októbri. 

 

Naším prísľubom v oblasti bezpečnosti videoreklamy je, že určité typy obsahu sa nemôžu speňažovať v prípade reklám na YouTube a u partnerov Googlu pre video. Preto budeme automaticky používať vylúčenia, aby sme zabránili zobrazovaniu vašich reklám pri najkontroverznejšom obsahu, ako sú teroristické činy, nahota a nedávne citlivé udalosti. 

Nastavenia vylúčenia obsahu uvedené nižšie (typy inventára, typy obsahu a štítky digitálneho obsahu) vám majú poskytnúť účinnejšiu kontrolu a pomôcť vylúčiť obsah, ktorý je v súlade s našimi pravidlami, ale nemusí byť vhodný pre vašu značku alebo firmu. Aj keď sa vylúčenia obsahu snažíme vykonávať čo najlepšie, nemôžeme zaručiť vylúčenie všetkého súvisiaceho obsahu. 

V tomto článku nájdete prehľad nastavení vylúčenia obsahu pre videokampane. Ak chcete získať podrobné pokyny, prečítajte si článok Nastavenie vylúčení obsahu pre videokampane.

Nastavenia vylúčenia obsahu

Nasledujúce nastavenia vylúčenia obsahu môžete použiť pre svoje videokampane, a to na úrovni účtu alebo jednotlivých videokampaní.

Typy inventára

Pomocou typov inventára môžete deaktivovať skupiny citlivého obsahu, ktorý nie je v súlade s vašou značkou alebo posolstvom vašej kampane. 

Môžete si vybrať z nasledujúcich troch typov inventára. Okrem toho si môžete pozrieť ďalšie podrobnosti o tom, ktoré typy obsahu sú zahrnuté a vylúčené pri jednotlivých typoch inventára.

Rozšírený inventár
 
Táto možnosť umožňuje zobrazovať reklamy pri všetkých videách na YouTube a u partnerov Googlu pre video, ktoré spĺňajú naše štandardy pre speňaženie. Táto možnosť môže byť vhodná pri značkách požadujúcich maximálny prístup ku všetkým videám vhodným na zobrazovanie reklám vrátane napríklad videí obsahujúcich hrubé vulgarizmy v kontexte komédie alebo dokumentárneho programu, prípadne nadmerné násilie vo videohrách.
 
Štandardný inventár (odporúčané)
 
Vo všetkých účtoch Google Ads je predvolene aktivovaný tento typ inventára. Táto možnosť umožňuje zobrazovať reklamy v rámci širokej skupiny obsahu, ktorý je vhodný pre väčšinu značiek. Sú to napríklad obľúbené hudobné videá, dokumentárne programy a filmové upútavky. Obsah, pri ktorom môžete zobrazovať reklamy, je založený na našich pokynoch pre obsah vhodný pre inzerentov, ktoré zohľadňujú napríklad intenzitu alebo frekvenciu vulgarizmov či vhodnosť danej témy (napr. citlivé udalosti). Reklamy sa nezobrazia napríklad pri obsahu s opakovanými hrubými vulgarizmami, explicitnom sexuálnom obsahu alebo obsahu zobrazujúcom násilie.
 
Obmedzený inventár
 
Táto možnosť umožňuje zobrazovať reklamy pri menšom rozsahu obsahu vhodnom pre značky s veľmi prísnymi pravidlami týkajúcimi sa nevhodných výrazov a sexuálneho podtextu, ktoré presahujú rozsah našich pokynov pre obsah vhodný pre inzerentov. Videá dostupné pri tomto type inventára spĺňajú náročnejšie požiadavky týkajúce sa hlavne nevhodných výrazov a sexuálneho podtextu. Vaše reklamy sa napríklad nebudú zobrazovať pri niektorých z najobľúbenejších hudobných videí na YouTube ani pri inom obsahu týkajúcom sa popovej kultúry na YouTube a u partnerov Googlu pre video.

 

Prísľub v oblasti bezpečnosti videoreklamy a podrobnosti o obsahu typov inventára

 

Prísľub v oblasti bezpečnosti videoreklamy

Vaše reklamy budú automaticky vylúčené zo zobrazovania pri nasledujúcich typoch obsahu bez ohľadu na vybratý typ inventára.
 

Videoobsah Rozšírený inventár Štandardný inventár Obmedzený inventár
Vulgarizmy v nadpise alebo obrázku miniatúry, prípadne vulgarizmy používané opakovane či v celom videu Vylúčené Vylúčené Vylúčené
Úplná nahota, odhalené bradavky, párenie zvierat, sexuálne zneužívanie alebo sexuálny obsah v miniatúre Vylúčené Vylúčené Vylúčené

Obsah zobrazujúci užívanie, kupovanie, výrobu, predaj alebo nájdenie drog
 
Vylúčené Vylúčené Vylúčené
Obsah hovoriaci o terorizme alebo aktuálnych citlivých témach, ako sú vojna, smrť alebo tragédia Vylúčené Vylúčené Vylúčené

 

Vulgarizmy

Videoobsah Rozšírený inventár Štandardný inventár Obmedzený inventár
Mierne vulgarizmy použité komediálnym alebo umeleckým spôsobom bez vyjadrovania nenávisti Zahrnuté Zahrnuté Zahrnuté
Stredne hrubé vulgarizmy použité komediálnym alebo umeleckým spôsobom bez vyjadrenia nenávisti, prípadne hudobné video s často opakovanými vulgarizmami Zahrnuté Zahrnuté Vylúčené
Hrubé vulgarizmy v celom videu alebo na začiatku videa v komediálnom, dokumentárnom, spravodajskom alebo vzdelávacom obsahu Zahrnuté Vylúčené Vylúčené

 

Sexuálny obsah

Videoobsah Rozšírený inventár Štandardný inventár Obmedzený inventár
Romantický obsah, bozkávanie, mierna nahota v nesexuálnom kontexte alebo všeobecná diskusia o vzťahoch alebo sexualite Zahrnuté Zahrnuté Zahrnuté
Mierna nahota v sexuálnom kontexte, zmyselný tanec, správanie s mierne sexuálnym podtextom alebo hudobné video so sexuálnym obsahom Zahrnuté Zahrnuté Vylúčené
Rozmazaná nahota, zameranie na sexuálne časti tela, zameranie na sex ako tému, diskusia o sexuálnych aktoch, naznačenie alebo zobrazenie sexuálnych aktov alebo sexuálnych hračiek bez viditeľného kontaktu alebo nahoty Zahrnuté Vylúčené Vylúčené

 

Násilie

Videoobsah Rozšírený inventár Štandardný inventár Obmedzený inventár
Mierne násilie či zranenie bez zobrazenia krvi alebo explicitného obsahu Zahrnuté Zahrnuté Zahrnuté
Násilie alebo explicitný obsah v herných, komediálnych alebo hudobných videách Zahrnuté Zahrnuté Zahrnuté
Zameranie na krv, krvavé scény a nadmerné násilie vo videohrách, súbojoch zvierat alebo animácii; šport, nehody, žarty a neúspešné pokusy končiace vážnym zranením; zobrazenie krvi pri úpravách fyzického vzhľadu alebo lekárskych zákrokoch Zahrnuté Vylúčené Vylúčené

 

Drogy

Videoobsah Rozšírený inventár Štandardný inventár Obmedzený inventár
Obsah s vtipnými odkazmi, vzdelávacie alebo hudobné videá, prípadne vyjadrenia, ktoré neoslavujú ani nepodporujú drogy Zahrnuté Zahrnuté Zahrnuté
Užívanie, výroba a distribúcia drog v kontexte hudby, komédie, správ, vzdelávania alebo dokumentu Zahrnuté Vylúčené Vylúčené

 

Urážlivé výrazy

Videoobsah Rozšírený inventár Štandardný inventár Obmedzený inventár
Správy, dokumenty alebo vzdelávací obsah so slovami, ktoré môžu byť považované za zaujaté, ponižujúce alebo za nenávistný prejav proti rase, náboženstvu, pohlaviu alebo inej skupine Zahrnuté Vylúčené Vylúčené
Vylúčený obsah: kategórie citlivého obsahu

 

Od začiatku októbra 2018 nebude možné na vylúčenie obsahu pre videokampane používať kategórie citlivého obsahu. Na vylúčenie obsahu pre videokampane namiesto toho použite typy inventára.

Svoju videokampaň môžete vylúčiť z nasledujúcich individuálnych kategórií citlivého obsahu:

 • nešťastia a konflikty: vylúči explicitné zábery bojov alebo vojny; 
 • citlivé sociálne otázky: vylúči videá, ktoré sa snažia vyvolať reakciu na kontroverzné otázky; 
 • obsah so sexuálnym podtextom: vylúči videá o sexe alebo sexuálnych výrobkoch; 
 • škandalózny a šokujúci obsah: vylúči videá katastrof alebo nehôd, ktoré zachytávajú obete alebo smrť; 
 • nadávky a hrubé výrazy. 
Typy obsahu
Môžete vylúčiť konkrétne typy obsahu, aby sa vaše reklamy pri týchto typoch obsahu nezobrazovali. Vyhnete sa tak typom obsahu, ktoré nevyhovujú vašim potrebám alebo o ktoré vaši zákazníci nemajú záujem.
 • Vložené videá na YouTube: video, ktoré vlastníci nájdu v Obsahovej sieti a potom ho zverejnia na svojom webe. 
 • Videá v priamom prenose: video s priamym prenosom vysielané cez internet.
 • Hry: online hry a hry vo forme mobilných aplikácií. 
Štítky digitálneho obsahu
Weby, stránky, videá a aplikácie v Obsahovej sieti a na YouTube sú analyzované technológiou klasifikácie Googlu a na základe ich vhodnosti pre rôzne publiká sú im priradené štítky digitálneho obsahu. Sú podobné ako hodnotenia filmov, napríklad G a PG. Pri videokampaniach môžete vylúčiť konkrétne štítky digitálneho obsahu, aby sa vaše reklamy nezobrazovali pri obsahu s týmito štítkami.
 • DL-G: obsah vhodný pre každé publikum.
  • Obsah vhodný pre rodiny
 • DL-PG: obsah vhodný pre väčšinu publík pod dohľadom rodičov.
 • DL-T: obsah vhodný pre dospievajúce a staršie publiká.
 • DL-MA: obsah vhodný len pre dospelé publikum.
 • Zatiaľ nie je označený: obsah, ktorý ešte nie je označený, pretože zatiaľ neprešiel procesom klasifikácie.
Vylúčenia obsahu na úrovni účtu a kampane 

 

Od začiatku októbra 2018 nebude možné na vylúčenie obsahu pre videokampane používať kategórie citlivého obsahu. Na vylúčenie obsahu pre videokampane namiesto toho použite typy inventára.

 

Vylúčenia obsahu na úrovni účtu umožňujú nastaviť vylúčenia, ktoré sa uplatňujú na videokampane pre celý účet. To znamená, že na úrovni účtu môžete vybrať typ inventára, kategórie citlivého obsahu, typy obsahu a štítky digitálneho obsahu, ktoré sa automaticky použijú pre všetky vaše videokampane. 

Nezabudnite, že pri typoch inventára máte určitú flexibilitu. Aj po výbere typu inventára na úrovni účtu budete môcť v prípade potreby vybrať viac obmedzujúci typ inventára pre každú individuálnu videokampaň. Hoci napríklad na úrovni účtu vyberiete typ inventára Štandardný, podľa potreby budete môcť vybrať pre jednu konkrétnu videokampaň viac obmedzujúci typ inventára Obmedzený. Nebudete však môcť vybrať menej obmedzujúci typ inventára Rozšírený.

Príklady

 • Ak je na úrovni účtu nastavený typ inventára Obmedzený, pre všetky svoje videokampane budete musieť použiť typ inventára Obmedzený.
 • Ak je na úrovni účtu nastavený typ inventára Štandardný, pre jednotlivé videokampane môžete použiť typ inventára Štandardný alebo Obmedzený. 
 • Ak je na úrovni účtu nastavený typ inventára Rozšírený, pre jednotlivé videokampane môžete použiť typ inventára Rozšírený, Štandardný alebo Obmedzený.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory