Možnosti zhody kľúčových slov

Kľúčové slová sú slová alebo frázy umožňujúce priradenie vašich reklám k výrazom, ktoré ľudia vyhľadávajú. Typy zhody kľúčových slov určujú, nakoľko musí kľúčové slovo zodpovedať hľadanému výrazu používateľa, aby sa zvážila jeho účasť v aukcii. Môžete napríklad použiť voľnú zhodu a zobrazovať reklamu pri širšom spektre používateľských vyhľadávaní alebo presnú zhodu a zamerať sa na konkrétne používateľské vyhľadávania.

Tip

Voľnejšie typy zhody získavajú všetky dopyty ako užšie typy zhody a ešte ďalšie navyše. Znamená to, že kľúčové slovo priradené frázovou zhodou sa priradí ku všetkým vyhľadávaniam ako rovnaké kľúčové slovo priradené presnou zhodou. Podobne platí, že kľúčové slovo priradené voľnou zhodou sa priradí ku všetkým vyhľadávaniam s ekvivalentnými kľúčovými slovami priradenými frázovou zhodou a presnou zhodou a ešte k ďalším súvisiacim vyhľadávaniam. Získate tak rovnaké výhody viacerých typov zhody v jednom type voľnej zhody bez toho, aby ste museli opakovane zadávať kľúčové slová.

Typy zhody kľúčových slov

Pre kľúčové slovo „služba kosenia trávnikov“ môžeme priradiť nasledujúce dopyty – 1. Voľná zhoda (komplexná zhoda) – reklamy sa môžu zobrazovať pri vyhľadávaniach, ktoré súvisia s kľúčovým slovom, ako je „ceny za prevzdušnenie trávnika“. Zápis pri zadávaní kľúčových slov – služby kosenia trávnikov (bez zátvoriek či úvodzoviek). 2. Frázová zhoda (mierna zhoda) – reklamy sa môžu zobrazovať pri vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú význam kľúčového slova, napríklad „služba kosenia trávnikov v mojom okolí“, „spoločnosť ponúkajúca kosenie trávnikov“ alebo „služba terénnych úprav a kosenia trávy“. Zápis pri zadávaní kľúčových slov – "kosenie trávnikov" (kľúčové slovo v úvodzovkách). 3. Presná zhoda (pevná zhoda) – reklamy sa môžu zobrazovať pri vyhľadávaniach, ktoré majú rovnaký význam ako kľúčové slovo, napríklad „služba kosenia trávnikov“ alebo „služba kosenia trávy“. Zápis pri zadávaní kľúčových slov – [služby kosenia trávnikov] (kľúčové slovo v hranatých zátvorkách).

Voľná zhoda

Reklamy sa môžu zobrazovať pri vyhľadávaniach, ktoré súvisia s kľúčovým slovom, čo môže zahŕňať vyhľadávania, ktoré neobsahujú výrazy kľúčových slov. Vďaka tomu môžete na svoj web prilákať viac návštevníkov, tráviť menej času vytváraním zoznamov kľúčových slov a investovať do kľúčových slov, ktoré prinášajú výsledky. Voľná zhoda je predvoleným typom zhody, ktorý majú priradené všetky kľúčové slová, pretože je najkomplexnejší. To znamená, že nemusíte špecifikovať iný typ zhody, napríklad presnú, frázovú alebo vylučujúcu zhodu.

Syntax voľnej zhody vyžaduje jednoducho zadanie kľúčového slova. Nižšie uvádzame príklad fungovania voľnej zhody:

V prípade kľúčového slova priradeného voľnou zhodou, ako je nízkosacharidová diéta, sa reklamy môžu zobraziť pri hľadaných výrazoch, ako sú „potraviny neobsahujúce sacharidy“, „nízkosacharidové diéty“, „nízkosacharidové recepty“, „nízkokalorické recepty“, „knihy o stredomorskej diéte“ alebo „diéta s nízkym obsahom uhľohydrátov“.

V snahe nájsť relevantné zhody môže systém pri tomto type zhody zohľadňovať aj:

  • používateľove nedávne aktivity vyhľadávania,
  • obsah vstupnej stránky,
  • ďalšie kľúčové slová v reklamnej skupine s cieľom presnejšie identifikovať účel kľúčových slov.
Poznámka: S voľnou zhodou je veľmi dôležité používať inteligentné ponuky. Každý vyhľadávací dopyt je totiž odlišný a ponuky pre jednotlivé dopyty by mali odrážať jedinečné kontextové signály prítomné v čase aukcie. Inteligentné ponuky pomocou týchto signálov zaisťujú, aby ste v rámci všetkých relevantných vyhľadávaní, ktoré by ste mohli osloviť pomocou voľnej zhody, súťažili iba v správnych aukciách, pri správnej ponuke a o správneho používateľa. Ďalšie informácie o rozšírení kampaní s inteligentnými ponukami pomocou voľnej zhody

Tipy

  • Pridanie veľmi podobných kľúčových slov, napríklad „červené auto“ a „auto červené“, sa neodporúča, pretože k obom vyhľadávaniam by sa priradilo iba jedno kľúčové slovo. Ak tak však urobíte, nebude to mať žiaden vplyv na vaše ceny ani výkonnosť. Napríklad kľúčové slová „červené auto“ a „auto červené“ priradené voľnou zhodou budú považované za duplikáty a použije sa to, ktoré bude mať vyššie hodnotenie reklamy. Hoci by pri určitom vyhľadávaní mohli reklamu zobraziť všetky podobné kľúčové slová, v reklamnej aukcii budete mať len jednu ponuku. Ďalšie informácie o podobných kľúčových slovách v účte Google Ads
  • Pozrite si technického sprievodcu automatizáciou vyhľadávania, v ktorom zistíte viac o signáloch, ktoré používa Google. Ďalej sa v ňom dozviete, ako sa dopyty zhodujú s kľúčovými slovami, ako automatizácia zefektívňuje zhody kľúčových slov a čo môžete urobiť na zvýšenie výkonnosti.
Frázová zhoda

Reklamy sa môžu zobraziť pri vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú význam kľúčového slova. Kľúčové slová môžu vyjadrovať význam nepriamo, zatiaľ čo používateľské vyhľadávania môžu vyjadrovať význam konkrétnejšie. Pomocou frázovej zhody môžete dosiahnuť viac vyhľadávaní než pomocou presnej zhody a menej vyhľadávaní než pomocou voľnej zhody. Reklamy sa budú zobrazovať iba pri vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú váš výrobok alebo službu.

Syntax frázovej zhody vyžaduje vloženie kľúčového slova do horných úvodzoviek, napríklad “tenisová obuv”. Nižšie uvádzame príklad fungovania frázovej zhody:

V prípade kľúčového slova priradeného frázovou zhodou, ako je „tenisová obuv“, sa vaše reklamy môžu zobraziť pri vyhľadávaniach výrazov „obuv na tenis“, „kúpiť tenisovú obuv vo výpredaji“, „červená tenisová obuv“ alebo „pohodlná tenisová obuv“. Vaše reklamy sa však nezobrazia pri vyhľadávaniach výrazu „tenisové rakety a tréningová obuv“ alebo „môžete nosiť bežeckú obuv na tenis“.

Presná zhoda

Reklamy sa môžu zobrazovať pri vyhľadávaniach, ktoré majú rovnaký význam alebo účel ako kľúčové slovo. Z týchto troch možností zhody kľúčových slov poskytuje presná zhoda najväčšiu kontrolu nad tým, komu sa reklama zobrazí, no získa menej vyhľadávaní ako frázová aj voľná zhoda.

Syntax presnej zhody vyžaduje použitie hranatých zátvoriek, napríklad [červené topánky]. Nižšie uvádzame príklad fungovania presnej zhody:

V prípade kľúčového slova priradeného presnou zhodou, ako je [obuv pre pánov], sa vaše reklamy môžu zobraziť pri vyhľadávaniach výrazov „pánska obuv“, „obuv pánska“, alebo „obuv pre pána“. Vaše reklamy sa však nezobrazia pri vyhľadávaniach výrazov „tenisová obuv pre pánov“ ani „obuv pre chlapcov“.

Tip

Ak chcete svoje výkonnostné ciele automaticky optimalizovať, používajte inteligentné ponuky so všetkými typmi zhody. Inteligentné ponuky najlepšie fungujú s voľnou zhodou, pretože široká skupina vyhľadávaní im umožňuje zistiť, čo je pre vás najvhodnejšie. Ďalšie informácie o inteligentných ponukách

Vylučujúce kľúčové slová

Pomocou vylučujúcich kľúčových slov môžete vylúčiť zobrazovanie reklám pri vyhľadávaniach s daným výrazom. Ak ste napríklad firma vyrábajúca čiapky, ktorá nepredáva šiltovky, môžete šiltovky pridať ako vylučujúce kľúčové slovo.

Poznámka: Typy zhody vylučujúcich kľúčových slov fungujú inak než typy zhody nevylučujúcich kľúčových slov. Ďalšie informácie o typoch zhody vylučujúcich kľúčových slov

Ako fungujú maximálne výkonné kampane s kampaňami vo vyhľadávaní a kľúčovými slovami

Maximálne výkonné kampane dopĺňajú existujúce kampane vo vyhľadávaní a rešpektujú zacielenie na kľúčové slová. Ak je vyhľadávací dopyt používateľa identický s vhodným kľúčovým slovom pre reklamu vo vyhľadávaní ľubovoľného typu zhody vo vašom účte, kampaň vo vyhľadávaní bude mať prednosť pred maximálne výkonnou kampaňou. Ak dopyt nie je identický s vhodným kľúčovým slovom pre reklamu vo vyhľadávaní (vrátane hľadaného výrazu po oprave pravopisu), vyberie sa kampaň alebo reklama s najvyšším hodnotením reklamy. To zohľadňuje relevanciu kreatívy a výkonnosť. Ďalšie informácie o maximálne výkonných kampaniach

V dôsledku nevhodnosti sa existujúce kľúčové slová niekedy môžu namiesto kampaní vo vyhľadávaní zobrazovať v maximálne výkonných kampaniach. Uvádzame niekoľko dôvodov, prečo kľúčové slovo pre reklamu vo vyhľadávaní nie je vhodné na spustenie reklamy:

  • Nie je splnené všetko zacielenie kampane alebo reklamnej skupiny.
  • Všetky kreatívy alebo vstupné stránky reklamnej skupiny sú zamietnuté.
  • Má nízky objem vyhľadávania.
  • Kampaň je obmedzená rozpočtom.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka