Možnosti shody klíčových slov

Klíčová slova jsou slova nebo fráze sloužící k nalezení shody reklam s výrazy, pomocí kterých lidé vyhledávají. Typy shody určují, jak přesně se klíčová slova musí shodovat s vyhledávacím dotazem uživatele, aby byla reklama zařazena do aukce. Použitím volné shody můžete reklamu zobrazovat u širšího spektra uživatelských vyhledávání. Přesná shoda vám naopak umožní zaměřit reklamu na konkrétní vyhledávací dotazy.

Tip

Věděli jste, že širší typ shody zahrnuje stejné vyhledávací dotazy jako užší typy shody, a navíc i některé další? Například klíčové slovo ve frázové shodě bude odpovídat stejným vyhledávacím dotazům jako totéž klíčové slovo ve shodě přesné, a navíc i některým dalším. Obdobně platí, že klíčové slovo ve shodě volné bude odpovídat stejným vyhledávacím dotazům jako identická klíčová slova ve shodě frázové a přesné, a navíc i některým dalším. Použití více typů shody u stejného klíčového slova tedy nepřináší žádnou další výhodu.

Typy shody klíčových slov

V případě klíčového slova „sekání trávníku“ můžeme nalézt shodu u těchto dotazů: 1. Volná shoda – reklamy se mohou zobrazit u vyhledávacích dotazů, které souvisejí s vašim klíčovým slovem, jako je například „cena provzdušnění trávníku“. Zadání klíčového slova: sekání trávníku (bez závorek a uvozovek). 2. Frázová shoda – reklamy se mohou zobrazit u vyhledávacích dotazů zahrnujících význam vašeho klíčového slova, např. „sekání trávníku v okolí“, „firma zajišťující údržbu trávníku“ nebo „zahradní úpravy a sečení“. Zadání klíčového slova: „sekání trávníku“ (klíčové slovo v uvozovkách). 3. Přesná shoda – reklamy se mohou zobrazit u vyhledávacích dotazů, které mají stejný význam jako vaše klíčové slovo, například „sekání trávníku“ nebo „sečení trávy“. Zadání klíčového slova: [sekání trávníku] (klíčové slovo v hranatých závorkách).

Volná shoda

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů souvisejících s klíčovým slovem včetně vyhledávání, která samotné klíčové slovo vůbec neobsahují. Strávíte tak méně času vytvářením seznamů klíčových slov a můžete investovat do těch slov, která skutečně fungují, což vám pomůže přivést na web více návštěvníků. Volná shoda je výchozím typem shody a je nastavena u všech klíčových slov, u kterých jste typ shody (přesnou shodu, frázovou shodu nebo vylučující shodu) sami neurčili.

Pokud chcete volnou shodu použít, zadejte klíčové slovo tak, jak je, aniž byste k němu cokoli přidávali. Příklad fungování volné shody:

V případě klíčového slova ve volné shodě, jako je např. „dieta s nízkým obsahem sacharidů“, se mohou reklamy zobrazit u vyhledávacích dotazů „potraviny bez sacharidů“, „recepty na nízkokalorická jídla“, „středomořské kuchařky“ nebo „dietní program s omezením uhlohydrátů“.

V zájmu zajištění relevantní shody může tento typ brát v úvahu i tyto informace:

  • poslední vyhledávací aktivitu uživatele,
  • obsah vstupní stránky,
  • další klíčová slova v reklamní sestavě, která mohou pomoci přesněji určit jeho záměr.

Volná shoda je nejvýhodnější u chytrých nabídek. Systém chytrých nabídek stanovuje nabídku pro každou jednotlivou aukci a pro každý dotaz. Její výši přitom určuje podle toho, jaký výsledek u daného dotazu předpokládá. Chytré nabídky fungují nejlépe, když jsou klíčová slova přiřazena k široké škále vyhledávání. Mohou tak nalézt vyhledávací dotazy, které jsou pro vás nejvhodnější. Další informace o tom, jak pomocí volné shody zlepšit výkon kampaní s chytrými nabídkami

Poznámka: U vylučujících klíčových slov se typy shody chovají jinak než u klasických klíčových slov. Další informace o typech shody u vylučujících klíčových slov

Tip

Nedoporučujeme přidávat velmi podobná klíčová slova, například „červené auto“ a „auto červené“, protože pro oba vyhledávací dotazy stačí použít jedno z nich. Pokud to přesto uděláte, vaše náklady ani výkon to nijak neovlivní.

Například klíčová slova ve volné shodě „červené auto“ a „auto červené“ budou rozpoznána jako duplikáty a použito bude jen to s lepším hodnocením reklamy. I pokud jsou k zobrazení reklamy na určitý vyhledávací dotaz způsobilá všechna vaše podobná klíčová slova, do každé aukce reklam podáte vždy jen jednu nabídku. Další informace o podobných klíčových slovech v účtu Google Ads

Frázová shoda

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují význam příslušného klíčového slova. Stačí přitom, aby tento význam z dotazu vyplýval, nebo byl vyjádřen v nějaké konkrétnější formě. Když použijete frázovou shodu, spustí se reklama u více vyhledávacích dotazů, než v případě shody přesné, a naopak u méně dotazů, než v případě shody volné. Reklamy se zobrazí jen u dotazů, které zahrnují název vašeho produktu či služby.

Pokud chcete frázovou shodu použít, zadejte klíčové slovo v uvozovkách (např. "tenisová obuv"). Příklad fungování frázové shody:

V případě klíčového slova ve frázové shodě, například „tenisová obuv“, se vaše reklamy mohou zobrazit při vyhledání výrazů „obuv na tenis“, „nákup tenisové obuvi“, „červená tenisová obuv“ nebo „pohodlné tenisky“. Naopak u vyhledávacích dotazů „tenisové rakety a tréninková obuv“ nebo „mohu používat běžecké boty na tenis“ se reklamy nezobrazí.

Poznámka: U vylučujících klíčových slov se typy shody chovají jinak než u klasických klíčových slov. Další informace o typech shody u vylučujících klíčových slov
Přesná shoda

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které mají stejný význam nebo jsou používány ve stejném smyslu jako klíčové slovo. Ze tří uvedených typů shody klíčových slov poskytuje přesná shoda nejvíce kontroly nad tím, komu se reklama zobrazí. Na rozdíl od shody frázové či volné ale reklamu spustí méně vyhledávacích dotazů.

Pokud chcete přesnou shodu použít, zadejte klíčové slovo v hranatých závorkách (např. [červené boty]). Příklad fungování přesné shody:

V případě klíčového slova v přesné shodě, jako jsou například [pánské boty], se mohou reklamy zobrazit při vyhledání výrazů „boty pánské“, „pánské boty“ nebo „obuv pro muže“. Naopak u vyhledávacích dotazů „pánská tenisová obuv“ či „boty pro chlapce“ se zobrazovat nebudou.

Poznámka: U vylučujících klíčových slov se typy shody chovají jinak než u klasických klíčových slov. Další informace o typech shody u vylučujících klíčových slov

Tip

U všech typů shody můžete použít chytré nabídky, které budou automaticky optimalizovat výkon podle stanovených cílů.Chytré nabídky fungují nejlépe s volnou shodou. Větší množství vyhledávacích dotazů jim totiž pomáhá určit, které z nich jsou pro vás nejrelevantnější. Další informace o chytrých nabídkách

Vylučující klíčová slova

Pomocí vylučujících klíčových slov lze zajistit, aby se vaše reklamy nezobrazovaly u vyhledávání, která daný výraz obsahují. Pokud tedy prodáváte třeba čepice, ale ne ty baseballové, můžete jako vylučující klíčové slovo přidat „baseballové čepice“. Vylučující klíčová slova ale fungují jinak než ostatní typy shody. Další informace o vylučujících klíčových slovech

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false