Opcje dopasowania słów kluczowych

Słowa kluczowe to słowa lub wyrażenia, które służą do dopasowywania reklam do haseł wyszukiwanych przez użytkowników. Typy dopasowania słów kluczowych określają, w jakim stopniu słowo kluczowe musi odpowiadać hasłu wyszukiwanemu przez użytkownika, żeby reklama mogła zostać uwzględniona w aukcji. Możesz na przykład użyć dopasowania przybliżonego, aby wyświetlać reklamę dla większej liczby wyszukiwań użytkowników, lub dopasowania ścisłego, aby skupić się na konkretnych wyszukiwaniach użytkowników.

Typy dopasowania słów kluczowych

Schemat typów dopasowania słów kluczowych

Dopasowanie przybliżone
Reklamy mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwań związanych z Twoim słowem kluczowym, co może obejmować wyszukiwania, które nie zawierają haseł słów kluczowych. Dzięki temu możesz przyciągać do witryny więcej użytkowników, poświęcać mniej czasu na tworzenie list słów kluczowych i zwiększać nakłady na skuteczne słowa kluczowe. Dopasowanie przybliżone to domyślny typ dopasowania wszystkich słów kluczowych, jeśli nie wybierzesz innego typu dopasowania (ścisłego, do wyrażenia lub wykluczającego). 
Składnią dopasowania przybliżonego jest po prostu wprowadzanie słowa kluczowego. Oto przykład działania dopasowania przybliżonego:Słowa kluczowe: schemat dopasowania przybliżonego
Ten typ dopasowania może uwzględniać te elementy, żeby zwiększać trafność słów kluczowych:
  • ostatnie wyszukiwania użytkownika,
  • zawartość strony docelowej,
  • inne słowa kluczowe w grupie reklam (w celu lepszej interpretacji danego słowa kluczowego).

Dopasowanie przybliżone sprawdza się dobrze w przypadku inteligentnego określania stawek. System inteligentnego określania stawek określa stawkę w poszczególnych aukcjach dla każdego zapytania i licytuje stawkę w górę lub w dół, w zależności od przewidywanej skuteczności zapytania. Dowiedz się więcej o rozwijaniu kampanii korzystających z inteligentnego określania stawek za pomocą dopasowania przybliżonego

 

Wskazówka

Nie zalecamy dodawania bardzo podobnych słów kluczowych, takich jak „czerwony samochód” i „samochód czerwony”, ponieważ tylko jedno słowo kluczowe pasuje do obu wyszukiwań. Nie wpłynie to jednak w żaden sposób na koszty ani skuteczność.

Na przykład słowa kluczowe „czerwony samochód” i „samochód czerwony” w dopasowaniu przybliżonym będą rozpoznawane jako duplikaty, a użyte zostanie to, które ma wyższy ranking reklamy. Mimo że wszystkie podobne słowa kluczowe mogą powodować wyświetlenie reklamy w wynikach tego samego wyszukiwania, w aukcji reklam stosowana jest tylko jedna stawka. Więcej informacji o podobnych słowach kluczowych na koncie Google Ads

Typy dopasowań wykluczających słów kluczowych działają inaczej niż niewykluczające typy dopasowania. Więcej informacji o typach dopasowania wykluczających słów kluczowych

.

Dopasowanie do wyrażenia
Reklamy mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania, które zawierają znaczenie słowa kluczowego. Znaczenie słowa kluczowego może być domniemane, a wyszukiwania użytkowników mogą być bardziej szczegółową formą znaczenia. Dopasowanie do wyrażenia jest bardziej elastyczne niż dopasowanie ścisłe, ale zapewnia precyzyjniejsze kierowanie niż domyślna opcja dopasowania przybliżonego. Dopasowanie do wyrażenia umożliwia dotarcie do większej liczby klientów i wyświetlanie reklam osobom, które prawdopodobnie są zainteresowane Twoją ofertą. 
Składnia dopasowania do wyrażenia polega na umieszczaniu słów kluczowych w cudzysłowie, np. „buty do tenisa”. Oto przykład działania dopasowania przybliżonego:
Słowa kluczowe: schemat dopasowania do wyrażenia
Uwaga: typy dopasowań wykluczających słów kluczowych działają inaczej niż niewykluczające typy dopasowania. Więcej informacji o typach dopasowania wykluczających słów kluczowych
Dopasowanie ścisłe
Reklamy mogą się wyświetlać w wynikach wyszukiwania, które mają to samo znaczenie lub zamiar wyszukiwania co słowo kluczowe. Z trzech opcji dopasowania słów kluczowych dopasowanie ścisłe daje największą kontrolę nad tym, kto widzi Twoją reklamę.
Dopasowanie ścisłe jest oznaczone nawiasami kwadratowymi ([czerwony but]). Oto przykład działania dopasowania ścisłego:
Słowa kluczowe: schemat dopasowania do wyrażenia
Typy dopasowań wykluczających słów kluczowych działają inaczej niż niewykluczające typy dopasowania. Więcej informacji o typach dopasowania wykluczających słów kluczowych

Wskazówka

Korzystaj z inteligentnego określania stawek ze wszystkimi typami dopasowania, aby automatycznie optymalizować stawki pod kątem założonych celów skuteczności. Dowiedz się więcej o inteligentnym określaniu stawek

Wykluczające słowo kluczowe

Za pomocą wykluczających słów kluczowych można zapobiec wyświetlaniu reklam w wynikach wyszukiwania zawierających określone hasło. Jeśli więc Twoja firma sprzedaje nakrycia głowy, ale nie sprzedaje czapek baseballowych, możesz dodać wykluczające słowo kluczowe dla czapek baseballowych. Więcej informacji o wykluczających słowach kluczowych

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem