קישור חשבונות לחשבונות מנהלים

כדי להשתמש בחשבון מנהל צריך קודם לקשר אותו לחשבונות פרטיים קיימים או לחשבונות מנהלים אחרים. 

אפשר גם ליצור חשבונות Google Ads חדשים מחשבון המנהל. החשבונות האלה יקושרו אוטומטית לחשבון המנהל. 

לפני שמתחילים

במאמר הזה נסביר איך לקשר חשבונות קיימים לחשבון המנהל. מומלץ לקרוא קודם את המאמר מידע על קישור חשבונות לחשבון המנהל.

הוראות

מעכשיו, רוב המשתמשים יוכלו לנהל את החשבונות שלהם אך ורק דרך הממשק החדש של Google Ads. אם אתם עדיין משתמשים בממשק הקודם של AdWords, עליכם לבחור באפשרות הקודם בהמשך. מידע נוסף

כדי לקשר חשבון AdWords קיים או חשבון מנהל נוסף לחשבון המנהל שלך:

  1. מצא את מספר הלקוח ב-AdWords (המופיע בפינה העליונה בחשבון AdWords).
  2. היכנס לחשבון המנהל.
  3. לחץ על הכרטיסייה חשבונות.
  4. לחץ על כרטיסיית המשנה ביצועים.
  5. לחץ על הלחצן + חשבון.
  6. בחר את האפשרות "קשר חשבונות קיימים".
  7. לאחר עיון בתנאים של קישור החשבונות, הזן את מספר מזהה הלקוח של חשבון AdWords בשדה חשבונות הלקוחות. כדי לקשר כמה חשבונות בבת אחת, הזן כל מספר לקוח בשורה נפרדת.
  8. לחץ על 'המשך' ואז על 'שליחה'.
  9. אחרי הלחיצה על 'שליחה', תישלח הודעה לחשבון AdWords והודעת אימייל עם הזמנה לקשר אותו לחשבונך. כל משתמש עם הרשאת גישה מנהלתית בחשבון שהוזמן או בחשבון מנהל מקושר עם בעלות מנהלתית יוכל לאשר את ההזמנה. לשם כך, עליו ללחוץ על הסמל של גלגל השיניים ואז על הגדרות החשבון בתפריט הנפתח. לאחר מכן, עליו ללחוץ על גישה לחשבון בתפריט שבצד ועל אשר את ההזמנה.
  10. במשך התהליך תקבל בחשבון הניהול שלך הודעה בנוגע לחשבון שאתה עומד לנהל. ההודעה מופיעה בקטע "הזמנות ממתינות", שאליו ניתן לגשת מהניווט הצדי. אחרי אישור ההזמנה בחשבון שהוזמן תקבל על כך הודעת אישור באימייל, והחשבון יקושר אוטומטית לחשבון המנהל שלך.

קישורים רלוונטיים 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?