Om alternativer for søkeordsamsvar

Med søkeordsamsvar blir det enklere å kontrollere hvilke søk i Google som kan utløse annonsen din. Du kan for eksempel bruke fleksibelt samsvar for å vise annonsen din for en bred målgruppe, eller du kan bruke eksakt samsvar for å fokusere på bestemte kundegrupper.

Slik kommer du i gang

Vurder å begynne med fleksibelt samsvar. Legg til søkeord med negativt samsvar for å ekskludere søk på Google som ikke er relatert til bedriften din (valgfritt).

 • Fleksibelt samsvar

  Fleksibelt samsvar er standardalternativet for samsvartype som tilordnes alle søkeordene dine. Annonsene dine kan vises i forbindelse med søk som inneholder feilstavinger, synonymer, relaterte søk og andre relevante varianter. Så hvis søkeordet ditt er «Barnesko», kan noen som søker etter «kjøpe barnesko», se annonsen din. Finn ut mer om fleksibelt samsvar

 • Negative søkeord

  Ved å bruke negative søkeord kan du forhindre at annonsene dine blir vist etter søk på bestemte termer. Hvis du har en skobutikk som ikke selger joggesko, kan du legge til et negativt søkeord, merket med et minustegn (-joggesko). Finn ut mer om negative søkeord.

Mer avanserte alternativer

Disse alternativene anbefales bare for viderekomne annonsører som ønsker å segmentere bestemte grupper av søk.

For at du skal få vist annonsene dine så ofte som mulig, kan vi vise annonsene dine for nære varianter av endringselement for fleksibelt samsvar, søkeord med setningssamsvar og søkeord med eksakt samsvar. Nære varianter av disse samsvartypene kan omfatte feilstavinger, entalls- eller flertallsformer, akronymer, forkortelser, aksenter, ordstammevarianter (som plante og beplante) og søkeord med eksakt samsvar. Dette omfatter søketermer med samme betydning.

 • Endringselement for fleksibelt samsvar

  Endringselement for fleksibelt samsvar fungerer relativt likt som fleksibelt samsvar, bortsett fra at du med dette alternativet bare viser annonser i søk som innbefatter ord som er merket med et plusstegn (+barnesko), eller nære varianter av dem. Finn ut mer om endringselementer for fleksibelt samsvar

 • Setningssamsvar

  Annonser kan vises når søkeordet det søkes med, samsvarer med et søkeuttrykk eller er en nær variant av det aktuelle uttrykket, med andre ord før eller etter. Det blir imidlertid ikke vist annonser hvis det legges til et ord midt i uttrykket, eller hvis ordene i uttrykket kommer i en annen rekkefølge. Merket med anførselstegn («kjøpe barnesko»). Finn ut mer om setningssamsvar

 • Eksakt samsvar

  Annonser kan vises når søkeordet det søkes med, samsvarer med den eksakte termen eller er en nær variant av den aktuelle termen. Nære varianter omfatter søk etter søkeord med samme betydning som de eksakte søkeordene, uavhengig av forskjeller i stavemåte eller grammatikk mellom søket og søkeordet. Nære varianter kan her også omfatte at ordene kommer i en annen rekkefølge, men dette forutsetter at betydningen ikke endres, samt uttrykk der funksjonsord fjernes eller legges til (preposisjoner, konjunksjoner, artikler og andre ord som ikke har noen innvirkning på hensikten med et søk), underforståtte ord, synonymer og omskrivninger samt ord som har samme søkeintensjon. Med søkeordet [sko til barn] i hakeparenteser vises for eksempel annonsen når noen søker på Google etter «sko for barn». Finn ut mer om eksakt samsvar

Sammendrag av samsvartype for søkeord
 

Samsvartype Spesialsymbol Eksempelsøkeord Annonsene kan vises i forbindelse med søk som inneholder: Eksempelsøk
Fleksibelt samsvar ingen barnesko Feilstavelser, synonymer, relaterte søk og andre relevante variasjoner.
 • kjøp sko småbarn
 • Barnesko
Endringselement for fleksibelt samsvar +søkeord +Barn +sko Alle termene som er angitt med et + tegn (eller nær variant av den aktuelle termen) i hvilken som helst rekkefølge. Det kan vises ord før, etter eller mellom termene.
 • sko som brukes av barn
 • vintersko til barn
Setningssamsvar «Søkeord» «kjøpe barnesko» Samsvar med uttrykket (eller nær variant av uttrykket) med flere ord før eller etter.
 • kjøpe barnesko blå
 • hvor kan jeg kjøpe barnesko
 • kjøpe barnesko på tilbud
Eksakt samsvar [søkeord] [Barnesko] Eksakte samsvar av termen eller nær variant av det nøyaktige uttrykket med samme betydning.
 • Barnesko
 • guttesko
 • jentesko
 • sko for barn
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt