Možnosti zhody kľúčových slov

Typy zhody kľúčových slov vám umožnia určiť, ktoré vyhľadávania na Googli môžu spustiť zobrazenie vašej reklamy. Mohli by ste napríklad použiť voľnú zhodu a zobraziť reklamu širokému publiku, alebo presnú zhodu, aby ste sa zamerali na konkrétne skupiny zákazníkov.

Kde začať

Zvážte možnosť začať s použitím voľnej zhody. Pridaním vylučujúcich kľúčových slov vylúčite vyhľadávania na Googli, ktoré nesúvisia s vašou firmou (nepovinné).

 • Voľná zhoda

  Voľná zhoda je predvoleným typom zhody, ktorý majú priradené všetky kľúčové slová. Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú slová s pravopisnými chybami, synonymá, súvisiace vyhľadávania a ďalšie relevantné variácie. Ak je teda vaše kľúčové slovo „ženské čiapky“, vaša reklama sa môže zobraziť aj používateľom, ktorí vyhľadajú výraz „kúpiť dámske čiapky“. Ďalšie informácie o voľnej zhode

 • Vylučujúce kľúčové slová

  Pomocou vylučujúceho kľúčového slova môžete vylúčiť zobrazovanie reklám pri vyhľadávaniach, ktoré takéto slovo obsahujú. Ak ste spoločnosť vyrábajúca čiapky, ktorá nepredáva šiltovky, mohli by ste pridať vylučujúce kľúčové slovo označené znamienkom mínus (-šiltovky). Ďalšie informácie o vylučujúcich kľúčových slovách

Pokročilejšie možnosti

Tieto možnosti sú odporúčané iba pre pokročilých inzerentov, ktorí sa snažia segmentovať konkrétne skupiny vyhľadávaní. 

Reklamy môžeme zobrazovať v prípade príbuzných variácií kľúčových slov s modifikátorom voľnej zhody, kľúčových slov priradených frázovou zhodou a kľúčových slov priradených presnou zhodou, aby ste neprišli o potenciálnych zákazníkov. Príbuzné variácie týchto typov zhody môžu zahŕňať slová s pravopisnými chybami, tvary v jednotnom a množnom čísle, akronymy, skratky, inak použité diakritické znamienka a odvodené slová (napríklad podlaha a podlahový). V prípade kľúčových slov priradených presnou zhodou zahŕňajú dopyty s rovnakým významom.

 • Modifikátor voľnej zhody

  Funguje podobne ako voľná zhoda, no modifikátor voľnej zhody zobrazuje reklamy iba vo vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú slová označené znamienkom plus (+dámske čiapky) alebo ich príbuzné variácie. Ďalšie informácie o modifikátore voľnej zhody

 • Frázová zhoda

  Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré sa zhodujú s frázou, alebo predstavujú jej príbuzné variácie s dodatočnými slovami pred ňou alebo za ňou. Reklamy sa však nezobrazia, ak bude slovo pridané uprostred frázy, prípadne ak bude poradie slov vo fráze akokoľvek zmenené. Označuje sa úvodzovkami ("dámske čiapky"). Ďalšie informácie o frázovej zhode

 • Presná zhoda

  Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré sa presne zhodujú s výrazom alebo sú príbuznou variáciou presne tohto výrazu. Príbuzné variácie zahŕňajú vyhľadávania obsahujúce kľúčové slová s rovnakým významom, ako majú presné kľúčové slová, bez ohľadu na pravopisnú či gramatickú podobnosť medzi dopytom a kľúčovým slovom. Príbuzné variácie môžu v tomto prípade zahŕňať aj zmenu poradia slov, ak sa tým nemení význam, pridanie alebo odstránenie funkčných slov (predložky, spojky, členy a ďalšie slová, ktoré nemajú vplyv na zámer vyhľadávania), implicitné slová, synonymá, parafrázy a slová, ktoré majú rovnaký zámer vyhľadávania. Označuje sa hranatými zátvorkami, pričom kľúčové slovo [dámske čiapky] by mohlo zobraziť reklamy, keď niekto na Googli vyhľadáva „čiapky pre dámy“. Ďalšie informácie o presnej zhode

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?