Länka konton till dina förvaltarkonton

När du vill använda ditt förvaltarkonto börjar du med att länka det till befintliga enskilda konton eller förvaltarkonton. 

Du kan även skapa nya Google Ads-konton från ditt förvaltarkonto. Dessa konton länkas automatiskt till ditt förvaltarkonto. 

Innan du börjar

I den här artikeln visar vi hur du länkar befintliga konton till ditt förvaltarkonto. Det kan vara bra att börja med att läsa om att länka konton till förvaltarkonton.

Anvisningar

  1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
  2. Klicka på Konton på sidmenyn till vänster och sedan på Förvaltning längst upp på sidan.
  3. Klicka på plusknappen .
  4. Klicka på Länka befintliga konton.
  5. Ange Google Ads-kontots kund-id. Du kan länka flera konton samtidigt genom att skriva ett kund-id per rad.
  6. Klicka på Skicka inbjudan.
  7. Google Ads-kontot får ett meddelande i kontot och ett e-postmeddelande som bjuder in dem att länka till ditt konto. Alla användare med administrativ åtkomst till det inbjudna kontot eller till ett länkat förvaltarkonto med administrativt ägande kan acceptera inbjudan i avsnittet Kontoåtkomst i Google Ads-kontot. Under förloppet visas en avisering om det kommande hanterade kontot under Väntande inbjudningar i förvaltarkontot. Läs mer om hur du hanterar inbjudningar. När administratören av det inbjudna kontot accepterar inbjudan får du en bekräftelse via e-post och kontot länkas automatiskt till ditt förvaltarkonto.
 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt