Giới thiệu về các tùy chọn so khớp từ khóa

Từ khóa là những từ hoặc cụm từ dùng để so khớp quảng cáo với những cụm từ mà mọi người đang tìm kiếm. Các loại so khớp từ khóa cho biết mức độ chặt chẽ mà từ khóa cần so khớp với cụm từ tìm kiếm của người dùng để quảng cáo được xem xét cho phiên đấu giá. Vì vậy, bạn có thể sử dụng kiểu khớp mở rộng để phân phát quảng cáo của mình trên nhiều cụm từ tìm kiếm của người dùng hơn, hoặc bạn có thể sử dụng kiểu khớp chính xác để tập trung vào những cụm từ tìm kiếm cụ thể của người dùng.

Các loại so khớp từ khóa

Sơ đồ về các kiểu khớp từ khóa

Kiểu khớp mở rộng
Quảng cáo có thể hiển thị cho những cụm từ tìm kiếm có liên quan đến từ khóa của bạn. Đó có thể là những cụm từ tìm kiếm không chứa cụm từ khóa. Điều này giúp bạn thu hút nhiều khách truy cập vào trang web của mình hơn, tốn ít thời gian hơn cho việc tạo danh sách từ khóa và tập trung chi tiêu cho những từ khóa hoạt động hiệu quả. Kiểu khớp mở rộng là kiểu khớp mặc định được chỉ định cho tất cả các từ khóa của bạn nếu bạn không chỉ định một kiểu khớp khác (kiểu khớp chính xác, kiểu khớp cụm từ hoặc kiểu khớp phủ định). 
Đối với cú pháp cho kiểu khớp mở rộng, bạn chỉ cần nhập từ khóa. Dưới đây là ví dụ về cách hoạt động của kiểu khớp mở rộng:Từ khóa: Sơ đồ về kiểu khớp mở rộng
Để phân phối kết quả phù hợp, kiểu khớp này cũng có thể xem xét những yếu tố sau:
  • Các hoạt động tìm kiếm gần đây của người dùng
  • Nội dung của trang đích
  • Các từ khóa khác trong một nhóm quảng cáo để hiểu rõ hơn mục đích của từ khóa

Kiểu khớp mở rộng hoạt động hiệu quả khi kết hợp với chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Hệ thống Đặt giá thầu thông minh sẽ đặt giá thầu cho từng phiên đấu giá riêng lẻ của từng truy vấn, và đặt giá thầu tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của truy vấn. Hãy tìm hiểu thêm về cách Phát triển chiến dịch Đặt giá thầu thông minh bằng kiểu khớp mở rộng.

 

Mẹo

Bạn không nên thêm các từ khóa quá giống nhau (chẳng hạn như “xe màu đỏ”, và “màu đỏ xe”), vì chỉ có một từ khóa có thể so khớp với cả hai cụm từ tìm kiếm. Tuy nhiên, việc thêm các từ khóa quá giống nhau sẽ không ảnh hưởng đến chi phí hoặc hiệu quả hoạt động của bạn.

Ví dụ: hệ thống sẽ coi các từ khóa khớp mở rộng “xe màu đỏ” và “màu đỏ xe” là trùng lặp, và sẽ sử dụng từ khóa có Thứ hạng quảng cáo cao hơn. Mặc dù tất cả các từ khóa tương tự của bạn đều có thể đủ điều kiện để phân phát cho cùng một cụm từ tìm kiếm, nhưng bạn sẽ chỉ có một giá thầu trong phiên đấu giá quảng cáo. Tìm hiểu thêm về các từ khóa tương tự trong tài khoản Google Ads.

Các kiểu khớp từ khóa phủ định hoạt động khác với các kiểu khớp từ khóa khẳng định. Tìm hiểu thêm về các kiểu khớp từ khóa phủ định.

.

Kiểu khớp cụm từ
Quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm bao hàm ý nghĩa của từ khóa. Ý nghĩa của từ khóa có thể được ngụ ý và cụm từ tìm kiếm của người dùng có thể là một dạng cụ thể hơn của ý nghĩa. Kiểu khớp cụm từ linh hoạt hơn kiểu khớp chính xác, nhưng được nhắm mục tiêu nhiều hơn so với kiểu khớp mở rộng mặc định. Thông qua kiểu khớp cụm từ, bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn, trong khi vẫn hiển thị quảng cáo cho những khách hàng có nhiều khả năng đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhất. 
Đối với cú pháp cho kiểu khớp cụm từ, bạn hãy đặt dấu ngoặc kép quanh từ khóa của bạn, chẳng hạn như “giày quần vợt”. Dưới đây là ví dụ về cách hoạt động của kiểu khớp cụm từ:
Từ khóa: Sơ đồ về kiểu khớp cụm từ
Lưu ý: Các kiểu khớp từ khóa phủ định hoạt động khác với các kiểu khớp khẳng định. Tìm hiểu thêm về các kiểu khớp từ khóa phủ định.
Kiểu khớp chính xác
Quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm có cùng ý nghĩa hoặc có cùng mục đích với từ khóa đó. Trong số 3 tùy chọn so khớp từ khóa, kiểu khớp chính xác mang đến cho bạn khả năng kiểm soát nhiều nhất đối với những người nhìn thấy quảng cáo của bạn.
Kiểu khớp chính xác được chỉ định bằng dấu ngoặc vuông, chẳng hạn như [giày đỏ]. Dưới đây là ví dụ về cách hoạt động của kiểu khớp chính xác:
Từ khóa: Sơ đồ về kiểu khớp cụm từ
Các kiểu khớp từ khóa phủ định hoạt động khác với các kiểu khớp từ khóa khẳng định. Tìm hiểu thêm về các kiểu khớp từ khóa phủ định.

Mẹo

Sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh với tất cả các kiểu khớp để tự động tối ưu hóa nhằm đạt được mục tiêu về hiệu quả hoạt động. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Từ khóa phủ định

Bạn có thể sử dụng từ khóa phủ định để ngăn không cho quảng cáo của bạn hiển thị cho những cụm từ tìm kiếm chứa cụm từ khóa đó. Vì vậy, nếu công ty mũ của bạn không bán mũ bóng chày, bạn có thể thêm từ khóa phủ định là mũ bóng chày. Tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố