O možnostih ujemanja ključnih besed

Vrste ujemanj ključnih besed pomagajo nadzirati, katera iskanja v Googlu lahko sprožijo prikaz vašega oglasa. Uporabite lahko na primer široko ujemanje, da oglas prikažete široki ciljni skupini, ali natančno ujemanje, da se osredotočite na določene skupine strank.

Kje začeti

Začnete lahko s širokim ujemanjem. Dodajte negativne ključne besede, da izključite iskanja v Googlu, ki niso povezana z vašim podjetjem (izbirno).

 • Široko ujemanje

  Za vse ključne besede je privzeto nastavljeno široko ujemanje. Oglasi se lahko prikažejo pri iskanjih, ki vključujejo napačno črkovane besede, sopomenke, sorodna iskanja in druge ustrezne različice. Če je vaša ključna beseda na primer »ženski klobuki«, bo uporabnik, ki išče »nakup damski klobuki«, morda videl vaš oglas. Preberite več o širokem ujemanju.

 • Negativne ključne besede

  Ta možnost izključi prikazovanje oglasov pri iskanjih s tem izrazom. Če ste na primer podjetje s pokrivali, ki ne prodaja bejzbolskih kap, lahko dodate negativno ključno besedo, ki jo označite z znakom minus (-bejzbolske kape). Preberite več o negativnih ključnih besedah.

Naprednejše možnosti

Uporabo teh možnosti priporočamo samo naprednim oglaševalcem, ki poskušajo segmentirati specifičen del iskanj.

Da ne zgrešite morebitnih strank, bomo vaše oglase morda prikazali za zelo podobne različice ključnih besed s spreminjevalcem za široko ujemanje, s fraznim ujemanjem in natančnim ujemanjem. Zelo podobne različice teh vrst ujemanja lahko vključujejo napačno črkovane besede, edninske, dvojinske ali množinske oblike, kratice, okrajšave, naglasna znamenja in različice z istim korenom (na primer tla in tlakovec). Za ključne besede z natančnim ujemanjem to vključuje tudi poizvedbe z enakim pomenom.

 • Spreminjevalec za široko ujemanje

  Podobno širokemu ujemanju, razen tega, da možnost spreminjevalca za široko ujemanje prikazuje oglase samo v iskanjih, ki vključujejo besede, določene z znakom plus (+ženski klobuki), ali zelo podobne različice teh besed. Preberite več o spreminjevalcu za široko ujemanje.

 • Frazno ujemanje

  Oglasi se lahko prikažejo pri iskanjih, ki se ujemajo s frazo ali ki so zelo podobne različice te fraze in imajo pred ali za frazo dodatne besede. Oglasi se ne bodo prikazali, če je med frazo dodana beseda ali če so besede v frazi obrnjene na kakršen koli način. To določite z narekovaji ("ženski klobuki"). Preberite več o fraznem ujemanju.

 • Natančno ujemanje

  Oglasi se lahko prikažejo pri iskanjih, ki se ujemajo z natančnim izrazom ali ki so zelo podobne različice tega natančnega izraza. Zelo podobne različice vključujejo iskanja ključnih besed z enakim pomenom kot ga imajo točne ključne besede, ne glede na razlike med poizvedbo in ključno besedo v smislu v črkovanja ali slovnice. V tem primeru lahko zelo podobne različice vključujejo tudi preurejanje besed, če se pomen s tem ne spremeni, in dodajanje ali odstranjevanje slovničnih besed (predlogi, vezniki, členi in druge besede, ki ne vplivajo na namen iskanja), nakazanih besed, sopomenk, parafraziranega besedila in besed, ki imajo enak namen iskanja. To določite z oklepaji. Ključna beseda [ženski klobuki] lahko prikaže oglas, ko nekdo v Googlu išče »klobuki za ženske«. Preberite več o natančnem ujemanju.

Povzetki vrst ujemanj ključnih besed
 

Vrsta ujemanja Posebni simbol Primer ključne besede Oglasi se lahko prikažejo pri iskanjih, ki vsebujejo: Primeri iskanj
Široko ujemanje brez ženski klobuki Napačno črkovane besede, sopomenke, sorodna iskanja in druge ustrezne različice.
 • nakup damski klobuki
 • ženska oblačila
Spreminjevalec za široko ujemanje +ključna beseda +ženski +klobuki Vsi izrazi z znakom + (ali zelo podobne različice teh izrazov) v poljubnem vrstnem redu. Pred, za ali med izrazi se lahko prikažejo dodatne besede.
 • ženski šali in klobuki
 • zimski klobuki za ženske
Frazno ujemanje "ključna beseda" “ženski klobuki” Ujemanja besedne zveze (ali zelo podobne različice besedne zveze), pred ali za katerimi so dodatne besede.
 • modri ženski klobuki
 • ženski klobuki nakup
 • ženski klobuki razprodaja
Natančno ujemanje [ključna beseda] [ženski klobuki] Natančna ujemanja izraza ali zelo podobne različice natančnega izraza z istim pomenom.
 • ženski klobuki
 • damski klobuki
 • klobuki za ženske
 • klobuki ženske
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave