Свързване на профили с профилите Ви на мениджър

Можете да започнете да използвате профила си на мениджър, като го свържете със съществуващи отделни профили или с профили на мениджър. 

Имате също възможност да създадете нови профили в Google Ads от профила си на мениджър. Тези профили са автоматично свързани с профила Ви на мениджър. 

Преди да започнете

В тази статия се обяснява как да свържете съществуващи профили с профила си на мениджър. Добре е да започнете, като прочетете Всичко за свързването на профили с профили на мениджър.

Инструкции

  1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
  2. От страничното меню вляво кликнете върху Профили и след това върху Управление в горната част на страницата.
  3. Кликнете върху бутона със знака плюс .
  4. Кликнете върху Свързване на съществуващ профил.
  5. Въведете идентификационния номер на клиента в Google Ads За да свържете няколко профила наведнъж, въведете по един идентификационен номер на клиент на ред.
  6. Кликнете върху Изпращане на покана.
  7. Профилът в Google Ads ще получи известие и имейл с покана за свързване с профила Ви. Ако потребителят е администратор на поканения профил или на свързан профил на мениджър със собственост над администраторските права, той може да приеме поканата Ви, като отвори секцията „Достъп до профила“ на профила в Google Ads По време на тази процедура в секцията „Покани, очакващи отговор“ на профила Ви на мениджър ще се показва известие, че свързването с (бъдещия) управляван профил е предстоящо. Научете повече за управление на поканите. Когато поканеният профил приеме поканата Ви, ще получите потвърждение по имейл и профилът автоматично ще бъде свързан с профила Ви на мениджър.
 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си