הזמנה וניהול משתמשים בחשבון המנהל

באמצעות התפריט "גישה לחשבון" שבחשבון המנהל ניתן להזמין ולנהל את המשתמשים שיכולים לנהל את החשבון. במאמר הזה נסביר איך לנהל את המשתמשים בחשבון המנהל. אם רוצים לקבל רקע נוסף, אפשר לקרוא על רמות הגישה של המשתמשים שהוזמנו לחשבון המנהל.

תמיד יש סיכוי שכמה משתמשים המנהלים חשבון מנהל מסוים יבצעו שינויים מתנגשים באותו חשבון. כדי למנוע מצב כזה, יש להקפיד על תקשורת ברורה בין כל המשתמשים בנוגע לתפקידים ולתחומי האחריות הקשורים לניהול החשבון ולביצוע שינויים בו.

הוראות

איך בודקים את רמת הגישה שלכם?

 1. לוחצים על סמל גלגל השיניים שמוצג בפינה העליונה של חשבון הניהול ובוחרים באפשרות הגדרות חשבון.
 2. בתפריט הניווט שבצד, לוחצים על גישה לחשבון.
 3. מאתרים את כתובת האימייל שלכם ובודקים מה כתוב בעמודה "רמת גישה" שמתייחסת אליה. 

הזמנת משתמש לחשבון ניהול

אתם יכולים להזמין עוד משתמשים לחשבון הניהול ולבחור איזו רמת גישה תהיה להם:

 1. לוחצים על סמל גלגל השיניים שמוצג בפינה העליונה של חשבון הניהול ובוחרים באפשרות הגדרות חשבון.
 2. בתפריט הניווט שבצד, לוחצים על גישה לחשבון.
 3. לוחצים על הלחצן +משתמשים.
 4. מזינים את כתובת האימייל של המשתמש החדש ואת השם שלו (אופציונלי) ובוחרים רמת גישה
 5. לוחצים על שליחת הזמנה.
 6. המוזמן יצטרך לקבל את ההזמנה שלכם וליצור פרטי כניסה משלו ל-AdWords. הוא יוכל להשתמש בכתובת האימייל שאליה שלחתם את ההזמנה או לבחור כתובת אימייל אחרת. הוא לא יוכל להשתמש בכתובת אימייל שכבר משויכת לחשבון AdWords. נשלח לכם הודעה כשהמוזמן יגיב.
 7. אחרי קבלת ההזמנה, המוזמן יצטרך גם לאמת את כתובת האימייל.
 8. אחרי שהוא יקבל את ההזמנה ויאמת כתובת האימייל, תצטרכו לאשר אותו סופית ולתת לו גישה לחשבון. כדי לעשות את זה, לוחצים על סמל גלגל השיניים שמוצג בפינה העליונה של החשבון ואז על הגדרות חשבון.
 9. בתפריט הניווט שמוצג בצד, לוחצים על גישה לחשבון ומאשרים את הגישה של המשתמש לחשבון על ידי לחיצה על מתן גישה.

הצגת רשימה של ההזמנות שממתינות לאישור ושל המשתמשים שיש להם גישה לחשבון הניהול 

אפשר לבדוק את מי הזמנתם לחשבון ולמי כבר יש גישה אליו:

 1. לוחצים על סמל גלגל השיניים שמוצג בפינה העליונה של חשבון הניהול ובוחרים באפשרות הגדרות חשבון.
 2. בתפריט הניווט שבצד, לוחצים על גישה לחשבון.אם יש הזמנות שעוד לא אושרו, תופיע רשימה בשם "הזמנות בהמתנה". תופיע גם רשימה בשם "משתמשים עם הרשאת גישה לחשבון".

ביטול או שליחה מחדש של הזמנה

 1. לוחצים על סמל גלגל השיניים שמוצג בפינה העליונה של חשבון הניהול ובוחרים באפשרות הגדרות חשבון.
 2. בתפריט הניווט שבצד, לוחצים על גישה לחשבון.אם יש הזמנות שעוד לא אושרו, תופיע רשימה בשם "הזמנות בהמתנה". 
 3. כדי לבטל הזמנה שממתינה לאישור או לשלוח אותה מחדש, לוחצים בדף הזה על התפריט הנפתח פעולות בקטע "הזמנות בהמתנה" ובוחרים באפשרות הרצויה.

הורדת דוח עם המשתמשים שיש להם גישה

אפשר להוריד דוח שמפורטים בו המשתמשים שיש להם גישה, כדי לבדוק למי יש גישה לחשבון הניהול או לחשבונות המקושרים אליו. כדי להוריד את הדוח:

 1. נכנסים אל חשבון הניהול.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים שמוצג בפינה העליונה של חשבון הניהול ובוחרים באפשרות הגדרות חשבון.
 3. בתפריט הניווט שבצד, לוחצים על גישה לחשבון.
 4. בקטע "משתמשים עם הרשאת גישה לחשבון", לוחצים על סמל ההורדה.
 5. בוחרים את פורמט הקובץ מהתפריט הנפתח ולוחצים על הורדה.

שינוי רמת הגישה של משתמשים

 1. נכנסים אל חשבון הניהול ב-AdWords.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים שמוצג בפינה העליונה של חשבון הניהול ובוחרים באפשרות הגדרות חשבון.
 3. בתפריט הניווט שבצד, לוחצים על גישה לחשבון.
 4. בקטע "משתמשים עם הרשאת גישה לחשבון", מאתרים את כתובת האימייל של המשתמש שאת רמות הגישה שלו רוצים לשנות.
 5. בעמודה "רמת גישה" בוחרים את רמת הגישה החדשה מהתפריט הנפתח.

שינוי ההגדרות של ההודעות על משתמשים

 1. לוחצים על סמל גלגל השיניים שמוצג בפינה העליונה של חשבון הניהול ובוחרים באפשרות הגדרות חשבון.
 2. בתפריט הניווט שבצד, לוחצים על גישה לחשבון.
 3. בקטע "משתמשים עם הרשאת גישה לחשבון", לוחצים על התפריט הנפתח פעולות ובוחרים באפשרות הרצויה.

הסרת משתמשים מחשבון הניהול

 1. נכנסים אל חשבון הניהול ב-AdWords.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים שמוצג בפינה העליונה של חשבון הניהול ובוחרים באפשרות הגדרות חשבון.
 3. בתפריט הניווט שבצד, לוחצים על גישה לחשבון.
 4. בקטע "משתמשים עם הרשאת גישה לחשבון", לוחצים על התפריט הנפתח פעולות ובוחרים באפשרות הרצויה.

קישורים רלוונטיים

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה