Teave märksõna vaste valikute kohta

Märksõnad on sõnad või fraasid, mida kasutatakse, et viia teie reklaamid vastavusse terminitega, mida inimesed otsivad. Märksõna vaste tüübid määravad, kui täpselt peab märksõna vastama kasutaja otsingupäringule, et reklaam saaks osaleda oksjonil. Saate kasutada näiteks osalist vastet, et esitada oma reklaami suurema hulga eri kasutajaotsingute puhul, või täpset vastet, et sihtida kindlaid kasutajaotsinguid.

Nõuanne

Laiemad vaste tüübid vastenduvad kõigile kitsamate vaste tüüpide päringutele ja veelgi enamale. See tähendab, et fraasivastega märksõna vastendub kõigile võrdväärse täpse vastega märksõna otsingutele. Sarnaselt vastendub osalise vastega märksõna kõigile võrdväärsete fraasi- ja täpse vastega märksõnade otsingutele ning täiendavatele seotud otsingutele. Seega saate ühe osalise vaste tüübiga mitme vaste tüübi eelised, ilma et peaksite märksõnu kordama.

Märksõna vaste tüübid

Märksõnale „muruniitmisteenus“ saame vastendada järgmised päringud. 1. Osaline vaste (ulatuslik vastendamine) – reklaame võidakse näidata teie märksõnaga seotud otsingute korral, nt „muruõhutamise hinnad“. Märkus märksõnade sisestamise kohta – muruniitmisteenused (ilma sulgude või jutumärkideta). 2. Fraasivaste (mõõdukas vastendamine) – reklaame võidakse näidata otsingute korral, mis hõlmavad teie märksõna tähendust, nt „muruniitmisteenus minu läheduses“, „muruniitmisteenust pakkuvad ettevõtted“ või „haljastusteenus muru niitmiseks“. Märkus märksõnade sisestamise kohta –„muruniitmisteenused“ (märksõna jutumärkides). 3. Täpne vaste (täpne vastendamine) – reklaame võidakse näidata otsingute korral, millel on märksõnaga sama tähendus, nt „muruniitmise teenus“ või „niitmisteenus“. Märkus märksõnade sisestamise kohta – [muruniitmisteenused] (märksõna nurksulgudes).

Osaline vaste

Teie reklaame võidakse näidata teie märksõnaga seotud otsingute puhul. Nende hulka võivad kuuluda ka otsinguid, mis ei hõlma märksõnatermineid. Nii meelitate veebisaidile rohkem külastajaid, kulutate vähem aega märksõnaloendite koostamisele ja saate suunata oma rahalised vahendid hea toimivusega märksõnadele. Osaline vaste on vaikevastetüüp, mis on määratud kõigile teie märksõnadele, kuna see on kõige põhjalikum. See tähendab, et te ei pea määrama teist vaste tüüpi (nt täpne vaste, fraasivaste või negatiivne vaste tüüp).

Osalise vaste süntaks on lihtsalt märksõna sisestamine. All on toodud näide osalise vaste toimimise kohta.

Sellise osalise vastega märksõna puhul nagu „süsivesikuvaene dieedikava“ võidakse reklaame näidata otsinguterminite „süsivesikuvabad toidud“, „süsivesikuvaesed dieedid“, „kalorivaesed retseptid“, „Vahemere dieedi raamatud“ või „süsivesikuvaene dieediprogramm“ korral.

Asjakohaste vastete pakkumiseks võib see vaste tüüp arvesse võtta ka:

  • kasutaja hiljutisi otsingutegevusi;
  • sihtlehe sisu;
  • reklaamirühma teisi märksõnu.
Märkus: osalise vastega peab kindlasti kasutama nutikat pakkumist. Seda seetõttu, et iga otsingupäring on erinev ja iga päringu pakkumised peaksid kajastama oksjoni ajal ilmnevaid ainulaadseid kontekstilisi signaale. Nutikas pakkumine kasutab neid signaale tagamaks, et kõigi nende asjakohaste otsingute hulgast, milleni te osalise vastega võiksite jõuda, osaleksite ainult õigetel oksjonitel õige pakkumisega õige kasutaja jaoks. Lisateave osalise vaste abil nutika pakkumise kampaaniate laiendamise kohta

Nõuanded

  • Me ei soovita lisada väga sarnaseid märksõnu, nagu „punane auto“ ja „auto punane“, kuna ainult üks märksõna vastaks mõlemale otsingule. See ei mõjuta siiski mingil viisil teie kulusid ega toimivust. Näiteks osalise vastega märksõnad „punane auto“ ja „auto punane“ on dubleerivad ning kasutatakse ainult kõrgema reklaamiasetusega märksõna. Isegi kui kõik sarnased märksõnad sobivad esitamiseks samas otsingus, on teil reklaamioksjonil ainult üks pakkumine. Lugege lisateavet Google Adsi konto sarnaste märksõnade kohta
  • Vaadake artiklit Otsingu automatiseerimise tehniline juhend, et saada lisateavet selle kohta, kuidas Google signaale kasutab, kuidas päringud märksõnadele vastendatakse, kuidas automatiseerimine märksõna(de) vastendamist tõhusamaks muudab ja kuidas saate toimivust parandada.
Fraasivaste

Teie reklaame võidakse näidata otsingute puhul, mis hõlmavad teie märksõna tähendust. Märksõna tähendus võib olla vihjav ja kasutajaotsingud võivad hõlmata tähenduse konkreetsemat vormi. Kui näitate oma reklaame ainult otsingute puhul, mis hõlmavad teie toodet või teenust, jõuate fraasivastet kasutades rohkemate otsinguteni kui täpse vastega ja vähemate otsinguteni kui osalise vastega.

Fraasivaste süntaksi jaoks pannakse märksõna jutumärkide vahele, nt „tennise jalatsid“. All on toodud näide fraasivaste toimimise kohta.

Sellise fraasivastega märksõna puhul nagu „tennisejalatsid“ võidakse teie reklaame näidata otsingute „jalatsid tennise jaoks“, „tennisejalatsid allahindlusega“, „punased tennisejalatsid“ või „mugavad tennisejalatsid“ korral. Kuid teie reklaame ei näidata otsingute „tennisereketid ja tennisejalatsid“ või „kas jooksujalatsitega saab tennist mängida“ korral.

Täpne vaste

Teie reklaame võidakse näidata otsingute puhul, millel on märksõnaga sama tähendus või kavatsus. Kolmest märksõnade vastendamisvalikust tagab täpne vaste kõige parema kontrolli selle üle, kes teie reklaami vaatab, kuid see jõuab vähemate otsinguteni kui fraasi- ja osaline vaste.

Täpse vaste süntaksi jaoks kasutatakse nurksulgi, nt [punane king]. All on toodud näide täpse vaste toimimise kohta.

Sellise täpse vastega märksõna puhul nagu [jalatsid meeste jaoks] võidakse teie reklaame näidata otsingute „jalatsid meestele“, „meestejalatsid“, „meestejalats“ või „jalatsid mehe jaoks“. Kuid teie reklaame ei näidata otsingute „meeste tennisejalatsid“ või „poistejalatsid“ korral.

Nõuanne

Toimivuse eesmärkide jaoks kampaaniate automaatselt optimeerimiseks kasutage kõigi vaste tüüpide puhul nutikat pakkumist. Nutikas pakkumine töötab kõige paremini osalise vastega, kuna suur otsingute hulk võimaldab sel õppida, mis toimib teie jaoks kõige paremini. Lisateave nutika pakkumise kohta

Negatiivsed märksõnad

Negatiivseid märksõnu saate kasutada selle terminiga otsingute puhul reklaamide esitamise välistamiseks. Näiteks kui teie ettevõte müüb peakatteid, aga ei müü pesapallimütse, saate sõna „pesapallimütsid“ lisada negatiivse märksõnana.

Märkus. Negatiivse märksõna vaste tüübid toimivad teistmoodi kui positiivse märksõna vaste tüübid. Lisateave negatiivse märksõna vaste tüüpide kohta

Kuidas maksimaalse toimivuse kampaania koos otsingukampaaniate ja märksõnadega toimib?

Maksimaalse toimivuse kampaania täiendab olemasolevaid otsingukampaaniaid ja järgib teie märksõnasihtimist. Kui kasutaja otsingupäring on teie kontol mis tahes sobiliku vaste tüübi otsinguvõrgustiku märksõnaga identne, on otsingukampaania maksimaalse toimivuse kampaania suhtes prioriteetne. Kui päring ei ole sobiliku otsinguvõrgustiku märksõnaga (sh parandatud õigekirjaga otsinguterminiga) identne, valitakse kõrgeima reklaamiasetusega kampaania või reklaam, mis arvestab reklaamifaili vastavuse ja toimivusega. Lisateave maksimaalse toimivuse kampaaniate kohta

Vahel võite avastada, et olemasolevad märksõnad esitavad sobimatuse tõttu reklaame otsingukampaania asemel hoopis maksimaalse toimivuse kampaanias. Siin on mõni põhjus, miks ei ole otsinguvõrgustiku märksõna reklaami esitamiseks sobilik.

  • Kõik kampaania või reklaamirühma sihtimiskriteeriumid pole täidetud.
  • Kõik reklaamirühma reklaamifailid või sihtlehed on tagasi lükatud.
  • See on väikese otsingumahuga.
  • Kampaania on eelarvega piiratud.

Seotud lingid

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü