Možnosti shody klíčových slov

Pomocí typů shody klíčových slov můžete lépe ovládat, které vyhledávací dotazy mohou na Googlu spouštět vaši reklamu. Použitím volné shody můžete reklamu zobrazit širokému publiku, použitím přesné shody se můžete naopak zaměřit na užší skupiny zákazníků.

Jak začít

Doporučujeme začít volnou shodou. Pak můžete přidat klíčová slova ve vylučující shodě, aby se reklama nezobrazovala při vyhledáváních na Googlu, která se vaší firmy netýkají.

Volná shoda

Volná shoda je výchozí typ shody přiřazovaný všem klíčovým slovům. Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují překlepy, synonyma, související výrazy a další relevantní varianty. Když například používáte klíčové slovo „klobouky pro ženy“ a někdo hledá pomocí dotazu „koupit dámský klobouk“ nebo „dámské šály“, reklama se mu může zobrazit. Další informace o volné shodě

Vylučující klíčová slova

Tento typ shody vylučuje reklamy ze zobrazování u vyhledávacích dotazů, které obsahují daný výraz. Pokud tedy prodáváte třeba klobouky a čepice, ale ne baseballové, můžete přidat vylučující klíčové slovo označené znaménkem minus (-baseballové čepice). Další informace o vylučujících klíčových slovech

Poznámka

Nedoporučujeme přidávat velmi podobná klíčová slova, například „červené auto“ a „auto červené“, protože pro oba vyhledávací dotazy stačí použít jedno z nich. Pokud to však přesto uděláte, vaše náklady ani výkon to nijak neovlivní.

Například klíčová slova ve volné shodě „červené auto“ a „auto červené“ budou rozpoznána jako duplikáty a použito bude jen to z nich, které bude mít lepší hodnocení reklamy. I pokud jsou k zobrazení reklamy na určitý vyhledávací dotaz způsobilá všechna vaše podobná klíčová slova, do každé aukce reklam podáte vždy jen jednu nabídku. Díky tomu nikdy nebudete v aukci konkurovat sami sobě. Další informace o podobných klíčových slovech ve stejné reklamní sestavě

Rozšířené možnosti

Tyto možnosti doporučujeme používat jen zkušeným inzerentům, kteří se snaží dále segmentovat specifické množiny vyhledávacích dotazů.

Modifikátor volné shody

Funguje podobně jako volná shoda. Při použití modifikátoru volné shody se však reklamy zobrazí jen na vyhledávání obsahující slova označená znaménkem plus (+dámské klobouky) nebo jejich blízké varianty. Další informace o modifikátoru volné shody

Frázová shoda

Reklamy se mohou zobrazovat na vyhledávací dotazy, které se shodují s určitým souslovím nebo jsou jeho blízkou variantou. Před i za daným slovním spojením mohou být další slova. Reklamy se však nezobrazí, pokud je do sousloví přidáno nějaké slovo, které změní jeho význam. Frázová shoda se označuje pomocí uvozovek (dámské klobouky). Další informace o frázové shodě

Přesná shoda

Reklamy se mohou zobrazovat na vyhledávací dotazy, které odpovídají přesnému výrazu nebo jsou jeho blízkou variantou. Blízké varianty zahrnují vyhledávání klíčových slov se stejným významem, jaký mají přesná klíčová slova, bez ohledu na hláskové nebo gramatické rozdíly mezi dotazem a klíčovým slovem. Přesná shoda se označuje hranatými závorkami ([červené boty]). Další informace o přesné shodě

Abyste nepřicházeli o potenciální zákazníky, můžeme vaše reklamy v případě všech typů klíčových slov zobrazovat i na jejich blízké varianty. Další informace o blízkých variantách 

Další tipy

Přílišné zúžení klíčových slov může omezit návštěvnost. Snažte se tedy používat co nejširší klíčová slova a jejich prioritu řešit pomocí Chytrých nabídek. Při použití širšího klíčového slova lze s pomocí technologie strojového učení lépe upřednostnit ta klíčová slova, která podávají nejlepší výsledky, bez ohledu na jejich typ shody. Další informace o Chytrých nabídkách

Přehled typů shody klíčových slov

Typ shody Speciální symbol Příklad klíčového slova Reklamy se mohou zobrazovat na vyhledávací dotazy, které zahrnují: Ukázky vyhledávání:
Volná shoda žádné dámské klobouky Blízké varianty klíčových slov, související vyhledávací dotazy a další relevantní varianty. Slova z klíčového slova nemusí být součástí vyhledávacího dotazu.
 • koupit dámské klobouky
 • dámské oděvy
 • dámské šály
 • zimní pokrývky hlavy pro ženy
   
Modifikátor volné shody +klíčové slovo +dámské +klobouky Všechny výrazy označené znaménkem + (nebo blízké varianty těchto výrazů) v libovolném pořadí. Blízké varianty zahrnují výrazy se stejným významem. Před, za nebo mezi těmito výrazy se mohou vyskytovat další slova.
 • dámské šály a klobouky
 • zimní klobouky pro dámy
 • klobouky pro stylové ženy
Frázová shoda „klíčové slovo“ „dámské klobouky“ Shody s určitým souslovím (nebo s jeho blízkými variantami) a další slova před ním či po něm. Blízké varianty zahrnují výrazy se stejným významem.
 • modré dámské klobouky
 • koupit klobouky pro ženy
 • dámské klobouky ve slevě
Přesná shoda [klíčové slovo] [dámské klobouky] Přesné shody s určitým výrazem a jeho blízkými variantami se stejným významem.
 • dámské klobouky
 • ženské klobouky
 • klobouky pro dámy
 • klobouky dámy
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory