Tungkol sa magkakatulad na keyword sa magkakaibang ad group

Kwalipikadong lumabas ang iyong mga ad kapag tumugma ang isa sa mga keyword mo sa termino para sa paghahanap ng isang tao sa Google o sa mga site ng partner sa paghahanap. Pero posibleng may mga keyword ka na magkakatulad, nag-o-overlap, o magkakaugnay, mula sa magkakaibang ad group, na tumutugma sa iisang termino para sa paghahanap. Halimbawa, puwedeng may magkakatulad kang keyword sa dalawa o higit pang ad group na may magkakaibang uri ng pagtutugma. O puwedeng may magkakatulad kang keyword -- tulad ng kurso ng tubero sa isang ad group, at kurso sa pagsasanay ng tubero sa isa pa -- at puwedeng tumugma ang dalawa sa termino para sa paghahanap na kurso para sa pagsasanay ng tubero.

Ipinapaliwanag ng artikulong ito ang mga pangkalahatang kagustuhan at panuntunan kapag may magkakatulad na keyword na puwedeng tumugma sa iisang termino para sa paghahanap sa iba't ibang ad group. Puwede ka ring magbasa pa tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag mayroon kang magkakatulad na keyword sa iisang ad group.

Tandaan

Ang pagkakaroon ng maraming keyword na puwedeng tumugma sa parehong termino para sa paghahanap ay hindi dapat makadagdag sa iyong mga gastos sa anumang paraan. Tinutukoy ng hanay ng mga kagustuhan na nakadetalye sa ibaba kung aling keyword ang gagamitin upang magsama ng ad sa isang auction. Kapag nakapasok na ang ad sa auction, ikukumpara ito sa mga ad mula sa iba pang advertiser, at ang iyong cost-per-click ang minimum na kailangan para mapanatili ang posisyon ng ad mo at ang anumang format ng ad na lumalabas kasama ng iyong ad, gaya ng mga sitelink.
Kung marami kang keyword mula sa iisang account na tumutugma sa isang paghahanap, isa lang ang ipapasok sa auction at magiging kwalipikadong ihatid.

Paano pinipili ang isang keyword

Kung may magkakahalintulad kang keyword na maaaring tumugma sa parehong termino para sa paghahanap sa lahat ng iba't ibang ad group, ginagamit ang mga kagustuhan sa ibaba upang tukuyin kung aling keyword ang ginagamit upang magpasok ng ad sa isang auction. Ang mga ito ay ang parehong kagustuhang ginagamit upang pumili ng keyword kapag may magkakahalintulad kang keyword sa parehong ad group, ngunit tandaan na mas kumplikado ang proseso rito. Ito ay dahil maaaring may magkakaibang ad, landing page, at setting ng campaign ang iba't ibang mga ad group. Ang mga pagkakaibang ito ay maaaring magresulta sa iba't ibang karanasan para sa mga customer, at maaaring magresulta sa iba't ibang Marka ng Kalidad para sa magkakatulad na keyword sa iba't ibang ad group. Makakaapekto ito sa kung paano ilalapat ang mga kagustuhang nasa ibaba.

Nagra-rank ang mga kagustuhan nang halos katulad sa ganitong pagkakasunod-sunod.

 1. Isang keyword na kapareho ng termino para sa paghahanap

  Kung kapareho ng keyword ang termino para sa paghahanap, pipiliin ang keyword na ito para sa pag-trigger ng ad, anuman ang ad group nito.

  Halimbawa

  Sabihin nating ang termino para sa paghahanap ay kurso ng tubero. Kung naglalaman ng malawak na tugmang keyword na kurso ng tubero ang isa sa iyong mga ad group, habang naglalaman naman ng keyword na katugma ng parirala na tubero ang isa pang ad group, mas pipiliin ang malawak na tugmang keyword dahil kapareho ito ng termino para sa paghahanap.
 2. Isang eksaktong tugmang keyword kapag magkakapareho ang keyword

  Kung marami kang ad group na may magkakatulad na keyword, mas pipiliin ang eksaktong tugmang keyword sa pag-trigger ng ad.

  Halimbawa

  Sabihin nating local plumber ang termino para sa paghahanap. Kung kabilang sa isa sa iyong mga ad group ang malawak na tugmang keyword na lokal na tubero, at kabilang sa isa pang ad group ang eksaktong tugmang keyword na lokal na tubero, pipiliin ang eksaktong tugmang keyword.
 3. Ang keyword na may pinakamataas na Ad Rank

  Kapag naglalaman ang maraming ad group ng mga keyword na tumutugma sa isang termino para sa paghahanap, pipiliin ang keyword na may pinakamataas na Ad Rank para sa pag-trigger ng ad.

  Halimbawa

  Sabihin nating may naghahanap para sa plumber training course at kabilang sa iyong mga ad group ang mga keyword na plumber course at plumber certification course.
  Keyword Ad Rank
  plumber course 1.5
  plumber certification course 1

  Sa halimbawang ito, pipiliin ang plumber course dahil may mas mataas na Ad Rank ito.

  Tandaan

  Sa mga bihirang sitwasyon, puwedeng magmukhang walang masyadong kaugnayan ang keyword na may pinakamataas na Ad Rank sa isang partikular na termino para sa paghahanap kumpara sa ibang kwalipikadong keyword. Dahil sa pangkalahatan ay nauugnay sa mas mataas na Ad Rank ang mas mataas na kaugnayan, hindi ito dapat madalas mangyari. Tingnan ang ulat ng mga termino para sa paghahanap para makakita ng mga pagkakataon kung saan nati-trigger ng walang masyadong kaugnayang keyword ang iyong ad. Pagkatapos, idagdag ang termino para sa paghahanap na iyon bilang negatibong keyword.

Mga pagbubukod sa mga kagustuhan

May mga pangyayari kung saan maaaring may gawing pagbubukod at maaaring hindi angkop ang mga kagustuhan sa itaas.

Nalilimitahan ng badyet ang isang campaign

Puwedeng makaapekto ang average na pang-araw-araw na badyet ng iyong campaign sa kung mailalapat ba ang mga kagustuhan sa itaas. Kung ang isang keyword ay nasa isang campaign na limitado ang badyet, ibig sabihin, hindi sapat ang laki ng badyet ng campaign para maipon ang lahat ng posibleng trapiko, hindi palaging makakapag-trigger ng ad ang keyword kahit na kaya nito. Nakatutulong itong pigilan ang campaign sa sobrang paglampas sa badyet nito. Matuto pa tungkol sa kung paano ka makakaiwas sa pagkaubos ng average na pang-araw-araw na badyet.

Halimbawa

Sabihin nating "Mga Baradong Lababo" at "Sirang Water Heater" ang pangalan ng iyong mga campaign. Sa iyong campaign na "Mga Baradong Lababo," mayroon kang eksaktong tugmang keyword na tubero, at sa campaign mong "Sirang Water Heater," mayroon kang malawak na tugmang keyword na tubero.

Kung mangyayari ang lahat ayon sa inaasahan, ang eksaktong tugmang keyword sa iyong campaign na "Mga Baradong Lababo" ang magti-trigger ng ad kapag may naghanap ng terminong tubero dahil ito ang mas partikular na uri ng pagtutugma. Gayunpaman, kung nalilimitahan ng badyet ang iyong campaign na "Mga Baradong Lababo," minsan ay hindi makakapag-trigger ng ad ang eksaktong tugmang keyword sa campaign na ito. Ibig sabihin, ang malawak na tugmang keyword sa iyong "Sirang Water Heater" na campaign ang puwedeng mag-trigger ng ad.

May mas murang keyword na mas mataas ang Marka ng Kalidad at Ad Rank

Sa mga bihirang pagkakataon, puwedeng hindi mailapat ang mga kagustuhan sa itaas kung mas mura ang isang keyword -- ibig sabihin, mas mababa ang cost-per-click (CPC) na bid nito -- at may mas mataas itong Marka ng Kalidad at Ad Rank.

Halimbawa

Sabihin nating may naghahanap ng plumber tool at mayroon ka ng mga keyword na plumber tools at plumber tool na mayroon ng sumusunod na maximum cost-per-click (max CPC) na bid, Marka ng Kalidad at Ad Rank:

Keyword Maximum CPC na bid Marka ng Kalidad Ad Rank
plumber tools PHP5.00 7 0.7
plumber tool PHP7.50 4 0.6

Karaniwan, mas pipiliin ang keyword na plumber tool dahil mas malapit itong tumutugma sa termino para sa paghahanap kaysa sa keyword na plumber tools. Gayunpaman, mas mura ang keyword na mga tool ng tubero at may mas mataas na Marka ng Kalidad at mas mataas na Ad Rank. Samakatuwid, gagamitin ang keyword na mga tool ng tubero sa sitwasyong ito.

Tandaan

Sa mga bihirang sitwasyon, puwedeng magmukhang walang masyadong kaugnayan ang keyword na may pinakamataas na Ad Rank sa isang partikular na termino para sa paghahanap kumpara sa ibang kwalipikadong keyword. Dahil sa pangkalahatan ay nauugnay sa mas mataas na Ad Rank ang mas mataas na kaugnayan, hindi ito madalas mangyayari. Tingnan ang ulat ng mga termino para sa paghahanap para makakita ng mga pagkakataon kung saan nati-trigger ng walang masyadong kaugnayang keyword ang iyong ad. Pagkatapos, idagdag ang termino para sa paghahanap na iyon bilang negatibong keyword.

May napakaraming magkakatugmang keyword

Kung may daan-daang magkakatugmang keyword sa iyong account, awtomatiko naming babalewalain ang ilan sa mga duplicate. Pagkatapos, ilalapat namin ang mga kagustuhang tinalakay sa itaas.

Halimbawa

Isipin na kinopya mo ang isang ad group nang 5,000 beses, at ngayon ay mayroon ka nang 5,000 paglabas ng keyword na plumber sa iyong account. Kapag naghanap ng tubero ang isang user, sa halip na iproseso ang lahat ng 5,000 instance, babawasan namin ang bilang ng mga tumutugmang keyword. Pagkatapos, gagamitin namin ang mga kagustuhang inilarawan sa itaas.

Tip

Gamitin ang tool na Maghanap ng Mga Duplicate na Keyword sa Google Ads Editor para malaman kung marami kang magkakaparehong keyword sa iyong account. Ang Google Ads Editor ay isang libre at nada-download na application para sa pamamahala ng iyong Google Ads account. 

Mababa ang status ng dami ng paghahanap ng isa sa iyong mga keyword

Puwedeng may mga panahon kung kailan hindi angkop ang mga kagustuhan sa itaas dahil nabigyan ang isang keyword ng mababang status ng dami ng paghahanap. Ito ay isang status na ibinibigay sa keyword na may napakakaunti o walang history ng paghahanap sa Google. Ang mga keyword na may ganitong status ay pansamantalang hindi aktibo at hindi magti-trigger ng mga ad. Kaya kung mayroon kang keyword na kakaunti ang dami ng paghahanap, makakakita ka ng ibang keyword na nagti-trigger ng ad para sa isang katugmang termino para sa paghahanap, kahit na alinsunod sa mga kagustuhan sa itaas, ang iyong keyword na kakaunti ang dami ng paghahanap ang dapat na nag-trigger ng ad.

Mga Keyword at Dynamic na Search Ad

Nakikipagkumpitensya ang Mga Dynamic na Search Ad sa auction tulad ng iba pang hindi eksaktong keyword at inihahatid ang mga ito depende sa kung aling ad ang may pinakamataas na ad rank. Tandaang mas pinipili sa ad auction ang mga eksaktong tugmang keyword at keyword na eksaktong tumutugma sa query. Matuto pa Tungkol sa Mga Dynamic na Search Ad.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu