Pārziņa konta lietotāju un piekļuves līmeņu pārvaldība

Izmantojiet Google Ads kontā pieejamo izvēlni “Piekļuve kontam”, varat pārvaldīt sava pārziņa konta lietotājus un piekļuves līmeņus. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā veikt pārziņa konta lietotāju un piekļuves līmeņu pārvaldību.

Vienmēr pastāv iespēja, ka vairāki viena pārziņa konta lietotāji var tajā ieviest konfliktējošas izmaiņas. Lai novērstu šo problēmu, informējiet visus lietotājus par viņu lomām un atbildību saistībā ar konta pārvaldību un izmaiņu ieviešanu.

Norādījumi

Piekļuves līmeņa pārbaude

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Iestatījumi” noklikšķiniet uz Piekļuve kontam.
 4. Atrodiet savu e-pasta adresi un skatiet sleju “Piekļuves līmenis”.

Lietotāju uzaicināšana

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Iestatījumi” noklikšķiniet uz Piekļuve kontam.
 4. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 5. Sadaļā “Konti” jūsu pārziņa konts pēc noklusējuma ir atlasīts kā konts, kurā tiek uzaicināti lietotāji. Ja esat citu kontu administratīvais īpašnieks, varat noklikšķināt uz nolaižamās izvēlnes, lai uzaicinātu lietotājus citos jūsu pārvaldītajos kontos.
 6. Atlasiet piekļuves līmeni.
 7. Ievadiet jaunā lietotāja e-pasta adresi.
 8. Noklikšķiniet uz Nosūtīt ielūgumu.

Uzaicināto lietotāju varēsiet skatīt lapas “Piekļuve kontam” sadaļas “Lietotāji” apakšsadaļā “Neapstiprinātie ielūgumi”.Lietotājam būs jāpieņem jūsu ielūgums un jāizveido Google Ads pierakstīšanās informācija, izmantojot e-pasta adresi, uz kuru jūs nosūtījāt ielūgumu (vai citu lietotāja izvēlētu e-pasta adresi). Kad lietotājs atbildēs, jūs saņemsiet paziņojumu.

Ielūgumu pārvaldība

Lai noskaidrotu, kuri lietotāji ir uzaicināti kontā, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Iestatījumi” noklikšķiniet uz Piekļuve kontam. Ja būs kādi neapstiprināti ielūgumi, tos redzēsiet apakšsadaļā “Neapstiprinātie ielūgumi”.
 4. Lai atsauktu vēl neapstiprinātu ielūgumu, slejā “Darbības” noklikšķiniet uz Atsaukt.

To lietotāju skatīšana, kuriem ir piekļuve jūsu kontam

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Iestatījumi” noklikšķiniet uz Piekļuve kontam. Apakšsadaļā “Neapstiprinātie ielūgumi” (ja tādi ir) būs skatāms to lietotāju saraksts, kuriem ir piekļuve kontam.

Lietotāju piekļuves līmeņa mainīšana

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Iestatījumi” noklikšķiniet uz Piekļuve kontam. Apakšsadaļā “Neapstiprinātie ielūgumi” (ja tādi ir) būs skatāms to lietotāju saraksts, kuriem ir piekļuve kontam. Atrodiet lietotāju, kura piekļuves līmeni vēlaties mainīt.
 4. Slejā “Piekļuves līmenis” novietojiet kursoru uz lietotāja pašreizējā piekļuves līmeņa. Noklikšķiniet uz nolaižamās bultiņas un atlasiet jaunu piekļuves līmeni.  

Lietotāju noņemšana no pārziņa konta

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Iestatījumi” noklikšķiniet uz Piekļuve kontam. Apakšsadaļā “Neapstiprinātie ielūgumi” (ja tādi ir) būs skatāms to lietotāju saraksts, kuriem ir piekļuve kontam. Atrodiet lietotāju, kuru vēlaties noņemt no sava pārziņa konta.
 4. Slejā “Darbības” noklikšķiniet uz Noņemt piekļuvi.
 
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.