บัญชีดูแลจัดการ (MCC): เชื่อมโยงบัญชีกับบัญชีดูแลจัดการ

หากต้องการใช้บัญชีดูแลจัดการ คุณจะต้องเริ่มจากการลิงก์บัญชีนั้นกับบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีดูแลจัดการที่มีอยู่

คุณยังเลือกที่จะสร้างบัญชี Google Ads ใหม่จากบัญชีดูแลจัดการได้ด้วย ซึ่งจะลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการโดยอัตโนมัติ

ก่อนเริ่มต้น

บทความนี้จะอธิบายวิธีลิงก์บัญชีที่มีอยู่กับบัญชีดูแลจัดการ คุณอาจต้องอ่านเกี่ยวกับการลิงก์บัญชีกับบัญชีดูแลจัดการก่อน

วิธีการ

ส่งคำขอลิงก์

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. ในเมนูแบบขยาย ให้คลิกการตั้งค่าบัญชีย่อย
 4. คลิกปุ่มบวก
 5. คลิกลิงก์บัญชีที่มีอยู่
 6. ป้อนหมายเลขรหัสลูกค้าของบัญชี Google Ads หากต้องการลิงก์หลายบัญชีพร้อมกัน ให้กรอกรหัสลูกค้าบรรทัดละ 1 รายการ คลิกแสดงตัวอย่างเพื่อตรวจสอบรายละเอียดคําขอ
  • ไม่บังคับ: คุณสามารถเลือกบัญชีดูแลจัดการอื่นเพื่อลิงก์บัญชี Google Ads ได้ด้วย
 7. คลิกส่งคำขอ

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads ที่คุณส่งคําขอลิงก์ไปให้จะได้รับอีเมลคําเชิญให้ลิงก์กับบัญชีของคุณ เมื่อบัญชีที่ได้รับเชิญตกลงจะลิงก์ด้วยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน และบัญชีดังกล่าวจะลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการโดยอัตโนมัติ

ยอมรับคําขอลิงก์ที่รอดําเนินการ

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีที่ได้รับเชิญ หรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีดูแลจัดการที่ลิงก์ไว้ซึ่งเป็นเจ้าของระดับผู้ดูแลระบบของบัญชีนั้น จะยอมรับคําเชิญได้ คุณสามารถค้นหา ยอมรับ หรือปฏิเสธคําเชิญการลิงก์ได้โดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

ในบัญชีบุคคลธรรมดา

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนผู้ดูแลระบบ Admin Icon
 2. คลิกการเข้าถึงและความปลอดภัย
 3. เลือกแท็บผู้จัดการ รายการบัญชีดูแลจัดการที่ขอลิงก์กับบัญชีของคุณจะแสดงอยู่ในส่วน "คําขอลิงก์"
 4. ในคอลัมน์ "การดำเนินการ" คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญโดยกดคำที่เกี่ยวข้อง ทําตามวิธีการในหน้าดังกล่าวเพื่อดําเนินการให้เสร็จ

ในบัญชีดูแลจัดการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือและการตั้งค่า Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วคลิกการเข้าถึงและความปลอดภัยในส่วน "การตั้งค่า"
 3. เลือกแท็บผู้จัดการ รายการบัญชีดูแลจัดการที่ขอลิงก์กับบัญชีของคุณจะแสดงอยู่ในส่วน "คําขอลิงก์"
 4. ในคอลัมน์ "การดำเนินการ" คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคำเชิญโดยกดคำที่เกี่ยวข้อง ทําตามวิธีการในหน้าดังกล่าวเพื่อดําเนินการให้เสร็จ

ยอมรับ/ปฏิเสธคําขอลิงก์ที่รอดําเนินการหลายรายการพร้อมกัน

ตอนนี้ผู้ใช้สามารถยอมรับหรือปฏิเสธคําเชิญหลายรายการพร้อมกันได้แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. คลิกการตั้งค่าบัญชีย่อยในเมนูแบบขยาย
 4. คลิกคําขอลิงก์ที่ได้รับที่ด้านบนของหน้า
  1. ในส่วนนี้คุณจะเห็นคำเชิญบัญชีทั้งหมดและบัญชีที่ส่งคำขอ
 5. คลิกช่องที่อยู่หน้าชื่อบัญชี (คอลัมน์บัญชี) ที่ต้องการแก้ไขหลายรายการพร้อมกัน ช่องสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นเหนือรายการคําเชิญ ซึ่งคุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคําเชิญได้โดยกดคําที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: คุณยังยอมรับคําขอลิงก์ที่รอดําเนินการได้โดยคลิกยอมรับคําขอในคําเชิญทางอีเมลที่อธิบายข้างต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้และระดับการเข้าถึงสำหรับบัญชีดูแลจัดการ

ถอนคําขอลิงก์จากหน้า "การตั้งค่าบัญชีย่อย" ของบัญชีดูแลจัดการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. คลิกการตั้งค่าบัญชีย่อยในเมนูแบบขยาย
 4. คลิกคําขอลิงก์ที่ส่งที่ด้านบนของหน้า
  1. ในส่วนนี้คุณจะเห็นคำเชิญบัญชีทั้งหมดและบัญชีที่ส่งคำขอ
 5. ในคอลัมน์การดำเนินการ คุณสามารถเพิกถอนคำเชิญโดยกดคําที่เกี่ยวข้อง ทําตามวิธีการในหน้าดังกล่าวเพื่อดําเนินการให้เสร็จ
หมายเหตุ: คุณสามารถถอนการลิงก์หลายรายการพร้อมกันได้โดยการเลือกคําขอหลายรายการ และคุณจะเห็นตัวเลือกเดียวกันในแถบสีน้ำเงินเหนือคอลัมน์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีดูแลจัดการ (MCC)

การลิงก์บัญชี

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก