Možnosti shody klíčových slov

Klíčová slova jsou slova nebo fráze sloužící k nalezení shody reklam s výrazy, pomocí kterých lidé vyhledávají. Typy shody určují, jak přesně se klíčová slova musí shodovat s vyhledávacím dotazem uživatele, aby byla reklama zařazena do aukce. Například použitím volné shody můžete reklamu zobrazovat u širšího spektra uživatelských vyhledávání. Přesná shoda vám naopak umožní zaměřit reklamu na konkrétní vyhledávací dotazy.

Tip

Volnější typ shody zahrnuje stejné vyhledávací dotazy jako užší typy shody, a navíc i některé další. Klíčové slovo ve frázové shodě tedy bude odpovídat stejným vyhledávacím dotazům jako totéž klíčové slovo ve shodě přesné. Obdobně platí, že klíčové slovo ve shodě volné bude odpovídat stejným vyhledávacím dotazům jako identická klíčová slova ve shodě frázové a přesné, a navíc i některým dalším souvisejícím vyhledáváním. V jednom typu volné shody tedy získáte stejné výhody u více typů shody, aniž byste museli opakovat klíčová slova.

Typy shody klíčových slov

V případě klíčového slova „sekání trávníku“ můžeme nalézt shodu u těchto dotazů: 1. Volná shoda – reklamy se mohou zobrazit u vyhledávacích dotazů, které souvisejí s vaším klíčovým slovem (např. „cena provzdušnění trávníku“). Zadání klíčového slova: sekání trávníku (bez závorek a uvozovek). 2. Frázová shoda – reklamy se mohou zobrazit u vyhledávacích dotazů zahrnujících význam vašeho klíčového slova, např. „sekání trávníku v okolí“, „firma zajišťující údržbu trávníku“ nebo „zahradní úpravy a sečení“. Zadání klíčového slova: „sekání trávníku“ (klíčové slovo v uvozovkách). 3. Přesná shoda – reklamy se mohou zobrazit u vyhledávacích dotazů, které mají stejný význam jako vaše klíčové slovo (např. „sekání trávníku“ nebo „sečení trávy“). Zadání klíčového slova: [sekání trávníku] (klíčové slovo v hranatých závorkách).

Volná shoda

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů souvisejících s klíčovým slovem včetně vyhledávání, která samotné klíčové slovo vůbec neobsahují. Strávíte tak méně času vytvářením seznamů klíčových slov a můžete investovat do těch slov, která skutečně fungují, což vám pomůže přivést na web více návštěvníků. Volná shoda je výchozím typem shody a je nastavena u všech klíčových slov, protože je nejkomplexnější. Nemusíte tak určovat jiný typ shody (například přesnou shodu, frázovou shodu nebo vylučující shodu).

Pokud chcete volnou shodu použít, stačí klíčové slovo napsat. Příklad fungování volné shody:

V případě klíčového slova ve volné shodě, jako je např. „dieta s nízkým obsahem sacharidů“, se mohou reklamy zobrazit u vyhledávacích dotazů „potraviny bez sacharidů“, „recepty na nízkokalorická jídla“, „středomořské kuchařky“ nebo „dietní program s omezením uhlohydrátů“.

V zájmu zajištění relevantní shody může tento typ brát v úvahu i tyto informace:

  • poslední vyhledávací aktivitu uživatele,
  • obsah vstupní stránky,
  • další klíčová slova v reklamní sestavě, která mohou pomoci přesněji určit jeho záměr.
Poznámka: S volnou shodou byste v každém případě měli používat chytré nabídky. Každý vyhledávací dotaz je totiž jiný a nabídky by měly odrážet jedinečné kontextové signály přítomné v době aukce. Chytré nabídky díky těmto signálům zajišťují, že se v rámci všech relevantních vyhledávání, která volná shoda pokrývá, zúčastníte jen těch správných aukcích, a to se správnou nabídkou pro toho správného uživatele. Další informace o zvýšení výkonu kampaní s chytrými nabídkami použitím volné shody

Tipy

  • Nedoporučujeme používat velmi podobná klíčová slova, například „červené auto“ a „auto červené“. V takovém případě by totiž oba vyhledávací dotazy byly spárovány jen s jedním klíčovým slovem. Pokud to přesto uděláte, vaše náklady ani výkon to nijak neovlivní. Například klíčová slova ve volné shodě „červené auto“ a „auto červené“ budou rozpoznána jako duplicity a použito bude jen to s lepším hodnocením reklamy. I pokud jsou k zobrazení reklamy na určitý vyhledávací dotaz způsobilá všechna vaše podobná klíčová slova, do každé aukce reklam podáte vždy jen jednu nabídku. Další informace o podobných klíčových slovech v účtu Google Ads
  • Další informace o signálech používaných Googlem, o shodě mezi dotazy a klíčovými slovy nebo o tom, jak automatizace zefektivňuje párování klíčových slov a jak lze zvýšit výkon, najdete v článku Technický průvodce automatizací ve vyhledávání.
Frázová shoda

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují význam příslušného klíčového slova. Stačí přitom, aby tento význam z dotazu vyplýval, nebo byl vyjádřen v nějaké konkrétnější formě. Když použijete frázovou shodu, spustí se reklama u více vyhledávacích dotazů než v případě shody přesné, a naopak u méně dotazů než v případě shody volné. Reklamy se zobrazí jen u dotazů, které zahrnují název vašeho produktu či služby.

Pokud chcete frázovou shodu použít, zadejte klíčové slovo v uvozovkách (např. "tenisová obuv"). Zde je příklad, jak frázová shoda funguje:

V případě klíčového slova ve frázové shodě, například „tenisová obuv“, se vaše reklamy mohou zobrazit při vyhledání výrazů „obuv na tenis“, „nákup tenisové obuvi“, „červená tenisová obuv“ nebo „pohodlné tenisky“. Naopak u vyhledávacích dotazů „tenisové rakety a tréninková obuv“ nebo „mohu používat běžecké boty na tenis“ se reklamy nezobrazí.

Přesná shoda

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které mají stejný význam nebo stejný záměr jako klíčové slovo. Ze tří uvedených typů shody klíčových slov poskytuje přesná shoda nejvíce kontroly nad tím, komu se reklama zobrazí. Na rozdíl od shody frázové či volné ale reklamu spustí méně vyhledávacích dotazů.

Pokud chcete přesnou shodu použít, zadejte klíčové slovo v hranatých závorkách (např. [červené boty]). Zde je příklad, jak přesná shoda funguje:

V případě klíčového slova v přesné shodě, jako jsou například [pánské boty], se mohou reklamy zobrazit při vyhledání výrazů „boty pánské“, „pánské boty“ nebo „obuv pro muže“. Naopak u vyhledávacích dotazů „pánská tenisová obuv“ či „boty pro chlapce“ se zobrazovat nebudou.

Tip

U všech typů shody můžete použít chytré nabídky, které budou automaticky optimalizovat výkon podle stanovených cílů. Chytré nabídky fungují nejlépe s volnou shodou. Větší množství vyhledávacích dotazů jim totiž pomáhá určit, které z nich jsou pro vás nejrelevantnější. Další informace o chytrých nabídkách

Vylučující klíčová slova

Pomocí vylučujících klíčových slov lze zajistit, aby se vaše reklamy nezobrazovaly u vyhledávání, která daný výraz obsahují. Pokud prodáváte třeba čepice, ale ne ty baseballové, můžete jako vylučující klíčové slovo přidat „baseballové čepice“.

Poznámka: U vylučujících klíčových slov se typy shody chovají jinak než u klasických klíčových slov. Další informace o typech shody u vylučujících klíčových slov

Jak maximálně výkonné kampaně fungují s kampaněmi a klíčovými slovy ve vyhledávání

Maximálně výkonné kampaně doplňují stávající kampaně ve vyhledávání a zohledňují vaše cílení na klíčová slova. Pokud je vyhledávací dotaz uživatele shodný se způsobilým klíčovým slovem pro reklamy ve vyhledávání v libovolném typu shody ve vašem účtu, bude mít kampaň ve vyhledávání přednost před maximálně výkonnou kampaní. Pokud se dotaz neshoduje se způsobilým klíčovým slovem ve vyhledávání (včetně vyhledávacího dotazu s opravenými překlepy), bude vybrána kampaň nebo reklama s nejvyšším hodnocením reklamy, které zohledňuje relevanci a výkon kreativy. Další informace o maximálně výkonných kampaních

Z důvodů nezpůsobilosti se někdy může stát, že se stávající klíčová slova zobrazí v maximálně výkonné kampani místo kampaně ve vyhledávání. Klíčové slovo ve Vyhledávací síti nemusí spustit reklamu například z následujících důvodů:

  • Nejsou splněny všechny podmínky cílení kampaně nebo reklamní sestavy.
  • Všechny kreativy nebo vstupní stránky v dané reklamní sestavě byly zamítnuty.
  • Je s ní spojen stav nízkého objemu vyhledávání.
  • Kampaň je omezena rozpočtem.

Související články

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
16141227121906281291
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067