Možnosti zhody kľúčových slov

Typy zhody kľúčových slov vám umožnia riadiť, ktoré vyhľadávania na Googli môžu spustiť zobrazenie vašej reklamy. Mohli by ste napríklad použiť voľnú zhodu a zobraziť reklamu širokému publiku, alebo presnú zhodu, aby ste sa zamerali na konkrétne skupiny zákazníkov.

Kde začať

Na začiatok zvážte voľnú zhodu. Následne môžete pridaním kľúčových slov priraďovaných vylučujúcou zhodou vylúčiť vyhľadávania na Googli, ktoré s vašou firmou nesúvisia (nepovinné).

Voľná zhoda

Voľná zhoda je predvoleným typom zhody, ktorý majú priradené všetky kľúčové slová. Reklamy sa môžu zobrazovať pri vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú nesprávne napísané slová, synonymá, súvisiace vyhľadávania a ďalšie relevantné variácie. Ak teda máte kľúčové slovo „ženské čiapky“, vaša reklama sa môže zobraziť aj používateľovi, ktorý vyhľadá výraz „kúpiť dámske čiapky“ alebo „ženské šály“. Prečítajte si viacej o voľnej zhode.

Vylučujúce kľúčové slová

Pomocou vylučujúceho kľúčového slova môžete vylúčiť zobrazovanie reklám pri vyhľadávaniach, ktoré takéto slovo obsahujú. Ak ste firma vyrábajúca čiapky, ktorá nepredáva šiltovky, mohli by ste pridať vylučujúce kľúčové slovo, ktoré označíte znamienkom mínus (-šiltovky). Prečítajte si viacej o vylučujúcich kľúčových slovách.

Poznámka

Pridanie veľmi podobných kľúčových slov, napríklad „červené auto“ a „auto červené“, sa neodporúča, pretože k obom vyhľadávaniam by sa priradilo iba jedno kľúčové slovo. Ak tak však urobíte, nebude to mať žiaden vplyv na vaše ceny ani výkonnosť.

Napríklad kľúčové slová „červené auto“ a „auto červené“ s voľnou zhodou sa budú považovať za duplikáty a použije sa to, ktoré bude mať vyššie hodnotenie reklamy. Hoci pri tom istom vyhľadávaní by reklamu mohli zobraziť všetky vaše podobné kľúčové slová, v reklamnej aukcii budete mať len jednu ponuku. Nikdy tak nebudete ponúkať cenu proti sebe. Prečítajte si viacej o podobných kľúčových slovách v jednej reklamnej skupine.

Rozšírené možnosti

Tieto možnosti odporúčame iba pokročilým inzerentom, ktorí sa snažia segmentovať konkrétne skupiny vyhľadávaní.

Modifikátor voľnej zhody

Modifikátor voľnej zhody funguje podobne ako voľná zhoda, no zobrazuje reklamy iba pri vyhľadávaniach zahŕňajúcich slová, pred ktoré ste vložili znamienko plus „+“ (+dámske čiapky), alebo ich príbuzné variácie. Prečítajte si viacej o modifikátore voľnej zhody.

Frázová zhoda

Reklamy sa môžu zobraziť pri vyhľadávaniach, ktoré zodpovedajú určitému slovnému spojeniu alebo jeho príbuzným variáciám a ktoré môžu obsahovať ďalšie slová pred daným slovným spojením alebo za ním. Reklamy sa však nezobrazia, ak sa doprostred daného slovného spojenia vloží slovo, ktoré zmení jeho význam. Frázová zhoda sa označuje úvodzovkami ("dámske čiapky"). Prečítajte si viacej o frázovej zhode.

Presná zhoda

Reklamy sa môžu zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré sa presne zhodujú s určitým výrazom alebo sú príbuznou variáciou presne tohto výrazu. Príbuzné variácie zahŕňajú vyhľadávania kľúčových slov s rovnakým významom, ako majú presné kľúčové slová, bez ohľadu na pravopisné či gramatické rozdiely medzi dopytom a kľúčovým slovom. Presná zhoda sa označuje hranatými zátvorkami ([červená topánka]). Prečítajte si viacej o presnej zhode.

Reklamy môžeme zobrazovať v prípade príbuzných variácií všetkých typov kľúčových slov, vďaka čomu neprídete o potenciálnych zákazníkov. Prečítajte si viacej o príbuzných variantoch

Ďalšie tipy

Ak kľúčové slová príliš obmedzíte, mohli by ste tým obmedziť návštevnosť. Snažte sa preto, aby boli vaše kľúčové slová čo najvšeobecnejšie, a skombinujte ich s inteligentnými ponukami. Všeobecné kľúčové slová umožňujú technológii strojového učenia uprednostniť najvýkonnejšie kľúčové slová bez ohľadu na ich typ zhody. Prečítajte si viacej o inteligentných ponukách.

Súhrn typov zhody kľúčových slov

Typ zhody Špeciálny symbol Vzorové kľúčové slovo Reklamy sa môžu zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré obsahujú: Príklady vyhľadávaní
Voľná zhoda žiadny dámske čiapky Príbuzné variácie kľúčového slova, súvisiace vyhľadávania a ďalšie relevantné variácie. Výrazy v kľúčovom slove sa vo vyhľadávaní nemusia nachádzať.
 • kúpiť ženské čiapky
 • dámske odevy
 • dámske šály
 • zimné pokrývky hlavy pre dámy
   
Modifikátor voľnej zhody +kľúčové slovo +dámske +čiapky Všetky výrazy označené znamienkom „+“ (alebo príbuzné variácie týchto výrazov) v akomkoľvek poradí. Príbuzné variácie zahŕňajú výrazy s rovnakým významom. Pred týmito výrazmi, za nimi alebo medzi nimi sa môžu nachádzať ďalšie slová.
 • dámske šatky a čiapky
 • zimné čiapky pre dámy
 • čiapky pre štýlové ženy
Frázová zhoda “kľúčové slovo” "dámske čiapky" Zhodné slovné spojenia (alebo ich príbuzné variácie) s ďalšími slovami pred alebo za nimi. Príbuzné variácie zahŕňajú výrazy s rovnakým významom.
 • modré dámske čiapky
 • kúpiť čiapky pre dámy
 • ženské čiapky výpredaj
Presná zhoda [kľúčové slovo] [dámske čiapky] Presné zhody výrazu alebo príbuzné variácie tohto presného výrazu s rovnakým významom.
 • dámske čiapky
 • ženské čiapky
 • čiapky pre dámy
 • čiapky dámske
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory