Om lignende søkeord i flere annonsegrupper

Annonsene dine er kvalifiserte for visning når et av søkeordene dine samsvarer med termen en bruker søker etter på Google eller hos en av søkepartnerne våre. Det kan hende du har flere søkeord, fordelt på ulike annonsegrupper, som samsvarer med en bestemt søketerm. Du kan for eksempel ha identiske søkeord i to eller flere annonsegrupper. Du kan også ha lignende søkeord – for eksempel rørleggere kurs i én annonsegruppe og rørleggere opplæring i en annen – som begge samsvarer med søketermen opplæringskurs for rørleggere

I denne artikkelen forklarer vi hva som skjer når du har lignende søkeord i ulike annonsegrupper som kan samsvare med den samme søketermen. Du kan også finne ut mer om hva som skjer når du har lignende søkeord i samme annonsegruppe.

Merk

Det at du har flere søkeord som kan samsvare med den samme søketermen, skal normalt ikke medføre økte kostnader for din del. Hvilket søkeord som brukes for å legge til en annonse i en auksjon, avgjøres i henhold til innstillingene nedenfor. Når annonsen blir med i auksjonen, sammenlignes den med annonser fra andre annonsører, og kostnad per klikk-prisen din blir minsteprisen som må til for å beholde annonseplasseringen din og alle annonseformatene som vises sammen med annonsen din, for eksempel nettstedslinker.

Slik velges et søkeord 

Hvis du har lignende søkeord som kan samsvare med den samme søketermen i ulike annonsegrupper, brukes innstillingene nedenfor til å fastslå hvilke søkeord som brukes for å legge til en annonse i en auksjon. Dette er de samme innstillingene som brukes for å velge et søkeord når du har lignende søkeord i samme annonsegruppe, men vær oppmerksom på at prosessen som beskrives her, er mer kompleks. Dette skyldes at forskjellige annonsegrupper kan ha forskjellige annonser, landingssider og kampanjeinnstillinger. Alle disse forskjellene kan resultere i ulike opplevelser for kundene og ulike kvalitetspoeng for lignende søkeord i forskjellige annonsegrupper. Dette påvirker bruken av innstillingene nedenfor.

Innstillingene rangeres omtrent i følgende rekkefølge.

 1. Et søkeord som er identisk med søketermen

  Hvis et søkeord er identisk med søketermen, foretrekkes dette søkeordet for å utløse en annonse, uansett hvilken annonsegruppe det tilhører.

  Eksempel

  Tenk deg at søketermen er rørleggere kurs. Hvis én av annonsegruppene dine inneholder søkeordet rørleggere kurs med fleksibelt samsvar, og en annen annonsegruppe inneholder søkeordet rørleggere med setningssamsvar, blir søkeordet med fleksibelt samsvar foretrukket fordi det er identisk med søketermen.
 2. Et søkeord med eksakt samsvar, når søkeordene er like

  Hvis du har flere annonsegrupper med lignende søkeord, foretrekkes søkeordet med eksakt samsvar for å utløse en annonse.

  Eksempel

  Tenk deg at søketermen er lokale rørleggere. Hvis én av annonsegruppene dine inneholder søkeordet lokale rørleggere med fleksibelt samsvar, og en annen annonsegruppe inneholder søkeordet lokale rørleggere med eksakt samsvar, blir søkeordet med eksakt samsvar foretrukket.
 3. Søkeordet som har høyest annonserangering

  Når flere annonsegrupper inneholder søkeord som samsvarer med et søk, foretrekkes søkeordet med den høyeste annonserangeringen, for å utløse et bud.

  Eksempel

  Tenk deg at noen søker etter rørleggere opplæring kurs, og at annonsegruppene dine inneholder søkeordene rørleggere kurs og rørleggere sertifisering kurs.
  Søkeord Annonserangering
  rørleggere kurs 1,5
  rørleggere sertifisering kurs 1

  I dette eksemplet foretrekkes rørleggere kurs fordi det har en høyere annonserangering.

  Merk

  I sjeldne tilfeller kan det se ut som om søkeordet med høyest annonserangering er mindre relevant for en bestemt søketerm enn andre kvalifiserte søkeord. Ettersom høy relevans vanligvis er forbundet med høyere annonserangering, burde ikke dette skje ofte. Prøv å kjøre en søkeordrapport for å se tilfeller der det mindre relevante søkeordet utløser annonsen din. Legg deretter til den aktuelle søketermen som et negativt søkeord i annonsegruppen som inneholder det mindre relevante søkeordet.

Unntak for innstillinger

Det er scenarioer der unntak kan gjøres og innstillingene ovenfor kanskje ikke gjelder.

En kampanje begrenses av budsjettet

Dagsbudsjettet for kampanjen kan påvirke om innstillingene ovenfor blir brukt eller ikke. Hvis et søkeord er tilknyttet en budsjettbegrenset kampanje, noe som betyr at kampanjebudsjettet ikke er høyt nok til å tiltrekke all den potensielle trafikken, utløser ikke alltid søkeordet en annonse selv om det egentlig skulle ha gjort det. Dette hindrer at kampanjebudsjettet overskrides i vesentlig grad. Finn ut mer om hvordan du kan unngå at dagsbudsjettet tar slutt.

Eksempel

Tenk deg at du kaller kampanjene dine for «Tette rør» og «Ødelagte varmtvannsberedere». I «Tette rør»-kampanjen din har du søkeordet rørleggere med eksakt samsvar, og i «Ødelagte varmtvannsberedere»-kampanjen har du søkeordet rørleggere med fleksibelt samsvar.

Hvis alt annet er likt, utløser søkeordet med eksakt samsvar i kampanjen «Tette rør» en annonse når noen søker etter rørleggere, fordi det er den mest restriktive samsvarstypen. Hvis kampanjen «Tette rør» er budsjettbegrenset, hender det imidlertid at søkeordet med eksakt samsvar i denne kampanjen ikke kan utløse en annonse. Dette betyr at søkeordet med fleksibelt samsvar i «Ødelagte varmtvannsberedere»-kampanjen, utløser en annonse i stedet for.

Det finnes et billigere søkeord med flere kvalitetspoeng og høyere annonserangering

I sjeldne tilfeller brukes ikke innstillingene ovenfor dersom et søkeord er billigere, noe som betyr at det har et lavere CPC-bud samt flere kvalitetspoeng og høyere annonserangering.

Eksempel

Tenk deg at noen søker etter rørlegger verktøy, og at du har søkeordene rørleggere verktøy og rørlegger verktøy med følgende høyeste bud for kostnad per klikk (maks. CPC-bud), kvalitetspoeng og annonserangering:
 

Søkeord Høyeste CPC-bud Kvalitetspoeng Annonserangering
rørleggere verktøy 1 kr 7 0,7
rørlegger verktøy 1,50 kr 4 0,6

Vanligvis vil søkeordet rørlegger verktøy bli foretrukket fordi det samsvarer nærmere med søketermen enn søkeordet rørleggere verktøy. Søkeordet rørleggere verktøy er imidlertid billigere, har flere kvalitetspoeng og høyere annonserangering. Derfor brukes rørleggere verktøy i dette scenariet.

Merk

I sjeldne tilfeller kan søkeordet med høyest annonserangering være mindre relevant for en bestemt søketerm enn andre kvalifiserte søkeord. Ettersom høy relevans vanligvis er forbundet med høyere annonserangering, skjer ikke dette ofte. Prøv å kjøre en søkeordrapport for å se tilfeller der det mindre relevante søkeordet utløser annonsen din. Legg deretter til den aktuelle søketermen som et negativt søkeord i annonsegruppen som inneholder det mindre relevante søkeordet.

Det finnes svært mange samsvarende søkeord

Hvis kontoen din inneholder hundrevis av samsvarende søkeord, fjernes noen av duplikatene automatisk. Deretter tar vi i bruk innstillingene som er omtalt ovenfor.

Eksempel

Tenk deg at du kopierer en annonsegruppe 5000 ganger, og at du nå har 5000 forekomster av søkeordet rørlegger i kontoen din. Når en bruker søker etter rørlegger, behandler vi ikke alle 5000 forekomstene, men reduserer antall samsvarende søkeord. Deretter bruker vi innstillingene som er beskrevet ovenfor.

Tips

Bruk Finn dupliserte søkeord-verktøyet i Google Ads Editor for å kontrollere om du har flere identiske søkeord i kontoen din. Google Ads Editor er et gratis, nedlastbart program for administrasjon av Google Ads-kontoer. 

Ett av søkeordene dine har en lav status for søkevolum

Av og til brukes ikke innstillingene ovenfor fordi et søkeord har fått en lav status for søkevolum. Dette er en status som gis til et søkeord som har svært få eller ingen oppføringer i søkeloggen på Google. Søkeord med denne statusen deaktiveres midlertidig og utløser ikke annonser. Hvis du har et søkeord med lavt volum, kommer et annet søkeord til å utløse en annonse for en samsvarende søketerm, selv om søkeordet med lavt volum skulle ha utløst annonsen i henhold til innstillingene ovenfor.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt