Tài khoản người quản lý (MCC): Quản lý người dùng và cấp truy cập cho tài khoản người quản lý

Bài viết này hướng dẫn cách quản lý người dùng và cấp truy cập cho tài khoản người quản lý. Bạn có thể đọc thêm về cấp truy cập của người dùng trong bài viết Giới thiệu về cấp truy cập cho người dùng được mời vào tài khoản người quản lý. Nếu bạn muốn sửa đổi quyền sở hữu đối với tài khoản người quản lý của mình, hãy xem bài viết Giới thiệu về quyền sở hữu tài khoản khách hàng.

Bạn cần lưu ý đến trường hợp nhiều người dùng trong cùng một tài khoản người quản lý có thể thực hiện những thay đổi gây mâu thuẫn cho chính tài khoản đó. Để tránh vấn đề này, bạn nhớ thông báo cho tất cả người dùng về vai trò và trách nhiệm trong việc quản lý tài khoản cũng như những thay đổi đối với tài khoản.

Hướng dẫn

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.

Kiểm tra cấp truy cập của bạn

 1. Trong tài khoản người quản lý Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Biểu tượng quản trị viên.
 2. Nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 3. Tìm địa chỉ email của bạn, rồi kiểm tra cột "Cấp truy cập".

Mời người dùng

 1. Trong tài khoản người quản lý Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Biểu tượng quản trị viên.
 2. Nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Nhập địa chỉ email của người dùng mới.
 5. Chọn cấp truy cập.
 6. Nhấp vào Gửi lời mời.

Bạn sẽ thấy người được mời xuất hiện trong "Lời mời đang chờ xử lý" của mục "Quyền truy cập và bảo mật" trên trang "Người dùng". Người được mời cần chấp nhận lời mời rồi tạo thông tin đăng nhập Google Ads của riêng họ bằng cách sử dụng địa chỉ email nhận được lời mời của bạn hoặc một email khác nếu muốn. Bạn sẽ nhận được thông báo khi họ phản hồi lời mời đó.

Quản lý lời mời

Hãy làm theo các bước sau để xem những người mà bạn đã mời vào tài khoản:

 1. Trong tài khoản người quản lý Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Biểu tượng quản trị viên.
 2. Nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 3. Bạn sẽ thấy "Các lời mời đang chờ xử lý" trong thẻ Người dùng (nếu có).
 4. Để thu hồi lời mời đang chờ xử lý, hãy nhấp vào Thu hồi trong cột "Hành động" rồi làm theo hướng dẫn.

Xem những người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn

 1. Trong tài khoản người quản lý Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Biểu tượng quản trị viên.
 2. Nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 3. Trong thẻ "Người dùng", bạn sẽ thấy danh sách người dùng cùng với cấp truy cập của họ, phương pháp xác thực và thông tin chi tiết khác.
Lưu ý: Để xem một người dùng xuất hiện trong tài khoản người quản lý nào, bạn có thể nhấp vào nút bật/tắt có nhãn "Hiển thị người dùng trong toàn bộ thứ bậc".

Thay đổi cấp truy cập của người dùng

 1. Trong tài khoản người quản lý Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Biểu tượng quản trị viên.
 2. Nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 3. Bạn sẽ thấy danh sách người dùng kèm theo thông tin về quyền truy cập và bảo mật trong mục "Các lời mời đang chờ xử lý" (nếu bạn có lời mời đang chờ xử lý). Tìm người dùng mà bạn muốn thay đổi cấp truy cập.
 4. Đặt con trỏ của bạn lên cấp truy cập hiện tại của người dùng trong cột "Truy cập tài khoản". Nhấp vào mũi tên thả xuống và chọn cấp truy cập mới.

Xóa người dùng khỏi tài khoản người quản lý của bạn

 1. Trong tài khoản người quản lý Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị Biểu tượng quản trị viên.
 2. Nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 3. Bạn sẽ thấy danh sách người dùng kèm theo thông tin về quyền truy cập và bảo mật trong mục "Các lời mời đang chờ xử lý" (nếu bạn có lời mời đang chờ xử lý). Tìm người dùng mà bạn muốn xóa khỏi tài khoản người quản lý.
 4. Nhấp vào Xoá quyền truy cập trong cột "Thao tác".

Đường liên kết có liên quan

Trang chủ đề về Tài khoản người quản lý (MCC)

Quản lý người dùng

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính