Quản lý người dùng và cấp truy cập cho tài khoản người quản lý

Từ trình đơn “Quyền truy cập và bảo mật” của tài khoản người quản lý, bạn có thể mời và quản lý người dùng cho tài khoản người quản lý của mình.

Bài viết này hướng dẫn cách quản lý người dùng và cấp truy cập cho tài khoản người quản lý. Để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc bài viết Giới thiệu về cấp truy cập cho người dùng được mời vào tài khoản người quản lý. Nếu bạn muốn sửa đổi quyền sở hữu đối với tài khoản người quản lý của mình, hãy xem bài viết Giới thiệu về quyền sở hữu tài khoản khách hàng.

Bạn cần lưu ý đến trường hợp nhiều người dùng trong cùng một tài khoản người quản lý có thể thực hiện những thay đổi gây mâu thuẫn cho chính tài khoản đó. Để tránh vấn đề này, bạn nhớ thông báo cho tất cả người dùng về vai trò và trách nhiệm trong việc quản lý tài khoản cũng như những thay đổi đối với tài khoản.

Hướng dẫn

Kiểm tra cấp truy cập của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng] ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Tài khoản", hãy nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 4. Tìm địa chỉ email của bạn rồi kiểm tra cột "Cấp truy cập".

Mời người dùng

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng] ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Tài khoản", hãy nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Trong mục “Tài khoản”, tài khoản người quản lý của bạn được chọn theo mặc định làm tài khoản mà bạn đang mời người dùng. Bạn có thể nhấp vào trình đơn thả xuống để mời người dùng vào các tài khoản khác mà bạn quản lý. Lưu ý: Bạn không thể thêm người dùng quản trị vào tài khoản mà bạn quản lý, trừ khi bạn có quyền sở hữu tài khoản đó.
 6. Chọn cấp truy cập.
 7. Nhập địa chỉ email của người dùng mới.
 8. Nhấp vào Gửi lời mời.

Bạn sẽ thấy người được mời xuất hiện trong "Lời mời đang chờ xử lý" của mục "Quyền truy cập và bảo mật" trên trang "Người dùng". Người được mời cần chấp nhận lời mời rồi tạo thông tin đăng nhập Google Ads của riêng họ bằng cách sử dụng địa chỉ email nhận được lời mời của bạn hoặc một email khác nếu muốn. Bạn sẽ nhận được thông báo khi họ phản hồi lời mời đó.

Quản lý lời mời

Hãy làm theo các bước sau để xem những người mà bạn đã mời vào tài khoản:

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật. Bạn sẽ thấy mục "Lời mời đang chờ xử lý" (nếu có lời mời đang chờ xử lý).
 4. Để thu hồi một lời mời đang chờ xử lý, hãy nhấp vào Thu hồi trong cột "Hành động".

Xem những người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật. Bạn sẽ thấy danh sách người dùng kèm theo thông tin về quyền truy cập và bảo mật trong mục "Lời mời đang chờ xử lý" (nếu bạn có lời mời đang chờ xử lý).
Lưu ý: Để biết một người dùng thuộc tài khoản người quản lý nào, bạn có thể nhấp vào nút bật/tắt Hiển thị người dùng trong toàn bộ thứ bậc.

Thay đổi cấp truy cập của người dùng

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật. Bạn sẽ thấy danh sách người dùng kèm theo thông tin về quyền truy cập và bảo mật trong mục "Lời mời đang chờ xử lý" (nếu bạn có lời mời đang chờ xử lý). Tìm người dùng mà bạn muốn thay đổi cấp truy cập.
 4. Đặt con trỏ của bạn lên cấp truy cập hiện tại của người dùng trong cột "Truy cập tài khoản". Nhấp vào mũi tên thả xuống và chọn cấp truy cập mới.

Xóa người dùng khỏi tài khoản người quản lý của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật. Bạn sẽ thấy danh sách người dùng kèm theo thông tin về quyền truy cập và bảo mật trong mục "Lời mời đang chờ xử lý" (nếu bạn có lời mời đang chờ xử lý). Tìm người dùng mà bạn muốn xóa khỏi tài khoản người quản lý.
 4. Nhấp vào Xóa quyền truy cập trong cột "Hành động".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73067
false