Možnosti shody klíčových slov

Pomocí typů shody klíčových slov můžete lépe ovládat, které vyhledávací dotazy mohou na Googlu spouštět vaši reklamu. Použitím volné shody můžete reklamu zobrazit širokému publiku, použitím přesné shody se můžete naopak zaměřit na užší skupiny zákazníků.

Jak začít

Doporučujeme začít volnou shodou. Pokud chcete, můžete přidáním klíčových slov s vylučující shodou vyloučit na Googlu vyhledávání, která se vaší firmy netýkají.

 • Volná shoda

  Volná shoda je výchozí typ shody přiřazovaný všem klíčovým slovům. Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují překlepy, synonyma, související výrazy a další relevantní varianty. Když například používáte klíčové slovo „klobouky pro ženy“ a někdo hledá pomocí dotazu „koupit dámský klobouk“, reklama se mu může zobrazit. Další informace o volné shodě

 • Vylučující klíčová slova

  Tento typ shody vylučuje reklamy ze zobrazování u vyhledávacích dotazů, které obsahují daný výraz. Pokud tedy prodáváte třeba klobouky a čepice, ale ne baseballové, můžete přidat vylučující klíčové slovo označené znaménkem minus (-baseballové čepice). Další informace o vylučujících klíčových slovech

Další možnosti pro pokročilé

Tyto možnosti doporučujeme používat jen zkušeným inzerentům, kteří se snaží dále segmentovat specifické množiny vyhledávacích dotazů.

Abyste nepřicházeli o potenciální zákazníky, můžeme vaše reklamy zobrazovat na blízké varianty modifikátoru volné shody, frázové shody a klíčových slov v přesné shodě. Blízké varianty těchto typů shody mohou zahrnovat například překlepy, jednotná/množná čísla, akronymy, zkratky, slova lišící se jen diakritikou nebo slova se stejným kmenem (například květy a květiny). U klíčových slov v přesné shodě sem patří dotazy se stejným významem.

 • Modifikátor volné shody

  Funguje podobně jako volná shoda. Při použití modifikátoru volné shody se však reklamy zobrazí jen na vyhledávání obsahující slova označená znaménkem plus (+dámské klobouky) nebo jejich blízké varianty. Další informace o modifikátoru volné shody

 • Frázová shoda

  Reklamy se mohou zobrazovat na vyhledávací dotazy, které se shodují s určitým souslovím nebo jsou jeho blízkou variantou. Před i za daným slovním spojením mohou být další slova. Reklamy se však nezobrazí, pokud je do sousloví přidáno nějaké slovo nebo jsou slova v něm v jiném pořadí. Frázová shoda se označuje pomocí uvozovek (dámské klobouky). Další informace o frázové shodě

 • Přesná shoda

  Reklamy se mohou zobrazovat na vyhledávací dotazy, které odpovídají přesnému výrazu nebo jsou jeho blízkou variantou. Blízké varianty zahrnují vyhledávání klíčových slov se stejným významem, jaký mají přesná klíčová slova, bez ohledu na hláskové nebo gramatické rozdíly mezi dotazem a klíčovým slovem. Blízké varianty zde mohou také zahrnovat změnu pořadí slov (pokud se tím nezmění význam) a přidání nebo odstranění funkčních slov (předložky, spojky, členy a další slova, která nemění smysl vyhledávacího dotazu), implicitní slova, synonyma a parafráze a slova se stejným vyhledávacím záměrem. Přesná shoda je označena hranatými závorkami. Klíčové slovo [dámské klobouky] může zobrazit reklamu, když někdo hledá na Googlu „klobouky pro dámy“. Další informace o přesné shodě

Přehled typů shody klíčových slov
 

Typ shody Speciální symbol Příklad klíčového slova Reklamy se mohou zobrazovat na vyhledávací dotazy, které zahrnují: Ukázky vyhledávání:
Volná shoda žádné dámské klobouky Překlepy, synonyma, související výrazy a další relevantní varianty.
 • koupit dámské klobouky
 • dámské oděvy
Modifikátor volné shody +klíčové slovo +dámské +klobouky Všechny výrazy označené znaménkem + (nebo blízké varianty těchto výrazů) v libovolném pořadí. Před, za nebo mezi těmito výrazy se mohou vyskytovat další slova.
 • dámské šály a klobouky
 • zimní klobouky pro dámy
Frázová shoda „klíčové slovo“ „dámské klobouky“ Shody s určitým souslovím (nebo s jeho blízkými variantami) a další slova před ním či po něm.
 • modré dámské klobouky
 • koupit dámské klobouky
 • dámské klobouky ve výprodeji
Přesná shoda [klíčové slovo] [dámské klobouky] Přesné shody s určitým výrazem a jeho blízkými variantami se stejným významem.
 • dámské klobouky
 • ženské klobouky
 • klobouky pro dámy
 • klobouky dámy
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory