Giới thiệu về tùy chọn đối sánh từ khóa

Loại đối sánh từ khóa giúp kiểm soát những tìm kiếm nào trên Google có thể kích hoạt quảng cáo của bạn. Vì vậy, bạn có thể sử dụng đối sánh rộng để hiển thị quảng cáo của mình cho một nhóm đối tượng rộng hoặc bạn có thể sử dụng đối sánh chính xác để tập trung vào những nhóm khách hàng cụ thể.

Nơi bắt đầu

Hãy xem xét bắt đầu với tùy chọn đối sánh rộng. Sau đó, bạn có thể thêm từ khóa đối sánh phủ định để loại trừ các cụm từ tìm kiếm trên Google mà không liên quan đến doanh nghiệp của bạn (tùy chọn).

Đối sánh rộng

Đối sánh rộng là loại đối sánh mặc định được gán cho tất cả các từ khóa của bạn. Quảng cáo có thể hiển thị trên những nội dung tìm kiếm có bao gồm lỗi chính tả, từ đồng nghĩa, tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác. Vì vậy, nếu từ khóa của bạn là “mũ của nữ,” thì người đang dùng cụm từ tìm kiếm “mua mũ của nữ”, hay “khăn của nữ” đều có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về tùy chọn đối sánh rộng.

Từ khóa phủ định

Loại trừ quảng cáo của bạn khỏi hiển thị trên các nội dung tìm kiếm có cụm từ đó. Vì vậy, nếu bạn là một công ty mũ nhưng không bán mũ bóng chày, thì bạn có thể thêm từ khóa phủ định, được chỉ định bằng dấu trừ (-mũ bóng chày). Hãy tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định.

Lưu ý

Không nên thêm các từ khóa tương tự nhau, chẳng hạn như “xe màu đỏ”, và “màu đỏ xe”, vì chỉ có một từ khóa có thể đối sánh với cả hai nội dung tìm kiếm. Tuy nhiên, việc thêm các từ khóa tương tự nhau cũng không ảnh hưởng đến chi phí hoặc hiệu quả hoạt động của bạn.

Ví dụ: hệ thống sẽ coi các từ khóa đối sánh rộng “xe màu đỏ” và “màu đỏ xe” là trùng lặp và sẽ sử dụng từ khóa có Thứ hạng quảng cáo cao hơn. Mặc dù tất cả các từ khóa tương tự của bạn đều có thể đủ điều kiện để phân phát trên cùng một lần tìm kiếm, nhưng bạn sẽ chỉ có một giá thầu trong phiên đấu giá quảng cáo. Điều này đảm bảo bạn sẽ không bao giờ cạnh tranh với chính mình trong phiên đấu giá. Hãy tìm hiểu thêm Về các từ khóa tương tự trong cùng một nhóm quảng cáo.

Tùy chọn nâng cao

Chúng tôi chỉ đề xuất những tùy chọn này cho nhà quảng cáo nâng cao đang tìm cách phân đoạn các tập hợp nội dung tìm kiếm cụ thể.

Công cụ sửa đổi đối sánh rộng

Tương tự như tùy chọn đối sánh rộng, ngoại trừ việc tùy chọn công cụ sửa đổi đối sánh rộng chỉ hiển thị quảng cáo cho các nội dung tìm kiếm bao gồm những từ mà trước đó có dấu cộng “+” (+mũ của nữ) hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ có dấu “+”. Hãy tìm hiểu thêm Về công cụ sửa đổi đối sánh rộng.

Đối sánh cụm từ

Quảng cáo có thể hiển thị trên các cụm từ tìm kiếm khớp với một cụm từ hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ đó. Biến thể đó có thể bao gồm các từ bổ sung trước hoặc sau cụm từ. Tuy nhiên, quảng cáo sẽ không hiển thị nếu một từ được thêm vào giữa cụm từ mà làm thay đổi ý nghĩa của cụm từ đó. Tùy chọn đối sánh cụm từ được chỉ định bằng dấu ngoặc kép ("mũ của nữ"). Hãy tìm hiểu thêm Về tùy chọn đối sánh cụm từ.

Đối sánh chính xác

Quảng cáo có thể hiển thị cho các lần tìm kiếm khớp với cụm từ chính xác hoặc các biến thể gần giống của cụm từ chính xác đó. Các biến thể gần đúng bao gồm các nội dung tìm kiếm cho từ khóa có cùng ý nghĩa với từ khóa chính xác, bất kể sự tương đồng về chính tả hoặc ngữ pháp giữa cụm từ tìm kiếm và từ khóa. Tùy chọn đối sánh chính xác được chỉ định bằng dấu ngoặc vuông ([giày đỏ]). Hãy tìm hiểu thêm Về tùy chọn đối sánh chính xác.

Để đảm bảo bạn không bỏ lỡ khách hàng tiềm năng, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo của bạn cho các biến thể gần đúng trên tất cả các loại từ khóa. Hãy tìm hiểu thêm Về biến thể gần đúng

Các mẹo khác

Việc thu hẹp phạm vi từ khóa quá nhiều có thể hạn chế lưu lượng truy cập, vì vậy hãy cố gắng giữ cho từ khóa của bạn ở phạm vi rộng nhất có thể và phân lớp từ khóa với chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Từ khóa có phạm vi rộng hơn có thể giúp công nghệ máy học ưu tiên các từ khóa hoạt động hiệu quả nhất, dù loại đối sánh của từ khóa là gì. Tìm hiểu thêm Về chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Tóm tắt về loại đối sánh từ khóa

Loại đối sánh Biểu tượng đặc biệt Từ khóa mẫu Quảng cáo có thể hiển thị trên các lần tìm kiếm có chứa: Cụm từ tìm kiếm mẫu
Đối sánh rộng không có mũ nữ Các biến thể gần đúng của từ khóa, nội dung tìm kiếm liên quan và các biến thể có liên quan khác. Các từ trong từ khóa không cần phải xuất hiện trong nội dung tìm kiếm của người dùng.
 • mua mũ quý bà
 • quần áo nữ
 • khăn quàng của nữ
 • mũ mùa đông cho nữ
   
Công cụ sửa đổi đối sánh rộng +từ khóa +mũ +nữ Tất cả các cụm từ được chỉ định bằng dấu + (hoặc biến thể gần đúng của các cụm từ đó) theo mọi thứ tự. Các biến thể gần đúng bao gồm những cụm từ có cùng ý nghĩa. Các từ khác có thể xuất hiện trước, sau hoặc giữa các cụm từ này.
 • khăn quàng cổ và mũ dành cho nữ
 • mũ mùa đông dành cho nữ
 • mũ dành cho các quý bà sành điệu
Đối sánh cụm từ "từ khóa" "mũ nữ" Kết quả đối sánh của cụm từ (hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ) với các từ bổ sung trước hoặc sau cụm từ. Các biến thể gần đúng bao gồm những cụm từ có cùng ý nghĩa.
 • mũ nữ màu xanh da trời
 • mua mũ dành cho phụ nữ
 • mũ phụ nữ giảm giá
Đối sánh chính xác [từ khóa] [mũ nữ] Kết quả đối sánh chính xác của cụm từ hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ chính xác đó có cùng ý nghĩa.
 • mũ nữ
 • mũ quý bà
 • mũ dành cho nữ
 • mũ phụ nữ
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố