Tietoja avainsanojen vastaavuusvaihtoehdoista

Avainsanan vastaavuustyyppien avulla voit valita, minkälaisten Google-hakujen yhteydessä mainoksesi näytetään. Voit esimerkiksi valita laajan vastaavuuden mainoksen näyttämiseksi laajalle yleisölle tai tarkan vastaavuuden mainonnan kohdistamiseksi tietyille asiakasryhmille.

Mistä kannattaa aloittaa

Suosittelemme, että aloitat käyttämällä laajaa vastaavuutta. Voit lisätä negatiivisia avainsanoja, jos haluat sulkea pois Google-hakuja, jotka eivät liity yritykseesi. Tämä on valinnaista.

 • Laaja vastaavuus

  Kaikkien avainsanojesi vastaavuustyypiksi määritetään oletusarvoisesti laaja vastaavuus. Mainokset voivat näkyä sellaisten hakujen yhteydessä, jotka sisältävät kirjoitusvirheitä, synonyymejä, samankaltaisia hakuja tai muita osuvia muunnelmia. Jos avainsana on "naisten hatut", mainos saatetaan siis näyttää henkilölle, joka tekee haun "osta naisten päähineitä". Lisätietoja laajasta vastaavuudesta

 • Negatiiviset avainsanat

  Voit sulkea pois termejä, joita sisältävien hakujen yhteydessä et halua mainostesi näkyvän. Jos sinulla on esimerkiksi hattukauppa mutta et myy lippalakkeja, voit lisätä negatiivisen avainsanan (-lippalakit). Lue lisää negatiivisista avainsanoista.

Muita lisäasetuksia

Näitä asetuksia suositellaan vain kokeneille mainostajille, joiden tarvitsee lajitella hakuja erilaisiin joukkoihin.

Saatamme näyttää mainoksiasi laajan vastaavuuden tarkennuksen, lausekevastaavuuden ja tarkan vastaavuuden avainsanojen läheisillä muunnelmilla, jotta et menetä potentiaalisia asiakkaita. Näiden vastaavuustyyppien läheiset muunnelmat voivat sisältää kirjoitusvirheitä, yksikkö- ja monikkomuotoja, akronyymeja, lyhenteitä, aksenttimerkkejä ja johdosmuunnelmia (kuten laatta ja laatoittaa). Tarkan vastaavuuden avainsanojen muunnelmat voivat olla myös hakulausekkeita, joiden merkitys vastaa avainsanan merkitystä.

 • Laajan vastaavuuden tarkennus

  Laajan vastaavuuden tarkennus poikkeaa laajasta vastaavuudesta siten, että laajan vastaavuuden tarkennusta käytettäessä mainoksia näytetään vain sellaisten hakujen yhteydessä, jotka sisältävät plusmerkillä (+naisten hatut) merkityt sanat tai niiden läheiset muunnelmat. Lisätietoja laajan vastaavuuden tarkennuksesta

 • Lausekevastaavuus

  Mainokset voivat näkyä sellaisten hakujen yhteydessä, jotka vastaavat tiettyä lauseketta tai kyseisen lausekkeen läheistä muunnelmaa. Tällaisessa muunnelmassa voi olla muutamia sanoja ennen lauseketta tai sen jälkeen. Mainoksia ei kuitenkaan näytetä, jos lausekkeen keskelle on lisätty sana tai jos lausekkeen sanat ovat jossakin toisessa järjestyksessä. Lausekevastaavuus merkitään lainausmerkeillä ("naisten hatut"). Lisätietoja lausekevastaavuudesta

 • Tarkka vastaavuus

  Mainokset voivat näkyä sellaisten hakujen yhteydessä, jotka vastaavat tarkasti tiettyä termiä tai ovat kyseisen tarkan termin läheisiä muunnelmia. Läheisillä muunnelmilla tarkoitetaan hakuja sellaisilla avainsanoilla, joiden merkitys vastaa tarkkojen avainsanojen merkitystä. Tällöin oikeinkirjoitusta ja kielioppia ei oteta huomioon hakulauseketta ja avainsanaa verrattaessa. Tällaisissa läheisissä muunnelmissa sanat voivat olla eri järjestyksessä kuin avainsanassa, kunhan merkitys ei muutu. Hakuun eivät myöskään vaikuta lisätyt tai poistetut funktiosanat (prepositiot, konjunktiot, artikkelit ja muut sanat, jotka eivät vaikuta haun tarkoitukseen), implisiittiset sanat, synonyymit tai parafraasit eivätkä sanat, joiden hakutarkoitus on sama kuin tarkalla avainsanalla haettaessa. Hakasulkeilla merkitty tarkan vastaavuuden avainsana [naisten hatut] voi siis saada aikaan mainoksen näyttämisen, jos Googlesta etsitään "hattuja naisille". Lue lisää tarkasta vastaavuudesta.

Yhteenveto avainsanojen vastaavuustyypeistä
 

Vastaavuustyyppi Erityinen symboli Esimerkkiavainsana Mainokset voivat näkyä sellaisten hakujen yhteydessä, jotka sisältävät seuraavia asioita: Esimerkkihakuja
Laaja haku ei mitään naisten hatut Kirjoitusvirheet, synonyymit, samankaltaiset haut ja muut avainsanan osuvat muunnelmat
 • osta rouvien hattuja
 • naisten vaatteet
Laajan vastaavuuden tarkennin +avainsana +naisten +hatut Kaikki termit, joiden edellä on plusmerkki (+) ja kyseisten termien läheiset muunnelmat missä tahansa järjestyksessä (termien edellä, jäljessä tai välissä voi olla muita sanoja)
 • naisten huivit ja hatut
 • naisten talvihatut
Lausekevastaavuus "avainsana" "naisten hatut" Lausekevastaavuudet tai lausekkeen läheiset muunnelmat (lausekkeen edellä tai jäljessä voi olla muita sanoja)
 • siniset naisten hatut
 • osta naisten hattuja
 • naisten hatut tarjouksessa
Tarkka vastaavuus [avainsana] [naisten hatut] Termin tarkat vastaavuudet tai kyseisen termin läheiset muunnelmat, joilla on sama merkitys
 • naisten hatut
 • rouvien hatut
 • naisten hattuja
 • hatut naiset
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun