Всичко за опциите за съвпадение на ключовите думи

Ключовите думи са думи или фрази, които служат за установяване на съответствие между рекламите и думите, които хората търсят. Типовете на съвпадение на ключовите думи определят до каква степен ключовата дума трябва да съответства на заявката за търсене на потребителя, за да може рекламата да се вземе предвид за търга. Например бихте могли да използвате широко съвпадение, за да показвате рекламата си при по-разнообразни потребителски търсения, или да използвате точно съвпадение, за да се съсредоточите върху конкретни търсения.

Съвет

По-широките типове на съвпадение обхващат всички заявки за по-тесните типове, както и допълнителни. Това означава, че ключова дума със съвпадение по фраза съответства на всички търсения, както и същата ключова дума с точно съвпадение. По същия начин ключова дума с широко съвпадение съответства на всички търсения на еквивалентна ключова дума със съвпадение по фраза и с точно съвпадение, както и на допълнителни сродни търсения. Затова получавате същите предимства на няколко типа на съвпадение в един тип на широко съвпадение, без да се налага да повтаряте ключови думи.

Типове на съвпадение на ключовите думи

На ключовата дума „услуга за косене на двор“ можем да съпоставим следните заявки: 1. Широко съвпадение (установяване на свободно съответствие) – рекламите може да се показват при търсения, свързани с ключовата Ви дума, като например „цени за аериране на двор“. Начин на въвеждане на ключовите думи – услуги за косене на двор (без скоби или кавички). 2. Съвпадение по фраза (установяване на умерено съответствие) – рекламите може да се показват при търсения, които включват значението на ключовата Ви дума, като например „услуга за косене на двор в района“, „наемане на фирма за косене на двор“ или „ландшафтни услуги за косене на трева“. Начин на въвеждане на ключовите думи – „услуги за косене на двор“ (ключова дума в кавички). 3. Точно съвпадение (установяване на тясно съответствие) – рекламите може да се показват при търсения, които имат същото значение като ключовата Ви дума, като например „услуга за косене на двор“ или „услуга за косене на трева“. Начин на въвеждане на ключовите думи – [услуги за косене на двор] (ключова дума в квадратни скоби).

Широко съвпадение

Рекламите може да се показват при търсения, свързани с ключовата дума, включително такива, които не съдържат термините от нея. Това Ви помага да привличате повече посетители на уебсайта си, да отделяте по-малко време за съставяне на такива списъци и да съсредоточите разходите си върху ключови думи, които дават резултати. Широкото съвпадение е стандартният тип на съвпадение, задаван за всичките Ви ключови думи, за да не посочвате друг тип (като точно, по фраза или отрицателно).

Синтаксисът за обозначаване на широко съвпадение е да въведете само ключовата дума. Следва пример за начина на работа на широкото съвпадение:

За ключова дума с широко съвпадение от рода на „нисковъглехидратен хранителен режим“ рекламите може да се показват за думи за търсене като „храни без въглехидрати“, „нисковъглехидратно хранене“, „рецепти с малко калории“, „книги за средиземноморска диета“ или „нисковъглехидратна хранителна програма“.

За да осигурява подходящи съответствия, този тип на съвпадение може да взема предвид и следното:

  • скорошната активност на потребителя при търсене;
  • съдържанието на целевата страница;
  • други ключови думи в дадена рекламна група, за да се изясни по-добре намерението зад дадената ключова дума.

Широкото съвпадение работи най-добре с „Интелигентно офериране“. Системата „Интелигентно офериране“ задава оферта за всеки отделен търг на всяка заявка и оферира по-високо или по-ниско в зависимост от очакваната ефективност на заявката. Чрез „Интелигентно офериране“ се установяват съответствия с широк набор от търсения, за да се намерят най-подходящите за Вас търсения. Научете повече за това как да постигате успех с кампаниите си за „Интелигентно офериране“ с помощта на широко съвпадение.

Забележка: Типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи функционират различно от тези на положителните. Научете повече за типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи

Съвет

Добавянето на много подобни ключови думи, като например „червена кола“ и „кола червена“ не се препоръчва, тъй като само една ключова дума ще съответства и на двете търсения. Това обаче няма да повлияе на разходите Ви или на ефективността.

Например ключовите думи с широко съвпадение „червена кола“ и „кола червена“ ще бъдат разпознати като дублиращи се и ще бъде използвана онази с по-високия рекламен ранг. Въпреки че всички сходни ключови думи може да отговарят на условията за показване при едно и също търсене, в рекламния търг ще имате само една оферта. Научете повече за подобните ключови думи в профил в Google Ads

Съвпадение по фраза

Рекламите Ви може да се показват при търсения, които включват значението на ключовата дума. Значението на ключовата дума може да се подразбира, а потребителските търсения да са по-конкретен израз на това значение. Със съвпадението по фраза можете да достигате до повече търсения, отколкото с точното съвпадение, и до по-малко, отколкото с широкото съвпадение, като показвате рекламите си само при търсения, които включват продукта или услугата Ви.

При синтаксиса за обозначаване на съвпадение по фраза ключовата дума се поставя в кавички, например „обувки за тенис“. Следва пример за начина на работа на този тип на съвпадение:

За ключовата дума със съвпадение по фраза „тенис обувки“ рекламите Ви може да се показват при търсения на „обувки за тенис“, „купуване на обувки за тенис на разпродажба“, „червени тенис обувки“ или „удобни тенис маратонки“. Рекламите Ви обаче няма да се показват при търсения за „ракети за тенис и обувки за тренировки“ или „могат ли да се носят обувки за бягане за тенис“.

Забележка: Типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи функционират различно от тези на положителните. Научете повече за типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи
Точно съвпадение

Рекламите може да се показват при търсения, които имат същото значение или същото намерение като ключовата дума. От трите опции за съвпадение на ключовите думи точното съвпадение Ви дава най-голям контрол върху това кой вижда рекламата Ви, но с него достигате до по-малко търсения, отколкото със съвпадението по фраза и широкото съвпадение.

При синтаксиса за обозначаване на точно съвпадение се използват квадратни скоби, например [червена обувка]. Следва пример за начина на работа на точното съвпадение:

За ключовата дума с точно съвпадение [обувки за мъже] рекламите Ви може да се показват при търсения за „мъжки обувки“, „обувки мъже“, „мъжки обувка“ или „обувки за мъж“. Рекламите Ви обаче няма да се показват при търсения за „мъжки обувки за тенис“ или „обувки за момчета“.

Забележка: Типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи функционират различно от тези на положителните. Научете повече за типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи

Съвет

Използвайте „Интелигентно офериране“ с всички типове на съвпадение, за да постигнете автоматично оптимизиране за целите Ви за ефективност. „Интелигентно офериране“ работи най-добре с широко съвпадение, тъй като големият набор от търсения му дава възможност да научи кое е най-подходящо за Вас. Научете повече за „Интелигентно офериране“

Отрицателни ключови думи

Можете да използвате отрицателни ключови думи, за да предотвратите показването на рекламите си при търсения със съответната дума. Например ако имате компания за шапки, която не продава бейзболни шапки, можете да добавите отрицателна ключова дума за такива шапки. Имайте предвид обаче, че типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи функционират различно от тези на положителните. Научете повече за отрицателните ключови думи

Как работи „Максимална ефективност“ при кампании и ключови думи в мрежата за търсене

„Максимална ефективност“ допълва съществуващите кампании в мрежата за търсене и взема под внимание насочването по ключови думи. Ако заявката на потребителя за търсене е идентична с отговаряща на условията ключова дума за търсене от който и да е тип на съвпадение в профила Ви, кампанията в мрежата за търсене ще бъде с приоритет пред „Максимална ефективност“. Ако заявката не е идентична с отговаряща на условията ключова дума за мрежата за търсене (включително думата за търсене с коригиран правопис), ще бъде избрана кампанията или рекламата с най-висок рекламен ранг, който взема предвид доколко е уместно рекламното послание и ефективността. Научете повече за кампаниите за максимална ефективност

Понякога е възможно да виждате съществуващи ключови думи, показвани в кампании за максимална ефективност, вместо в такива в мрежата за търсене, поради фактори, които правят невъзможно изпълнението на условията. Следват няколко причини, поради които ключова дума за мрежата за търсене не отговаря на условията за задействане на реклама:

  • Не са изпълнени всички условия за насочване на ниво кампания или рекламна група.
  • Всички файлове за създаване на реклами или целеви страници за рекламната група са неодобрени.
  • Има нисък обем на търсене.
  • Кампанията е ограничена по бюджет.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false