Om liknande sökord i flera annonsgrupper

Dina annonser kan visas när något av dina sökord matchar någons sökterm på Google och på sökpartners webbplatser. Men det kan hända att du har flera sökord från olika annonsgrupper som matchar en viss sökterm. Exempelvis kan du ha identiska sökord i två eller flera annonsgrupper. Du kan också ha liknande sökord i olika annonsgrupper – kurs för rörmokare i en annonsgrupp och rörmokarutbildning i en annan – och båda sökorden kan matcha söktermen utbildning för rörmokare

I den här artikeln beskrivs vad som händer när du har liknande sökord i olika annonsgrupper som kan matcha samma sökterm. Du kan också läsa mer om vad som händer när du har liknande sökord i samma annonsgrupp.

Obs!

Flera sökord som kan matcha samma sökterm ökar inte dina kostnader på något sätt. Inställningarna som beskrivs nedan avgör vilket sökord som ska användas för att en annons ska hamna på auktion. När annonsen kommer till auktionen jämförs den med annonser från andra annonsörer och din kostnad per klick är det minsta belopp som krävs för att behålla din annonsposition och annonsformaten som visas med din annons, till exempel webbplatslänkar.

Hur ett sökord väljs ut 

Om du har liknande sökord som kan matcha samma sökterm i olika annonsgrupper, avgörs vilket sökord som gör att en annons går till auktion med hjälp av inställningarna nedan. Det är samma inställningar som används för att välja ut ett sökord när du har liknande sökord i samma annonsgrupp, men processen är mer komplex här. Det beror på att olika annonsgrupper kan ha olika annonser, målsidor och kampanjinställningar. Alla dessa skillnader kan leda till olika kundupplevelser, och sökord som liknar varandra i olika annonsgrupper kan få olika kvalitetsresultat. Det påverkar hur inställningarna nedan används.

Inställningarna rangordnar sökträffarna ungefär i ordning nedan.

 1. Ett sökord som är identiskt med söktermen.

  Om ett sökord är identiskt med söktermen prioriteras sökordet som utlösare för en annons, oberoende av vilken annonsgrupp sökordet finns i.

  Exempel

  Anta att söktermen är kurs för rörmokare. Om en av annonsgrupperna innehåller det brett matchande sökordet kurs för rörmokare och en annan annonsgrupp innehåller det frasmatchande sökordet rörmokare prioriteras det brett matchande sökordet eftersom det är identiskt med söktermen.
 2. Ett exakt matchande sökord när sökorden är identiska.

  Om du har flera annonsgrupper med identiska sökord prioriteras det exakt matchande sökordet som utlösare för en annons.

  Exempel

  Anta att söktermen är lokal rörmokare. Om en av annonsgrupperna innehåller det brett matchande sökordet lokal rörmokare och en annan grupp innehåller det exakt matchande sökordet lokal rörmokare prioriteras det exakt matchande sökordet.
 3. Sökordet som har högst annonsrankning.

  När flera annonsgruppen innehåller sökord som matchar en sökterm prioriteras sökordet med högst annonsrankning som utlösare för annonsen.

  Exempel

  Anta att någon söker efter utbildning för rörmokare och dina annonsgrupper innehåller sökorden kurs för rörmokare och certifieringskurs för rörmokare.
  Sökord Annonsrankning
  kurs för rörmokare 1,5
  certifieringskurs för rörmokare 1

  I det här exemplet prioriteras kurs för rörmokare eftersom det har en högre annonsrankning.

  Obs!

  I sällsynta fall kan det verka som att sökordet med högst annonsrankning är mindre relevant för en viss sökterm än andra kvalificerade sökord. Det här sker sällan, eftersom hög relevans i allmänhet är kopplat till hög annonsrankning. Pröva att skapa en söktermsrapport så att du ser när mindre relevanta sökord leder till att annonsen visas. Lägg sedan till den söktermen som ett negativt sökord i annonsgruppen med det mindre relevanta sökordet.

Undantag till inställningarna

Det finns tillfällen då inställningarna ovan inte gäller.

En kampanj är begränsad av budget

Din kampanjs dagliga budget kan påverka huruvida inställningarna ovan tillämpas. Om ett sökord ingår i en kampanj med begränsad budget, det vill säga om kampanjens budget inte räcker till för att du ska fånga upp all tillgänglig trafik, leder sökordet inte alltid till att annonsen visas, trots att den är kvalificerad. Syftet med detta är att hindra att kampanjens budget överskrids. Läs mer om hur du kan undvika att budgeten förbrukas.

Exempel

Anta att dina kampanjer heter ”Tilltäppta diskhoar” och ”Trasig varmvattenberedare”. I kampanjen Tilltäppta diskhoar används det exakt matchande sökordet rörmokare, och i kampanjen Trasiga varmvattenberedare används det bredmatchande sökordet rörmokare.

När alla andra faktorer är samma, leder det exakt matchande sökordet i kampanjen Tilltäppta diskhoar till att en annons visas för söktermen rörmokare, eftersom det är den snävaste matchningstypen. Men om kampanjen Tilltäppta diskhoar har begränsad budget, leder inte alltid det exakt matchande sökordet i kampanjen till att en annons visas. Resultatet blir i stället att det bredmatchande sökordet i kampanjen Trasiga varmvattenberedare leder till att en annons att visas.

Det finns ett billigare sökord som har högre kvalitetsresultat och annonsrankning

I sällsynta fall kanske inställningarna ovan inte gäller om ett sökord är billigare – har lägre kostnad per klick (CPC) – och har högre kvalitetsresultat och annonsrankning.

Exempel

Anta att en person söker efter rörmokarverktyg och att du använder sökorden verktyg för rörmokare och rörmokarverktyg med följande högsta kostnad per klick (högsta CPC-bud), kvalitetsresultat och annonsrankning:
 

Sökord Högsta CPC-bud Kvalitetsresultat Annonsrankning
verktyg rörmokeri 1,00 kronor 7 0,7
rörmokarverktyg 1,50 kronor 4 0,6

Vanligtvis har sökordet rörmokarverktyg företräde, eftersom det matchar söktermen mer exakt än verktyg rörmokeri. Men verktyg rörmokeri är billigare och har högre kvalitetsresultat och annonsrankning. Därför används verktyg rörmokeri i det här fallet.

Obs!

I sällsynta fall kan det verka som att sökordet med högst annonsrankningsresultat är mindre relevant för en viss sökterm än andra kvalificerade sökord. Det här sker sällan, eftersom hög relevans i allmänhet är kopplat till hög annonsrankning. Pröva att skapa en söktermsrapport så att du ser när mindre relevanta sökord leder till att annonsen visas. Lägg sedan till den söktermen som ett negativt sökord i annonsgruppen med det mindre relevanta sökordet.

Det finns för många matchande sökord

Om det finns hundratals matchande sökord i ditt konto tar vi automatiskt bort några av dubbletterna. Sedan används inställningarna ovan.

Exempel

Om du kopierar en annonsgrupp 5 000 gånger innebär det att sökordet rörmokare förekommer 5 000 gånger i ditt konto. När en användare söker efter rörmokare minskar vi antalet matchande sökord, istället för att bearbeta alla 5 000 förekomsterna av sökordet. Sedan används preferenserna ovan.

Tips

Använd verktyget Hitta dubbletter av sökord i Google Ads Editor när du vill se om du har flera identiska sökord på kontot. Google Ads Editor är ett program för hantering av Google Ads-kontot som du kan hämta utan kostnad. 

Ett av dina sökord har en låg sökvolymstatus

Det kan finnas tillfällen då inställningarna ovan inte gäller eftersom ett sökord har en låg sökvolymstatus. Sökord som har liten eller ingen sökhistorik på Google får den här statusen. Det innebär att sökorden är tillfälligt inaktiva och de kan inte utlösa några annonser. Alltså är det ett annat sökord som utlöser en annons för en matchande sökterm, även om sökordet med låg sökvolym borde ha utlöst annonsen enligt inställningarna ovan.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt