Om att ta bort länkar till konton från ditt förvaltarkonto

Om du vill sluta hantera ett visst konto måste en användare med administrativ åtkomst till förvaltar- eller kundkontot ta bort länken mellan de två kontona.

I denna artikel beskriver vi vad som händer när du ta bort länken mellan ett konto och ett förvaltarkonto. Anvisningar för hur du tar bort länken finns i Ta bort en länk mellan ett konto och ditt förvaltarkonto.

Så fungerar det

Länken mellan ett förvaltarkonto och ett kundkonto kan tas bort när som helst, förutsatt att kundkontot har minst en användare med åtkomst till kontot eller att det är länkat till ett förvaltarkonto som har administrativ åtkomst till det. När länken har tagits bort har förvaltarkontot inte längre åtkomst till kundkontot.

Du kan också ta bort länken till ett förvaltarkonto från ett enskilt Google Ads-konto. Det enskilda kontot behåller sin egen kampanjhistorik och sin åtkomst till Google Ads-funktioner.

När länken har tagits bort kan ägaren till Google Ads-kontot länkas till ett nytt förvaltarkonto.

Ta bort länken och delade remarketinglistor

När du tar bort länken till ett konto som använde förvaltarkontots remarketingtagg eller delade remarketinglistor kan listorna som var beroende av den delade taggen inte längre fyllas och kontot förlorar åtkomst till alla den ansvarigas delade listor. Alla annonsgrupper som inriktas på dessa listor och alla kampanjer som utesluter listorna slutar visas. Om kontot delade egna listor kan denna ändring påverka annonsgrupper och kampanjer i andra konton som är inriktade på de listorna. Läs mer om hur du delar remarketingtagg och remarketinglistor.

Ta bort länken och använda konverteringsspårning över flera konton

Om du tar bort länken till ett konto som använde din tagg för konverteringsspårning över flera konton registrerar taggen inte längre konverteringar i form av klick som sker efter att länken till kontot togs bort. Däremot fortsätter taggen att registrera konverteringar i form av klick som skedde innan länken till kontot togs bort under hela konverteringsperioden (vanligtvis 30 dagar). Om en konverteringsspårningstagg redan hade infogats på webbplatsen i kundkontot fortsätter konverteringsspårningen i kontot (såvida det inte ersätts av konverteringsspårningstaggen från ett annat förvaltarkonto). Läs mer om konverteringsspårning över flera konton.

Länkborttagning och fakturering

Om Ads-kontot har månadsvis fakturering och förvaltarkontot som ska tas bort är den betalande förvaltaren upphör kontot att visa annonser när du har tagit bort länken. För att annonserna ska fortsätta att visas måste du ändra faktureringsinställningarna för kontot innan du tar bort länken. Den nya konfigurationen måste skapas under ett förvaltarkonto som kontot länkas till. Läs mer om i Hantera Ads-kontots faktureringskonfiguration från ditt förvaltarkonto.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt