Giới thiệu về tùy chọn đối sánh từ khóa

Loại đối sánh từ khóa giúp kiểm soát những tìm kiếm nào trên Google có thể kích hoạt quảng cáo của bạn. Vì vậy, bạn có thể sử dụng đối sánh rộng để hiển thị quảng cáo của mình cho một nhóm đối tượng rộng hoặc bạn có thể sử dụng đối sánh chính xác để tập trung vào những nhóm khách hàng cụ thể.

Nơi bắt đầu

Hãy xem xét bắt đầu với so khớp rộng. Thêm từ khóa so khớp phủ định để loại trừ các tìm kiếm trên Google không liên quan đến doanh nghiệp của bạn (tùy chọn).

 • So khớp rộng

  Đối sánh rộng là loại đối sánh mặc định được gán cho tất cả các từ khóa của bạn. Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm bao gồm lỗi chính tả, từ đồng nghĩa, tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác. Vì vậy, nếu từ khóa của bạn là “mũ của nữ” thì một người tìm kiếm bằng từ khóa “mua mũ cho quý bà” có thể thấy quảng cáo của bạn. Tìm hiểu thêm về đối sánh rộng

 • Từ khóa phủ định

  Loại trừ quảng cáo của bạn khỏi hiển thị trên các nội dung tìm kiếm có cụm từ đó. Vì vậy, nếu là công ty mũ không bán mũ bóng chày, bạn có thể thêm từ khóa phủ định, được chỉ định bằng dấu trừ (-mũ bóng chày). Hãy tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định.

Các tùy chọn nâng cao khác

Chúng tôi chỉ đề xuất những tùy chọn này cho các nhà quảng cáo nâng cao đang tìm cách phân đoạn các tìm kiếm cụ thể.

Để bạn không bỏ lỡ những khách hàng tiềm năng, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo của bạn cho các biến thể gần giống trên công cụ sửa đổi đối sánh rộng, đối sánh cụm từ và từ khóa đối sánh chính xác. Các biến thể gần giống của những loại đối sánh này có thể bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít hoặc số nhiều, từ viết tắt, chữ viết tắt, dấu trọng âm và biến thể từ gốc (như sàn và sàn nhà). Đối với từ khóa đối sánh chính xác, biến thể gần giống bao gồm các truy vấn có cùng ý nghĩa.

 • Công cụ sửa đổi đối sánh rộng

  Tương tự như đối sánh rộng, ngoại trừ việc tùy chọn công cụ sửa đổi đối sánh rộng chỉ hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm bao gồm những từ đã chỉ định bằng một dấu cộng (+mũ của nữ) hoặc các biến thể gần giống của các từ đó. Tìm hiểu thêm về công cụ sửa đổi đối sánh rộng

 • Đối sánh cụm từ

  Quảng cáo có thể hiển thị trên những tìm kiếm là cụm từ và các biến thể gần giống của cụm từ đó có các từ bổ sung trước hoặc sau. Tuy nhiên, quảng cáo sẽ không hiển thị nếu một từ được thêm vào giữa cụm từ hoặc nếu các từ trong cụm từ được sắp xếp lại theo cách bất kỳ. Được chỉ định bằng dấu ngoặc kép (mũ nữ"). Tìm hiểu thêm về đối sánh cụm từ

 • Đối sánh chính xác

  Quảng cáo có thể hiển thị cho các lần tìm kiếm khớp với cụm từ chính xác hoặc các biến thể gần giống của cụm từ chính xác đó. Các biến thể gần giống bao gồm các lần tìm kiếm bằng từ khóa có cùng ý nghĩa với từ khóa chính xác, không kể đến sự sai lệch về chính tả hoặc ngữ pháp giữa cụm từ tìm kiếm và từ khóa. Các biến thể gần giống ở đây cũng có thể bao gồm việc thay đổi thứ tự các từ nếu điều này không làm thay đổi ý nghĩa của cụm từ hoặc thêm hay loại bỏ các từ cấu trúc (giới từ, liên từ, mạo từ và các từ khác không ảnh hưởng đến mục đích tìm kiếm), từ ngụ ý, từ đồng nghĩa và diễn giải, và những từ có cùng mục đích tìm kiếm. Được chỉ định bằng dấu ngoặc đơn, từ khóa [mũ của nữ] có thể hiển thị khi ai đó tìm kiếm trên Google bằng từ khóa “mũ cho nữ”. Hãy tìm hiểu thêm về đối sánh chính xác.

Tóm tắt về loại đối sánh từ khóa
 

Loại đối sánh Biểu tượng đặc biệt Từ khóa mẫu Quảng cáo có thể hiển thị trên các lần tìm kiếm có chứa: Cụm từ tìm kiếm mẫu
Đối sánh rộng không có mũ nữ Lỗi chính tả, từ đồng nghĩa, cụm từ tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác.
 • mua mũ quý bà
 • quần áo nữ
Công cụ sửa đổi đối sánh rộng +từ khóa +mũ +nữ Tất cả các cụm từ được chỉ định bằng dấu + (hoặc biến thể gần của các cụm từ đó) theo bất kỳ thứ tự nào. Các từ khác có thể xuất hiện trước, sau hoặc giữa các cụm từ này.
 • khăn quàng cổ và mũ dành cho nữ
 • mũ mùa đông dành cho nữ
Đối sánh cụm từ "từ khóa" "mũ nữ" Kết quả đối sánh của cụm từ (hoặc các biến thể gần của cụm từ) với các từ bổ sung trước hoặc sau.
 • mũ nữ màu xanh
 • mua mũ nữ
 • mũ nữ giảm giá
Đối sánh chính xác [từ khóa] [mũ nữ] Kết quả đối sánh chính xác của cụm từ hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ chính xác đó có cùng ý nghĩa.
 • mũ nữ
 • mũ quý bà
 • mũ dành cho nữ
 • mũ phụ nữ
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố