Liên kết tài khoản với tài khoản người quản lý

Để sử dụng tài khoản người quản lý của mình, bạn có thể bắt đầu bằng cách liên kết tài khoản đó với tài khoản cá nhân hoặc tài khoản người quản lý hiện tại. 

Bạn cũng có tùy chọn tạo Tài khoản Google Ads mới từ tài khoản người quản lý của mình. Các tài khoản này tự động liên kết với tài khoản người quản lý của bạn. 

Trước khi bắt đầu

Bài viết này giới thiệu cho bạn cách liên kết các tài khoản hiện tại với tài khoản người quản lý của bạn. Bạn có thể muốn bắt đầu bằng cách đọc Giới thiệu về liên kết tài khoản với tài khoản người quản lý.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
  2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ ở đầu trang.
  3. Nhấp vào nút dấu cộng .
  4. Nhấp vào Liên kết tài khoản hiện tại.
  5. Nhập mã khách hàng của tài khoản Google Ads. Để liên kết nhiều tài khoản cùng một lúc, hãy nhập mỗi dòng một mã khách hàng.
  6. Nhấp vào Gửi lời mời.

Người dùng có quyền truy cập vào Tài khoản Google Ads mà bạn đã gửi yêu cầu liên kết sẽ nhận được thông báo tài khoản và email mời họ liên kết với tài khoản của bạn.

Người dùng có quyền truy cập quản trị vào tài khoản được mời hoặc quyền truy cập vào tài khoản người quản lý được liên kết có quyền sở hữu quản trị đối với tài khoản đó, có thể chấp nhận lời mời của bạn trong mục “Quyền truy cập tài khoản” của tài khoản Google Ads.

Trong quá trình này, bạn sẽ thấy thông báo đang chờ xử lý cho tài khoản khách hàng (sắp có) trong "Lời mời đang chờ xử lý" của tài khoản người quản lý. Hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý lời mời. Sau khi tài khoản được mời chấp nhận lời mời của bạn, bạn sẽ nhận được email xác nhận và tài khoản đó sẽ được tự động liên kết với tài khoản người quản lý của bạn.

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố