Всичко за опциите за съвпадение на ключовите думи

Типовете на съвпадението на ключовите думи контролират кои търсения с Google могат да задействат показването на рекламата Ви. Можете например да използвате широко съвпадение, за да показвате рекламата си на широка аудитория, или точно съвпадение, за да обърнете внимание на конкретни групи клиенти.

Откъде да започнете

Добре е да започнете с широко съвпадение. Можете да добавите ключови думи с отрицателно съвпадение, за да изключите търсенията с Google, които не са свързани с бизнеса Ви (по избор).

Широко съвпадение

Широкото съвпадение е основният тип на съвпадението, зададен за всичките Ви ключови думи. Рекламите Ви може да се показват и при търсения, които включват неправилен правопис, синоними, сродни търсения и други подходящи варианти. Ако ключовата Ви дума е „дамски шапки“, някой, който търси „купуване на дамски шапки“, както и „дамски шалове“, може да види рекламата Ви. Научете повече за широкото съвпадение.

Отрицателни ключови думи

Предотвратява показването на рекламите Ви при заявки за търсене с този термин. Ако имате фирма за шапки, която не продава бейзболни шапки, можете да добавите отрицателна ключова дума, означена със знак „минус“ (-бейзболни шапки). Научете повече за отрицателните ключови думи.

Забележка

Добавянето на много подобни ключови думи, като например „червена кола“ и „кола червена“ не се препоръчва, тъй като само една ключова дума ще съответства и на двете търсения. Това обаче няма да повлияе на разходите Ви или на ефективността.

Например, ключовите думи с широко съвпадение „червена кола“ и „кола червена“ ще бъдат разпознати като дублиращи се и ще бъде използвана онази с по-високия рекламен ранг. Въпреки че всички сходни ключови думи може да отговарят на условията за показване при едно и също търсене, в рекламния търг ще имате само една оферта. Това гарантира, че никога няма да наддавате срещу себе си. Научете повече за подобните ключови думи в една и съща рекламна група в Google Ads.

Разширени опции

Тези опции се препоръчват за опитни рекламодатели, които се опитват да сегментират конкретни набори търсения.

Модификатор на широко съвпадение

Подобно на широкото съвпадение, с изключение на това, че опцията за модификатор на широко съвпадение показва реклами само при търсенията, които включват думите със знак „+“ отпред („+дамски шапки“) или близки варианти на термините със знак „+“. Научете повече за модификатора на широко съвпадение.

Съвпадение по фраза

Рекламите може да се показват при търсения, които съответстват на фраза или близки варианти на тази фраза, които може да включват допълнителни думи преди или след това. Рекламите обаче няма да се показват, ако дадена дума бъде добавена по средата на фразата, променяйки значението на фразата. Съвпадението по фраза се означава с кавички (дамски шапки). Научете повече за съвпадението по фраза.

Точно съвпадение

Рекламите може да се показват при търсения, които съвпадат с точния термин или са негови близки варианти. Близките варианти включват търсения на ключови думи със същото значение като точните ключови думи, независимо от правописните или граматични разлики между заявката и ключовата дума. Точното съвпадение се означава с квадратни скоби ([червена обувка]). Научете повече за точното съвпадение.

За да се уверим, че няма да пропуснете потенциални клиенти, може да показваме рекламите Ви за близки варианти на всички типове ключови думи. Научете повече за близките варианти

Допълнителни съвети

Твърде голямото ограничаване на ключовите думи може да намали трафика, затова се опитайте да използвате максимално общи ключови думи и разширете насочването с Интелигентно офериране. Ключовата дума с по-широко съвпадение може да помогне на технологията за машинно обучение да подреди по приоритет най-ефективните ключови думи, независимо от типа на съвпадение. Научете повече за Интелигентно офериране.

Обобщения на типовете съвпадение на ключови думи

Тип на съвпадението Специален символ Примерна ключова дума Рекламите може да се показват при търсения, съдържащи: Примерни търсения
Широко съвпадение нищо дамски шапки Близки варианти на ключовата дума, сродни търсения и други подходящи варианти. Не е необходимо думите в ключовата дума да присъстват в търсенето на потребителя.
 • купуване на дамски шапки
 • дамско облекло
 • дамски шалове
 • зимни шапки за жени
   
Модификатор на широко съвпадение +ключова дума +дамски +шапки Всички елементи, означени със знак „+“ (или близки варианти на тези термини) в произволен ред. Близките варианти включват термини със същото значение. Преди, след или между термините може да се показват допълнителни думи.
 • дамски шалове и шапки
 • зимни шапки за жени
 • шапки за стилни дами
Съвпадение по фраза „ключова дума“ „дамски шапки“ Съвпада с фраза (или с нейни близки варианти), с допълнителни думи преди или след нея. Близките варианти включват термини със същото значение.
 • сини дамски шапки
 • купи шапки за жени
 • дамски шапки на намалени цени
Точно съвпадение [ключова дума] [дамски шапки] Точни съвпадения на термина или близки варианти на точния термин със същото значение.
 • дамски шапки
 • шапки за дами
 • шапки за жени
 • шапки жени
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си