Giới thiệu về từ khóa tương tự trong các nhóm quảng cáo

Quảng cáo của bạn đủ điều kiện để xuất hiện khi một trong các từ khóa của bạn khớp với cụm từ tìm kiếm của người nào đó trên Google hoặc trên các trang web của đối tác tìm kiếm. Tuy nhiên, có thể bạn có nhiều từ khóa, từ các nhóm quảng cáo khác nhau, phù hợp với một cụm từ tìm kiếm nhất định. Ví dụ: bạn có thể có các từ khóa giống hệt nhau trong hai hoặc nhiều nhóm quảng cáo. Hoặc bạn có thể có các từ khóa tương tự -- như khóa học thợ sửa ống nước trong một nhóm quảng cáo và khóa đào tạo thợ sửa ống nước trong một nhóm quảng cáo khác -- và cả hai đều có thể khớp với cụm từ tìm kiếm khóa đào tạo dành cho thợ sửa ống nước

Bài viết này giải thích điều gì sẽ xảy ra khi bạn có các từ khóa tương tự có thể khớp với cùng một cụm từ tìm kiếm trên các nhóm quảng cáo khác nhau. Bạn cũng có thể đọc thêm về những gì xảy ra khi bạn có các từ khóa tương tự trong cùng một nhóm quảng cáo.

Lưu ý

Việc có nhiều từ khóa có thể khớp với cùng một cụm từ tìm kiếm không được làm tăng chi phí của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Tập hợp các ưu tiên được nêu chi tiết dưới đây xác định từ khóa nào được sử dụng để đưa một quảng cáo vào phiên đấu giá. Khi quảng cáo tham gia phiên đấu giá thì quảng cáo đó sẽ được so sánh với quảng cáo của các nhà quảng cáo khác và chi phí mỗi nhấp chuột của bạn là điều kiện tối thiểu cần có để giữ vị trí quảng cáo của bạn và bất kỳ định dạng quảng cáo nào được hiển thị cùng với quảng cáo, chẳng hạn như liên kết trang web.

Cách chọn từ khóa 

Nếu bạn có các từ khóa tương tự có thể khớp với cùng một cụm từ tìm kiếm trên các nhóm quảng cáo khác nhau, thì các tùy chọn bên dưới sẽ được sử dụng để đưa một quảng cáo vào phiên đấu giá. Đây là các tùy chọn tương tự được sử dụng để chọn từ khóa khi bạn có các từ khóa tương tự trong cùng một nhóm quảng cáo, nhưng xin lưu ý rằng quá trình này phức tạp hơn so với ở đây. Điều này là do các nhóm quảng cáo khác nhau có thể có các quảng cáo, trang đích và cài đặt chiến dịch khác nhau. Tất cả những khác biệt này có thể dẫn đến trải nghiệm khác nhau cho khách hàng và có thể dẫn đến Điểm chất lượng khác nhau cho những từ khóa tương tự trong các nhóm quảng cáo khác nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cách áp dụng các tùy chọn dưới đây.

Các tùy chọn xếp hạng gần đúng theo thứ tự sau.

 1. Từ khóa giống hệt cụm từ tìm kiếm

  Nếu một từ khóa giống hệt cụm từ tìm kiếm, từ khóa này được ưu tiên sử dụng để kích hoạt quảng cáo, bất kể từ khóa thuộc nhóm quảng cáo nào.

  Ví dụ

  Giả sử cụm từ tìm kiếm là khóa học thợ ống nước. Nếu một trong các nhóm quảng cáo của bạn bao gồm từ khóa đối sánh rộng khóa học thợ sửa ống nước, trong khi nhóm quảng cáo khác bao gồm từ khóa đối sánh cụm từ thợ sửa ống nước, thì từ khóa đối sánh rộng sẽ được ưu tiên vì giống hệt cụm từ tìm kiếm.
 2. Một từ khóa đối sánh chính xác khi các từ khóa giống hệt nhau

  Nếu bạn có nhiều nhóm quảng cáo có các từ khóa giống hệt nhau, thì từ khóa đối sánh chính xác được ưu tiên sử dụng để kích hoạt quảng cáo.

  Ví dụ

  Giả sử cụm từ tìm kiếm là thợ ống nước địa phương. Nếu một trong các nhóm quảng cáo của bạn bao gồm từ khóa đối sánh rộng của thợ sửa ống nước tại địa phương và một nhóm quảng cáo khác bao gồm từ khóa đối sánh chính xác của thợ sửa ống nước tại địa phương, thì từ khóa đối sánh chính xác sẽ được ưu tiên.
 3. Từ khóa có Xếp hạng quảng cáo cao nhất

  Khi một vài nhóm quảng cáo chứa từ khóa trong cụm từ tìm kiếm đối sánh, thì từ khóa có Xếp hạng quảng cáo cao nhất được ưu tiên sử dụng để kích hoạt quảng cáo.

  Ví dụ

  Giả sử ai đó tìm kiếm khóa học đào tạo thợ sửa ống nước và các nhóm quảng cáo của bạn bao gồm từ khóa khóa học thợ sửa ống nướckhóa học chứng chỉ thợ sửa ống nước.
  Từ khóa Xếp hạng quảng cáo
  khóa học thợ ống nước 1,5
  khóa học chứng nhận thợ sửa ống nước 1

  Trong ví dụ này, khóa đào tạo thợ sửa ống nước sẽ được ưu tiên sử dụng vì có Xếp hạng quảng cáo cao hơn.

  Lưu ý

  Trong một số ít trường hợp, từ khóa có Xếp hạng quảng cáo cao nhất dường như ít liên quan hơn đến cụm từ tìm kiếm cụ thể so với các từ khóa đủ điều kiện khác. Do mức độ liên quan cao hơn thường tương quan với Xếp hạng quảng cáo cao hơn, nên điều này hiếm khi xảy ra. Hãy thử chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem các trường hợp mà trong đó từ khóa ít liên quan hơn kích hoạt quảng cáo của bạn. Sau đó, thêm cụm từ tìm kiếm đó dưới dạng từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo bao gồm từ khóa ít liên quan hơn.

Ngoại lệ đối với tùy chọn

Có các tình huống mà tại đó ngoại lệ có thể được thực hiện và các tùy chọn bên trên có thể không áp dụng.

Chiến dịch bị hạn chế bởi ngân sách

Ngân sách hàng ngày của chiến dịch có thể ảnh hưởng đến việc áp dụng các tùy chọn ở trên. Nếu từ khóa nằm trong chiến dịch hạn chế về ngân sách, có nghĩa là ngân sách của chiến dịch không đủ cao để tích lũy tất cả lưu lượng truy cập có thể có, không phải lúc nào từ khóa cũng có thể kích hoạt quảng cáo, ngay cả khi từ khóa có thể làm ngược lại. Điều này giúp ngăn chặn chiến dịch vượt quá ngân sách của nó quá nhiều. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tránh ngân sách hàng ngày bị cạn.

Ví dụ

Giả sử chiến dịch của bạn được gọi là "Tắc bể phốt" và "Hỏng hệ thống nước nóng". Trong chiến dịch "Tắc bể phốt" của bạn, bạn có từ khóa so khớp chính xác thợ ống nước và trong chiến dịch "Hỏng hệ thống nước nóng", bạn có từ khóa so khớp rộng thợ ống nước.

Tất cả yếu tố khác đều như nhau, từ khóa so khớp chính xác trong chiến dịch "Tắc bể phốt" của bạn sẽ kích hoạt quảng cáo khi người nào đó tìm kiếm cụm từ thợ ống nước do loại so khớp hạn chế hơn. Tuy nhiên, nếu chiến dịch "Tắc bể phốt" của bạn có ngân sách bị hạn chế, thì từ khóa so khớp chính xác trong chiến dịch này đôi khi không thể kích hoạt quảng cáo. Điều này có nghĩa là từ khóa so khớp rộng trong chiến dịch "Hỏng hệ thống nước nóng" của bạn sẽ kích hoạt quảng cáo thay thế.

Có một từ khóa rẻ hơn có Điểm chất lượng và Xếp hạng quảng cáo cao hơn

Trong một số rất ít trường hợp, các tùy chọn ở trên có thể không áp dụng nếu từ khóa rẻ hơn -- có nghĩa là từ khóa đó có giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) thấp hơn -- và có Điểm chất lượng cao hơn cũng như Xếp hạng quảng cáo cao hơn.

Ví dụ

Giả sử người nào đó tìm kiếm công cụ sửa ống nước và bạn có các từ khóa các loại công cụ sửa ống nướccông cụ sửa ống nước có giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa), Điểm chất lượng và Xếp hạng quảng cáo như sau:
 

Từ khóa Giá thầu CPC tối đa Điểm chất lượng Xếp hạng quảng cáo
các loại công cụ sửa ống nước 0,1 đô la 7 0,7
công cụ sửa ống nước 0,15 đô la 4 0,6

Thông thường, từ khóa công cụ sửa ống nước sẽ được ưu tiên do nó đối sánh cụm từ tìm kiếm gần hơn so với từ khóa các loại công cụ sửa ống nước. Tuy nhiên, từ khóa các loại công cụ sửa ống nước rẻ hơn và có Điểm chất lượng và Xếp hạng quảng cáo cao hơn. Do đó, các từ khóa công cụ dành cho thợ sửa ống nước sẽ được sử dụng trong trường hợp này.

Lưu ý

Trong một số ít các trường hợp, từ khóa có Xếp hạng quảng cáo cao nhất có thể ít liên quan đến cụm từ tìm kiếm cụ thể hơn các từ khóa đủ điều kiện khác. Do mức độ liên quan cao hơn thường tương quan với Xếp hạng quảng cáo cao hơn, nên điều này hiếm khi xảy ra. Hãy thử chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem các trường hợp mà trong đó từ khóa ít liên quan hơn kích hoạt quảng cáo của bạn. Sau đó, thêm cụm từ tìm kiếm đó dưới dạng từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo bao gồm từ khóa ít liên quan hơn.

Có quá nhiều từ khóa đối sánh

Nếu tài khoản của bạn có hàng trăm từ khóa phù hợp, chúng tôi sẽ tự động loại bỏ một số từ khóa trùng lặp. Sau đó, chúng tôi sẽ áp dụng các tùy chọn đã thảo luận ở trên.

Ví dụ

Hãy tưởng tượng bạn sao chép một nhóm quảng cáo 5.000 lần và vì vậy, bây giờ bạn có 5.000 bản sao của từ khóa thợ ống nước trong tài khoản. Khi người dùng tìm kiếm thợ ống nước, thay vì xử lý tất cả 5.000 bản sao, chúng tôi sẽ giảm số lượng từ khóa phù hợp. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng các ưu tiên được mô tả ở trên.

Mẹo

Sử dụng công cụ Tìm từ khóa trùng lặp trong Google Ads Editor để kiểm tra xem bạn có nhiều từ khóa giống hệt nhau trong tài khoản của mình hay không. Google Ads Editor là ứng dụng miễn phí, có thể tải xuống để quản lý tài khoản Google Ads của bạn. 

Một trong những từ khóa của bạn có trạng thái lượng tìm kiếm thấp

Đôi khi các ưu tiên nêu trên không áp dụng vì một từ khóa đã có trạng thái lượng tìm kiếm thấp. Đây là trạng thái được trao cho từ khóa có rất ít hoặc không có lịch sử tìm kiếm trên Google. Từ khóa có trạng thái này tạm thời không hoạt động và sẽ không kích hoạt quảng cáo. Vì vậy, nếu có một từ khóa với lượng tìm kiếm thấp, bạn sẽ thấy một từ khóa khác kích hoạt quảng cáo cho một cụm từ tìm kiếm khớp ngay cả khi theo các ưu tiên nêu trên, từ khóa có lượng tìm kiếm thấp sẽ là từ khóa kích hoạt quảng cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố