Over zoekwoordopties

Zoekwoorden zijn woorden of woordgroepen die worden gebruikt om advertenties te koppelen aan de termen waarnaar mensen zoeken. De zoektypen voor zoekwoorden bepalen in welke mate het zoekwoord moet overeenkomen met de zoekopdracht van de gebruiker zodat de advertentie in aanmerking kan komen voor de veiling. U kunt bijvoorbeeld breed zoeken gebruiken om uw advertentie weer te geven voor een breder scala aan zoekopdrachten van gebruikers. Of u kunt exact zoeken gebruiken als u zich wilt richten op specifieke zoekopdrachten van gebruikers.

Tip

Bredere zoektypen bereiken alle zoekopdrachten van beperktere zoektypen en nog een aantal andere. Dit betekent dat een zoekwoordgroep overeenkomt met alle zoekopdrachten waarmee hetzelfde zoekwoord in een exact zoekwoord overeenkomt. Een breed zoekwoord komt overeen met alle zoekopdrachten waarmee equivalente woordgroepen en exacte zoekwoorden overeenkomen, plus aanvullende gerelateerde zoekopdrachten. Zo krijgt u dezelfde voordelen van meerdere zoektypen in één breed zoektype zonder dat u zoekwoorden hoeft te herhalen.

Zoektypen voor zoekwoorden

In dit diagram worden de verschillende zoektypen voor zoekwoorden uitgelegd, waaronder breed zoeken, woordgroepen en exacte zoekwoorden.

Breed zoeken

Advertenties kunnen worden weergegeven voor zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan uw zoekwoord. Hieronder kunnen zoekopdrachten vallen waarin de zoekwoordtermen niet zijn opgenomen. Zo kunt u meer bezoekers naar uw website trekken, hoeft u minder tijd te besteden aan de samenstelling van zoekwoordenlijsten en kunt u uw geld uitgeven aan zoekwoorden die werken. Breed zoeken is het standaard zoektype dat aan al uw zoekwoorden wordt toegewezen omdat dit het uitgebreidste is. Dit betekent dat u geen ander zoektype hoeft op te geven (zoals exact zoekwoord, woordgroep of een uitgesloten zoektype).

Bij breed zoeken geeft u gewoon het zoekwoord op. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe breed zoeken werkt:

In dit diagram wordt uitgelegd dat bij gebruik van een breed zoekwoord uw advertenties mogelijk worden getoond voor zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan uw zoekwoord.

Bij dit zoektype kan er ook rekening worden gehouden met het volgende om relevante overeenkomsten te krijgen:

  • De recente zoekactiviteit van de gebruiker
  • De content van de bestemmingspagina
  • Andere zoekwoorden in een advertentiegroep, voor meer inzicht in de intentie bij bepaalde zoekwoorden
Opmerking: Het is essentieel dat u Slim bieden gebruikt met breed zoeken. Elke zoekopdracht is anders en de biedingen voor een zoekopdracht moeten rekening houden met de unieke contextsignalen die tijdens de veiling aanwezig zijn. Slim bieden maakt gebruik van deze signalen om ervoor te zorgen dat u voor alle relevante zoekopdrachten die u met breed zoeken kunt bereiken, alleen concurreert in de juiste veilingen, met het juiste bod en voor de juiste gebruiker. Meer informatie over hoe u Slim bieden-campagnes uitbreidt met breed zoeken

Tips

  • Het wordt niet aanbevolen sterk op elkaar lijkende zoekwoorden te gebruiken, zoals 'oranje auto' en 'auto oranje', omdat maar één zoekwoord overeenkomt met beide zoekopdrachten. Mocht u dit toch doen, dan heeft dit geen invloed op uw kosten of prestaties. De brede zoekwoorden 'oranje auto' en 'auto oranje' worden bijvoorbeeld herkend als dubbele zoekwoorden. Het zoekwoord met de hogere advertentierangschikking wordt gebruikt. Hoewel alle vergelijkbare zoekwoorden geschikt kunnen zijn voor weergave in dezelfde zoekopdracht, heeft u slechts één bod in de advertentieveiling. Meer informatie over vergelijkbare zoekwoorden in een Google Ads-account
  • Bekijk de technische handleiding voor zoekautomatisering voor meer informatie over de signalen die Google gebruikt, hoe zoekopdrachten overeenkomen met zoekwoorden, hoe automatisering zoekwoordovereenkomsten effectiever maakt en wat u kunt doen om de prestaties te verbeteren.
Zoeken op woordgroep

Advertenties kunnen worden weergegeven voor zoekopdrachten die de betekenis van uw zoekwoord omvatten. De betekenis van het zoekwoord kan worden geïmpliceerd en zoekopdrachten van gebruikers kunnen specifieker zijn. Met zoeken op woordgroep kunt u meer zoekopdrachten bereiken dan met exact zoeken en minder zoekopdrachten dan met breed zoeken. Uw advertenties worden alleen weergegeven voor de zoekopdrachten die uw product of service bevatten.

Bij zoeken op woordgroep plaatst u dubbele aanhalingstekens rond uw zoekwoord, zoals "tennisschoenen". Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe zoeken op woordgroep werkt:

In dit diagram wordt uitgelegd dat een zoekwoordgroep ervoor kan zorgen dat uw advertenties worden getoond voor zoekopdrachten die de betekenis van uw zoekwoord omvatten.

Exact zoeken

Advertenties kunnen worden weergegeven voor zoekopdrachten met dezelfde betekenis of dezelfde intentie als het zoekwoord. Van de 3 zoekwoordopties heeft u met exact zoeken de meeste controle over wie uw advertentie te zien krijgt, maar bereikt u minder zoekopdrachten dan met zoeken op woordgroep en breed zoeken.

Voor exacte zoekwoorden worden rechte haken gebruikt, zoals [rode schoen]. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe exact zoeken werkt:

In dit diagram wordt uitgelegd dat een exact zoekwoord ervoor kan zorgen dat uw advertenties worden getoond voor zoekopdrachten die dezelfde betekenis hebben als uw zoekwoord.

Tip

Gebruik Slim bieden met alle zoektypen om automatisch te optimaliseren voor uw prestatiedoelen. Slim bieden werkt het best met breed zoeken, omdat Slim bieden door de brede set zoekopdrachten leert wat het best voor u werkt. Meer informatie over Slim bieden

Uitgesloten zoekwoorden

U kunt uitgesloten zoekwoorden gebruiken om te voorkomen dat uw advertenties worden weergegeven voor zoekopdrachten met die term. Als u bijvoorbeeld een hoedenwinkel heeft maar geen honkbalpetten verkoopt, kunt u deze term als uitgesloten zoekwoord toevoegen.

Opmerking: Zoektypen voor uitsluitingszoekwoorden werken anders dan positieve zoektypen. Meer informatie over zoektypen voor uitgesloten zoekwoorden

Hoe Performance Max werkt met campagnes in het zoeknetwerk en zoekwoorden

Maximale prestaties is een aanvulling op bestaande campagnes in het zoeknetwerk en respecteert uw zoekwoordtargeting. Als de zoekopdracht van een gebruiker identiek is aan een geschikt zoekwoord voor het zoeknetwerk van een willekeurig zoektype in uw account, krijgt de campagne in het zoeknetwerk voorrang op de Performance Max-campagne. Als de zoekopdracht niet identiek is aan een geschikt zoekwoord voor het zoeknetwerk (waaronder de zoekterm na spellingcorrectie), wordt de campagne of advertentie geselecteerd met de hoogste advertentierangschikking, die is gebaseerd op de relevantie en prestaties van het advertentiemateriaal. Meer informatie over campagnes voor maximale prestaties

Soms worden bestaande zoekwoorden getoond in maximale prestaties in plaats van in campagnes in het zoeknetwerk. Dat komt omdat er voor deze campagnes verschillende geschiktheidseisen gelden. Enkele redenen waarom een zoekwoord voor het zoeknetwerk niet geschikt kan zijn om een advertentie te activeren:

  • Niet aan alle targeting van de campagne of advertentiegroep is voldaan.
  • Al het advertentiemateriaal of alle landingspagina's voor de advertentiegroep zijn afgekeurd.
  • Het zoekwoord heeft de status Laag zoekvolume.
  • De campagne wordt beperkt door het budget.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu