Σχετικά με τις παρόμοιες λέξεις-κλειδιά μεταξύ ομάδων διαφημίσεων

Οι διαφημίσεις σας μπορούν να προβληθούν όταν μία από τις λέξεις-κλειδιά που έχετε επιλέξει αντιστοιχεί με τον όρο αναζήτησης κάποιου χρήστη στο Google ή σε ιστοτόπους συνεργατών αναζήτησης. Ωστόσο, ίσως στον λογαριασμό σας υπάρχουν πολλές λέξεις-κλειδιά, από διαφορετικές ομάδες διαφημίσεων, που ταιριάζουν με έναν δεδομένο όρο αναζήτησης. Για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρχουν πανομοιότυπες λέξεις-κλειδιά σε δύο ή περισσότερες ομάδες διαφημίσεων. Μπορεί, επίσης, να υπάρχουν παρόμοιες λέξεις-κλειδιά, όπως σεμινάριο για υδραυλικούς σε μια ομάδα διαφημίσεων και εκπαιδευτικό σεμινάριο για υδραυλικούς σε μια άλλη. Και οι δύο αυτές λέξεις-κλειδιά θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στον όρο αναζήτησης εκπαιδευτικό σεμινάριο για υδραυλικό

Αυτό το άρθρο εξηγεί τι συμβαίνει όταν σε διαφορετικές ομάδες διαφημίσεων υπάρχουν παρόμοιες λέξεις-κλειδιά που θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν με τον ίδιο όρο αναζήτησης. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το τι συμβαίνει όταν υπάρχουν παρόμοιες λέξεις-κλειδιά στην ίδια ομάδα διαφημίσεων.

Σημείωση

Η ύπαρξη πολλών λέξεων-κλειδιών που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στον ίδιο όρο αναζήτησης δεν αυξάνει το κόστος σας με κανέναν τρόπο. Το σύνολο των προτιμήσεων που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω καθορίζει ποια λέξη-κλειδί χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας διαφήμισης σε δημοπρασία. Αφού η διαφήμιση εισαχθεί στη δημοπρασία, συγκρίνεται με διαφημίσεις από άλλους διαφημιζόμενους. Το κόστος ανά κλικ που θα χρεωθείτε είναι το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για να διατηρήσετε τη θέση της διαφήμισής σας και τυχόν μορφές διαφήμισης που προβάλλονται με τη διαφήμιση, όπως είναι οι σύνδεσμοι ιστότοπου.

Τρόπος επιλογής λέξης-κλειδιού 

Αν έχετε παρόμοιες λέξεις-κλειδιά που θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν με τον ίδιο όρο αναζήτησης σε διαφορετικές ομάδες διαφημίσεων, οι παρακάτω προτιμήσεις χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί ποια λέξη-κλειδί θα χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή μιας διαφήμισης σε μια δημοπρασία. Πρόκειται για τις ίδιες προτιμήσεις που χρησιμοποιούνται για την επιλογή μιας λέξης-κλειδιού όταν υπάρχουν παρόμοιες λέξεις-κλειδιά στην ίδια ομάδα διαφημίσεων. Έχετε, όμως, υπόψη, ότι εδώ η διαδικασία είναι πιο σύνθετη. Αυτό συμβαίνει γιατί σε διαφορετικές ομάδες διαφημίσεων ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικά δημιουργικά, σελίδες προορισμού και ρυθμίσεις καμπάνιας. Όλες αυτές οι διαφορές μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές εμπειρίες για τους πελάτες και διαφορετικούς Δείκτες ποιότητας για παρόμοιες λέξεις-κλειδιά σε διαφορετικές ομάδες διαφημίσεων. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι παρακάτω προτιμήσεις.

Οι προτιμήσεις κατατάσσονται περίπου με την ακόλουθη σειρά.

 1. Λέξη-κλειδί που είναι πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης

  Αν μία λέξη-κλειδί είναι πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης, τότε για την ενεργοποίηση της διαφήμισης θα προτιμηθεί αυτή η λέξη-κλειδί, ανεξαρτήτως της ομάδας διαφημίσεων όπου ανήκει.

  Παράδειγμα

  Ας υποθέσουμε ότι ο όρος αναζήτησης είναι σεμινάριο για υδραυλικούς. Αν μια από τις ομάδες διαφημίσεις περιλαμβάνει τη λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης σεμινάριο για υδραυλικούς, ενώ κάποια άλλη ομάδα διαφημίσεων περιλαμβάνει τη λέξη-κλειδί αντιστοίχισης φράσης υδραυλικός, τότε θα προτιμηθεί η λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης, επειδή είναι πανομοιότυπη με τον όρο αναζήτησης.
 2. Λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης όταν οι λέξεις-κλειδιά είναι πανομοιότυπες

  Αν έχετε πολλές ομάδες διαφημίσεων με πανομοιότυπες λέξεις-κλειδιά, για την ενεργοποίηση της διαφήμισης θα προτιμηθεί η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης.

  Παράδειγμα

  Ας υποθέσουμε ότι ο όρος αναζήτησης είναι τοπικός υδραυλικός. Αν μία από τις ομάδες διαφημίσεων περιλαμβάνει τη λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης τοπικός υδραυλικός και κάποια άλλη ομάδα διαφημίσεων περιλαμβάνει τη λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης τοπικός υδραυλικός, τότε θα προτιμηθεί η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης.
 3. Λέξη-κλειδί που έχει την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης

  Όταν περισσότερες από μία ομάδες διαφημίσεων περιέχουν λέξεις-κλειδιά που αντιστοιχούν σε έναν όρο αναζήτησης, για την ενεργοποίηση μιας διαφήμισης θα προτιμηθεί η λέξη-κλειδί με την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης.

  Παράδειγμα

  Ας υποθέσουμε ότι κάποιος αναζητά τον όρο εκπαιδευτικό σεμινάριο για υδραυλικούς και στις ομάδες διαφημίσεών σας περιλαμβάνονται οι λέξεις-κλειδιά σεμινάριο για υδραυλικούς και σεμινάριο πιστοποίησης για υδραυλικούς.
  Λέξη-κλειδί Κατάταξη διαφήμισης
  σεμινάριο για υδραυλικούς 1,5
  σεμινάριο πιστοποίησης για υδραυλικούς 1

  Σε αυτό το παράδειγμα, θα προτιμηθεί η λέξη-κλειδί σεμινάριο για υδραυλικούς, επειδή έχει υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης.

  Σημείωση

  Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λέξη-κλειδί με την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης ενδέχεται να φαίνεται λιγότερο σχετική με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης σε σχέση με άλλες κατάλληλες λέξεις-κλειδιά. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει συχνά, καθώς η μεγάλη συνάφεια κατά κανόνα σχετίζεται με υψηλότερη Κατάταξη διαφήμισης. Δοκιμάστε να εκτελέσετε μια αναφορά όρων αναζήτησης, για να δείτε περιπτώσεις στις οποίες η λιγότερο σχετική λέξη-κλειδί ενεργοποιεί τη διαφήμισή σας. Στη συνέχεια, προσθέστε αυτόν τον όρο αναζήτησης ως αρνητική λέξη-κλειδί στην ομάδα διαφημίσεων που περιλαμβάνει τη λιγότερο σχετική λέξη-κλειδί.

Εξαιρέσεις από τις προτιμήσεις

Υπάρχουν ορισμένα σενάρια για τα οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εξαιρέσεις και να μην εφαρμοστούν οι παραπάνω προτιμήσεις.

Καμπάνια που βρίσκεται σε περιορισμό βάσει προϋπολογισμού

Ο ημερήσιος προϋπολογισμός της καμπάνιας μπορεί να επηρεάσει το κατά πόσο θα εφαρμοστούν οι παραπάνω προτιμήσεις. Αν μια λέξη-κλειδί είναι σε μια καμπάνια με περιορισμό βάσει προϋπολογισμού, κάτι που σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της καμπάνιας δεν είναι αρκετά υψηλός για να συγκεντρώσει το σύνολο της δυνητικής επισκεψιμότητας, η λέξη-κλειδί δεν θα είναι πάντοτε σε θέση να ενεργοποιήσει μια διαφήμιση, ακόμα και αν σε διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε. Αυτό συμβαίνει για να αποτρέπεται μεγάλη υπέρβαση του προϋπολογισμού από τις καμπάνιες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να αποφύγετε την εξάντληση του ημερήσιου προϋπολογισμού.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι οι καμπάνιες σας ονομάζονται "Βουλωμένοι νιπτήρες" και "Χαλασμένος θερμοσίφωνας". Στην καμπάνια "Βουλωμένοι νιπτήρες" έχετε τη λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης υδραυλικός και στην καμπάνια "Χαλασμένος θερμοσίφωνας" έχετε τη λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης υδραυλικός.

Με όλα τα άλλα να είναι όμοια, η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης στην καμπάνια "Βουλωμένοι νιπτήρες" θα ενεργοποιούσε μια διαφήμιση όταν κάποιος χρήστης αναζητούσε τον όρο υδραυλικός, επειδή είναι ο πιο περιοριστικός τύπος αντιστοίχισης. Ωστόσο, αν η καμπάνια "Βουλωμένοι νιπτήρες" είχε περιορισμό προϋπολογισμού, τότε η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης στην καμπάνια δεν θα ενεργοποιούσε τη διαφήμιση σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τη διαφήμιση θα ενεργοποιήσει η λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης στην καμπάνια "Χαλασμένος θερμοσίφωνας".

Υπάρχει φθηνότερη λέξη-κλειδί με υψηλότερο Δείκτη ποιότητας και υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης

Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι παραπάνω προτιμήσεις ενδέχεται να μην εφαρμοστούν αν μια λέξη-κλειδί είναι φθηνότερη, κάτι που σημαίνει ότι έχει χαμηλότερη προσφορά κόστους ανά κλικ (CPC), ενώ ταυτόχρονα έχει υψηλότερο Δείκτη ποιότητας και υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι ένας χρήστης κάνει αναζήτηση για εργαλείο για υδραυλικούς και έχετε τις λέξεις-κλειδιά εργαλεία για υδραυλικούς και εργαλείο για υδραυλικούς με τη μέγιστη προσφορά κόστους ανά κλικ (μέγ. CPC), το Δείκτη ποιότητας και την Κατάταξη διαφήμισης που αναγράφονται παρακάτω:
 

Λέξη-κλειδί Μέγιστη προσφορά CPC Δείκτης ποιότητας Κατάταξη διαφήμισης
εργαλεία για υδραυλικούς 0,10 € 7 0,7
εργαλείο για υδραυλικούς 0,15 € 4 0,6

Συνήθως προτιμάται η λέξη-κλειδί εργαλείο για υδραυλικούς, επειδή αντιστοιχεί στον όρο αναζήτησης περισσότερο από ό,τι η λέξη-κλειδί εργαλεία για υδραυλικούς. Ωστόσο, η λέξη-κλειδί εργαλεία για υδραυλικούς είναι φτηνότερη και έχει υψηλότερο Δείκτη ποιότητας και υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης. Επομένως, σε αυτό το σενάριο θα χρησιμοποιηθεί η λέξη-κλειδί εργαλεία για υδραυλικούς.

Σημείωση

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λέξη-κλειδί με την υψηλότερη Κατάταξη διαφήμισης ενδέχεται να φαίνεται λιγότερο σχετική με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης σε σχέση με άλλες κατάλληλες λέξεις-κλειδιά. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει συχνά, καθώς η μεγάλη συνάφεια κατά κανόνα σχετίζεται με υψηλότερη Κατάταξη διαφήμισης. Δοκιμάστε να εκτελέσετε μια αναφορά όρων αναζήτησης, για να δείτε περιπτώσεις στις οποίες η λιγότερο σχετική λέξη-κλειδί ενεργοποιεί τη διαφήμισή σας. Στη συνέχεια, προσθέστε αυτόν τον όρο αναζήτησης ως αρνητική λέξη-κλειδί στην ομάδα διαφημίσεων που περιλαμβάνει τη λιγότερο σχετική λέξη-κλειδί.

Υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός λέξεων-κλειδιών που αντιστοιχούν στον όρο αναζήτησης

Αν στο λογαριασμό σας υπάρχουν εκατοντάδες λέξεις-κλειδιά που αντιστοιχούν με τον όρο αναζήτησης, θα καταργηθούν αυτόματα ορισμένες διπλότυπες λέξεις-κλειδιά. Στη συνέχεια, θα εφαρμοστούν οι προτιμήσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι αντιγράφετε μια ομάδα διαφημίσεων 5000 φορές. Συνεπώς, στο λογαριασμό υπάρχουν τώρα 5000 παρουσίες της λέξης-κλειδιού υδραυλικός. Όταν ένας χρήστης αναζητήσει τον όρο υδραυλικός, δεν θα γίνει επεξεργασία και των 5000 παρουσιών της λέξης-κλειδί, αλλά θα μειωθεί ο αριθμός των λέξεων-κλειδιών που αντιστοιχούν στον όρο αναζήτησης. Κατόπιν, θα χρησιμοποιηθούν οι προτιμήσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Συμβουλή

Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο εύρεσης διπλότυπων λέξεων-κλειδιών στο Google Ads Editor, για να ελέγξετε αν υπάρχουν πολλές πανομοιότυπες λέξεις-κλειδιά στον λογαριασμό σας. Το Google Ads Editor είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε μέσω διαδικτύου και να χρησιμοποιήσετε για τη διαχείριση του λογαριασμού σας Google Ads. 

Μία από τις λέξεις-κλειδιά βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλού όγκου αναζήτησης

Ενδέχεται να υπάρξουν φορές που οι παραπάνω προτιμήσεις δεν θα εφαρμοστούν, επειδή σε μια λέξη-κλειδί έχει αποδοθεί κατάσταση χαμηλού όγκου αναζήτησης. Αυτή είναι μια κατάσταση που δίνεται σε μια λέξη-κλειδί που διαθέτει πολύ μικρό ή ανύπαρκτο ιστορικό αναζήτησης στο Google. Οι λέξεις-κλειδιά με αυτήν την κατάσταση είναι προσωρινά ανενεργές και δεν ενεργοποιούν διαφημίσεις. Συνεπώς, αν έχετε μια λέξη-κλειδί χαμηλού όγκου αναζήτησης, θα παρατηρήσετε ότι για έναν αντίστοιχο όρο αναζήτησης η διαφήμιση ενεργοποιείται από μια διαφορετική λέξη-κλειδί, ακόμα και αν, σύμφωνα με τις παραπάνω προτιμήσεις, η λέξη-κλειδί χαμηλού όγκου αναζήτησης θα έπρεπε να ήταν αυτή που θα ενεργοποιούσε τη διαφήμιση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας