Προσκαλέστε και διαχειριστείτε χρήστες για τον λογαριασμό υπευθύνου

Από το μενού "Πρόσβαση στον λογαριασμό" του λογαριασμού υπευθύνου, μπορείτε να προσκαλείτε και να διαχειρίζεστε χρήστες για τον λογαριασμό υπευθύνου. Αυτό το άρθρο σάς δείχνει πώς να διαχειρίζεστε χρήστες για τον διαχειριζόμενο λογαριασμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης για χρήστες που έχουν προσκληθεί στον λογαριασμό υπευθύνου.

Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα πολλοί υπεύθυνοι σε έναν λογαριασμό υπευθύνου να πραγματοποιήσουν προβληματικές αλλαγές στον ίδιο λογαριασμό. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις, είναι καλό να υπάρχει σαφής επικοινωνία μεταξύ όλων των χρηστών σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες που αφορούν τη διαχείριση του λογαριασμού και τις αλλαγές στον λογαριασμό.

Οδηγίες

Έλεγχος του επιπέδου πρόσβασής σας

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην επάνω γωνία του λογαριασμού υπευθύνου και επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση σε λογαριασμό από το πλευρικό παράθυρο πλοήγησης.
 3. Βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ελέγξτε τη στήλη "Επίπεδο πρόσβασης". 

Πρόσκληση χρήστη σε λογαριασμό υπευθύνου

Για να προσκαλέσετε έναν χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό υπευθύνου και να επιλέξετε το επίπεδο πρόσβασης:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην επάνω γωνία του λογαριασμού υπευθύνου και επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση σε λογαριασμό από το πλευρικό παράθυρο πλοήγησης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί +Χρήστες.
 4. Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του νέου χρήστη, το όνομά του (προαιρετικά) και επιλέξτε ένα επίπεδο πρόσβασης.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή πρόσκλησης.
 6. Ο προσκεκλημένος σας θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόσκλησή σας και να δημιουργήσει τα δικά του στοιχεία σύνδεσης AdWords χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία στείλατε την πρόσκληση ή κάποια άλλη της επιλογής του. Δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ήδη συσχετιστεί με κάποιον λογαριασμό στο AdWords. Όταν αποκριθεί ο χρήστης που προσκαλέσατε, θα ειδοποιηθείτε.
 7. Μετά την αποδοχή της πρόσκλησης, θα πρέπει να επιβεβαιώσει επίσης τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 8. Μετά την αποδοχή και την επιβεβαίωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον προσκεκλημένο, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε και να παραχωρήσετε στον προσκεκλημένο πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Για τον σκοπό αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην επάνω γωνία του λογαριασμού σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση σε λογαριασμό από το πλευρικό παράθυρο πλοήγησης και επιβεβαιώστε την πρόσβαση του χρήστη στον λογαριασμό σας, κάνοντας κλικ στην επιλογή Παραχώρηση πρόσβασης.

Εμφάνιση των προσκλήσεων σε εκκρεμότητα και των χρηστών με πρόσβαση στον λογαριασμό υπευθύνου 

Για να δείτε ποιον έχετε προσκαλέσει στον λογαριασμό και ποιος έχει ήδη πρόσβαση στον λογαριασμό:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην επάνω γωνία του λογαριασμού υπευθύνου και επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση σε λογαριασμό από το πλευρικό παράθυρο πλοήγησης.Θα εμφανιστούν οι "Προσκλήσεις σε εκκρεμότητα", αν υπάρχουν, καθώς και μια λίστα με τους "Χρήστες με πρόσβαση σε λογαριασμό".

Ανάκληση ή επανάληψη αποστολής μιας πρόσκλησης σε εκκρεμότητα

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην επάνω γωνία του λογαριασμού υπευθύνου και επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση σε λογαριασμό από το πλευρικό παράθυρο πλοήγησης.Θα εμφανιστούν οι "Προσκλήσεις σε εκκρεμότητα", αν υπάρχουν. 
 3. Για να ανακαλέσετε ή για να αποστείλετε εκ νέου μια πρόσκληση από εδώ, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Ενέργειες, στην ενότητα "Προσκλήσεις σε εκκρεμότητα", και ορίστε την κατάλληλη επιλογή.

Λήψη της αναφοράς πρόσβασης χρηστών

Αν θέλετε να δείτε όλους τους χρήστες που έχουν πρόσβαση σε έναν λογαριασμό υπευθύνου ή στους συνδεδεμένους λογαριασμούς, μπορείτε να κατεβάσετε μια αναφορά πρόσβασης χρηστών. Δείτε πώς μπορείτε να κατεβάσετε την αναφορά:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του γραναζιού στην επάνω γωνία του λογαριασμού υπευθύνου και επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού .
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση σε λογαριασμό από το πλευρικό παράθυρο πλοήγησης.
 4. Στην ενότητα "Χρήστες με πρόσβαση σε λογαριασμό", κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης.
 5. Επιλέξτε τη μορφή αρχείου από το αναπτυσσόμενο μενού και κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη.

Αλλαγή επιπέδων πρόσβασης χρηστών

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου AdWords.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην επάνω γωνία του λογαριασμού υπευθύνου και επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση σε λογαριασμό από το πλευρικό παράθυρο πλοήγησης.
 4. Στην ενότητα "Χρήστες με πρόσβαση σε λογαριασμό", βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη του οποίου τα επίπεδα πρόσβασης θέλετε να αλλάξετε.
 5. Στη στήλη "Επίπεδο πρόσβασης", επιλέξτε ένα νέο επίπεδο πρόσβασης από το αναπτυσσόμενο μενού.

Αλλαγή ρυθμίσεων ειδοποιήσεων για τους χρήστες

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην επάνω γωνία του λογαριασμού υπευθύνου και επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση σε λογαριασμό από το πλευρικό παράθυρο πλοήγησης.
 3. Στην ενότητα "Χρήστες με πρόσβαση σε λογαριασμό", κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Ενέργειες και ορίστε την επιλογή.

Κατάργηση χρηστών από τον λογαριασμό υπευθύνου

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου AdWords.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην επάνω γωνία του λογαριασμού υπευθύνου και επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση σε λογαριασμό από το πλευρικό παράθυρο πλοήγησης.
 4. Στην ενότητα "Χρήστες με πρόσβαση σε λογαριασμό", κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Ενέργειες και ορίστε την επιλογή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Προηγούμενη Νέα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας