מידע על מילות מפתח דומות בקבוצות שונות של מודעות

המודעות יכולות להופיע כשאחת ממילות המפתח תואמת למונח החיפוש שמישהו השתמש בו ב-Google או באתרים של שותפי חיפוש. אך ישנם מקרים שבהם מספר מילות מפתח דומות, חופפות או קשורות מקבוצות שונות של מודעות תואמות לאותו מונח חיפוש. לדוגמה, שתי קבוצות של מודעות או יותר עשויות להכיל מילות מפתח זהות בסוגי התאמה שונים. לחלופין, קבוצות שונות של מודעות עשויות להכיל מילות מפתח דומות, כמו קורס שרברבות בקבוצת מודעות אחת וקורס הכשרה בשרברבות בקבוצת מודעות אחרת, ושתיהן יכולות להתאים למונח החיפוש קורס הכשרה לשרברבים.

במאמר זה נסביר את ההעדפות הכלליות והכללים שבהם המערכת משתמשת כשיש בקבוצות שונות של מודעות מילות מפתח שיכולות להתאים לאותו מונח חיפוש. ניתן גם לקרוא על מה שקורה כשיש מילות מפתח זהות באותה קבוצת מודעות.

הערה

גם אם יש לכם קבוצת מודעות המכילה מספר מילות מפתח שיכולות להתאים לאותו מונח חיפוש, המחירים לא אמורים לעלות בעקבות זאת. קבוצת ההעדפות המפורטת בהמשך תקבע באיזו מילת מפתח נשתמש כדי להכניס מודעה למכירה פומבית. כשהמודעה משתתפת במכירה הפומבית, מתבצעת השוואה בינה לבין מודעות של מפרסמים אחרים. המחיר לקליק שהגדרתם הוא הדרישה המינימלית לשמירה על מיקום המודעה בדף ועל תוספי המודעה שמוצגים איתה, כמו קישורי Sitelink.
אם יש לכם כמה מילות מפתח מאותו חשבון שתואמות לאותו חיפוש, רק אחת תיכנס למכירה הפומבית ותוכל להוביל להצגת מודעה.

איך מילת מפתח נבחרת

אם קבוצות מודעות שונות מכילות מילות מפתח דומות שיכולות להתאים לאותו מונח חיפוש, ההעדפות המפורטות למטה הן שיקבעו באיזו מילת מפתח נשתמש כדי להכניס מודעה למכירה פומבית. העדפות אלו זהות להעדפות לבחירת מילת מפתח במקרים שבהם אותה קבוצת מודעות מכילה מילות מפתח דומות. אולם, חשוב לזכור שהתהליך במקרה הזה הוא מורכב יותר. הסיבה לכך היא שקבוצות מודעות שונות עשויות להכיל מודעות שונות, דפי נחיתה שונים והגדרות קמפיין שונות. כל ההבדלים האלה יכולים להתבטא בחוויות משתמש שונות ולהניב ציון איכות שונה למילות מפתח דומות בקבוצות מודעות שונות. הבדלים אלה ישפיעו על האופן שבו ההעדפות המפורטות למטה יחולו על הקמפיין.

ההעדפות מדורגות לפי הסדר הבא, בקירוב.

 1. מילת מפתח שזהה למונח החיפוש

  אם קבוצת המודעות מכילה מילת מפתח שזהה למונח החיפוש, מילת המפתח הזו תהיה הבחירה המועדפת להפעלת המודעה, ללא קשר לקבוצת המודעות שבה היא נמצאת.

  דוגמה

  נניח שמונח החיפוש הוא קורס שרברבות. אם אחת מקבוצות המודעות מכילה את מילת המפתח קורס שרברבות בהתאמה רחבה, בעוד שקבוצת מודעות אחרת מכילה את מילת המפתח שרברבות בהתאמה לביטוי, מילת המפתח בהתאמה רחבה תהיה המועדפת מפני שהיא זהה למונח החיפוש.
 2. מילת מפתח בהתאמה מדויקת כשמילות המפתח זהות

  אם יש מספר קבוצות של מודעות שמכילות מילות מפתח זהות, מילת המפתח בהתאמה מדויקת תהיה הבחירה המועדפת להפעלת מודעה.

  דוגמה

  נניח שמונח החיפוש הוא שרברב מקומי. אם אחת מקבוצות המודעות מכילה את מילת המפתח שרברב מקומי בהתאמה רחבה, בעוד שקבוצת מודעות אחרת מכילה את מילת המפתח שרברב מקומי בהתאמה מדויקת, מילת המפתח בהתאמה מדויקת תהיה המועדפת.
 3. מילת המפתח בעלת דירוג המודעה הגבוה ביותר

  אם מספר קבוצות של מודעות מכילות מילות מפתח שתואמות למונח חיפוש, מילת המפתח בעלת דירוג המודעה הגבוה ביותר תהיה הבחירה המועדפת להפעלת המודעה.

  דוגמה

  נניח שמשתמש מחפש קורס הכשרה בשרברבות וקבוצות המודעות שלך מכילות את מילות המפתח קורס שרברבות וקורס הסמכה בשרברבות.
  מילת מפתח דירוג מודעה
  קורס שרברבות 1.5
  קורס הסמכה בשרברבות 1

  בדוגמה הזו, מילת המפתח קורס שרברבות תהיה המועדפת מפני שדירוג המודעה שלה גבוה יותר.

  הערה

  במקרים נדירים, מילת המפתח בעלת דירוג המודעה הגבוה ביותר עשויה להיראות כרלוונטית פחות למונח חיפוש מסוים, לעומת מילות מפתח כשירות אחרות. זהו מקרה נדיר מפני שבדרך כלל רלוונטיות גבוהה יותר קשורה לדירוג מודעה גבוה יותר. אפשר לחפש בדוח מונחי החיפוש מופעים שבהם המודעה מופעלת על-ידי מילת המפתח הפחות רלוונטית. לאחר מכן, הוסיפו את מונח החיפוש הזה כמילת מפתח שלילית.

חריגים להעדפות

ישנם תרחישים שבהם ייתכנו חריגים וההעדפות המפורטות למעלה עשויות לא לחול.

הקמפיין מוגבל בתקציב

התקציב היומי הממוצע שהגדרתם לקמפיין יכול להשפיע על הרלוונטיות של ההעדפות המפורטות למעלה. אם מילת מפתח כלולה בקמפיין שהתקציב שהוגדר לו אינו גבוה מספיק להצגת מודעות עבור כל התנועה האפשרית, היא לא תמיד תוכל להפעיל מודעה, גם אם כל שאר התנאים לכך מתקיימים. כך נמנע מצב שבו הקמפיין חורג במידה משמעותית מהתקציב שהוגדר לו. בקישור הבא מוסבר איך להימנע ממיצוי מהיר מדי של התקציב היומי הממוצע.

דוגמה

נניח שהקמפיינים נקראים "כיורים סתומים" ו"דוד מקולקל". בקמפיין "כיורים סתומים" כללתם את מילת המפתח בהתאמה מדויקת שרברב, ובקמפיין "דוד מקולקל" כללתם את מילת המפתח בהתאמה רחבה שרברב.

כשכל שאר התנאים זהים, מילת המפתח בהתאמה מדויקת בקמפיין "כיורים סתומים" תפעיל מודעה כשמשתמש יחפש את המונח שרברב, מפני שהיא בעלת סוג ההתאמה המגביל יותר. אולם, אם הקמפיין "כיורים סתומים" מוגבל בתקציב, ייתכן שמילת המפתח בהתאמה מדויקת שבקמפיין הזה לא תמיד תוכל להפעיל מודעה. פירוש הדבר הוא שמילת המפתח בהתאמה רחבה שבקמפיין "דוד מקולקל" יכולה להפעיל מודעה במקומה.

קיימת מילת מפתח זולה יותר עם ציון איכות ודירוג מודעה גבוהים יותר

במקרים נדירים, ההעדפות המפורטות למעלה עשויות לא לחול אם יש מילת מפתח זולה יותר (כלומר, הוגדרה לה הצעת מחיר נמוכה יותר לקליק) עם ציון איכות ודירוג מודעה גבוהים יותר.

דוגמה

נניח שמשתמש מחפש כלי עבודה לשרברב ואתה משתמש במילות המפתח כלים לשרברב וכלי עבודה לשרברב עם הצעת המחיר המקסימלית לקליק, ציון האיכות ודירוג המודעה הבאים:

מילת מפתח הצעת מחיר מקסימלית לקליק ציון איכות דירוג מודעה
כלים לשרברב 0.40 ש"ח 7 0.7
כלי עבודה לשרברב 0.60 ש"ח 4 0.6

בדרך כלל, מילת המפתח כלי עבודה לשרברב תהיה הבחירה המועדפת מפני שהיא תואמת למונח החיפוש במידה רבה יותר בהשוואה למילת המפתח כלים לשרברב. עם זאת, מילת המפתח כלים לשרברב זולה יותר וציון האיכות שלה גבוה יותר, וכך גם דירוג המודעה שלה. לכן, מילת המפתח כלים לשרברב תיבחר בתרחיש הזה.

הערה

במקרים נדירים, מילת המפתח בעלת דירוג המודעה הגבוה ביותר עשויה להיות רלוונטית פחות למונח חיפוש מסוים, לעומת מילות מפתח כשירות אחרות. זהו מקרה נדיר מפני שבדרך כלל רלוונטיות גבוהה יותר קשורה לדירוג מודעה גבוה יותר. אפשר לחפש בדוח מונחי החיפוש מופעים שבהם המודעה מופעלת על-ידי מילת המפתח הפחות רלוונטית. לאחר מכן, הוסיפו את מונח החיפוש הזה כמילת מפתח שלילית.

יש מספר גדול מאוד של מילות מפתח תואמות

אם החשבון כולל מאות מילות מפתח תואמות, המערכת תתעלם באופן אוטומטי מחלק מהמילים המשוכפלות. לאחר מכן ניישם את ההעדפות שתוארו למעלה.

דוגמה

נניח שאתה מעתיק קבוצת מודעות 5,000 פעמים, וכעת יש לך בחשבון 5,000 מופעים של מילת המפתח שרברב. כשמשתמש יחפש שרברב, במקום לעבד את כל 5,000 המופעים, נצמצם את מספר מילות המפתח התואמות. לאחר מכן נשתמש בהעדפות שתוארו למעלה.

טיפ

אתם יכולים להשתמש בכלי למציאת מילות מפתח משוכפלות ב-Google Ads Editor כדי לבדוק אם יש בחשבון מילות מפתח זהות. Google Ads Editor היא אפליקציה שניתן להוריד בחינם כדי לנהל את חשבון Google Ads. 

סטטוס נפח החיפוש של אחת ממילות המפתח הוא נמוך

ישנם מקרים שבהם ההעדפות המפורטות למעלה לא חלות מפני שמילת מפתח מסוימת קיבלה סטטוס נפח חיפוש נמוך. מילת מפתח מקבלת את הסטטוס הזה כשהיסטוריית החיפושים שלה ב-Google מצומצמת מאוד עד לא קיימת. מילות מפתח שקיבלו סטטוס זה מושבתות באופן זמני והן לא יפעילו מודעות. לכן, אם קבוצת המודעות מכילה מילת מפתח עם נפח חיפוש נמוך, מילת מפתח אחרת תפעיל את המודעה בהתאם למונח החיפוש, על אף המצוין בהעדפות למעלה.

מילות מפתח ומודעות דינמיות לרשת החיפוש

מודעות דינמיות לרשת החיפוש מתחרות במכירה הפומבית כמו מילות מפתח אחרות שאינן בהתאמה מדויקת, ומציגות מודעות בהתאם למודעה עם הדירוג הגבוה ביותר. חשוב לזכור שמילות מפתח בהתאמה מדויקת ומילות מפתח שתואמת לשאילתה במדויק מקבלות עדיפות במכירה הפומבית. מידע נוסף על מודעות דינמיות לרשת החיפוש.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה