Om att ta bort länkar till konton från ditt förvaltarkonto

Om du vill sluta hantera ett visst konto måste en användare med administrativ åtkomst till förvaltarkontot eller det hanterade kontot ta bort länken mellan de två kontona.

I den här artikeln förklarar vi vad som händer när du ta bort länken mellan ett konto och ett förvaltarkonto. Om du vill ha anvisningar om hur du tar bort en länk läser du Ta bort en länk mellan ett konto och ditt förvaltarkonto.

Så fungerar det

Förvaltarkonton kan avsluta kopplingen till ett hanterat konto när som helst genom att ta bort länken, så länge som de hanterade kontona har minst en användare med åtkomst till kontot eller är länkat till ett förvaltarkonto som har administrativt ägande till det. När länken har tagits bort har förvaltarkontona inte längre åtkomst till de hanterade kontona från förvaltarkontot. 

Det går också att ta bort länken till ett förvaltarkonto från ett enskilt AdWords-konto. Det enskilda kontot förlorar inte sin egen kampanjhistorik eller sin åtkomst till AdWords-funktioner.

När länken har tagits bort kan ägaren till AdWords-kontot länkas till ett nytt förvaltarkonto.

Ta bort länken och delade remarketinglistor

När du tar bort länken till ett konto som använde förvaltarkontots remarketingtagg eller delade remarketinglistor kan de listor som var beroende av den delade taggen inte längre fyllas och kontot förlorar åtkomst till alla den ansvarigas delade listor. Alla annonsgrupper som inriktas på de här listorna och alla kampanjer som utesluter listorna slutar visas. Om kontot delade egna listor kan den här ändringen påverka annonsgrupper och kampanjer i andra konton som är inriktade på de här listorna. Läs mer om delning av remarketingtagg och -listor.

Ta bort länken och använda konverteringsspårning över flera konton

Om du tar bort länken till ett konto som använde din tagg för konverteringsspårning över flera konton registrerar taggen inte längre konverteringar i form av klick som sker efter att länken till kontot togs bort. Däremot fortsätter taggen att registrera konverteringar i form av klick som skedde innan länken till kontot togs bort under hela konverteringsperioden (vanligtvis 30 dagar). Om en konverteringsspårningstagg redan hade infogats på webbplatsen i det hanterade kontot, fortsätter konverteringsspårningen i kontot (såvida det inte ersätts av konverteringsspårningstaggen från ett annat förvaltarkonto). Läs mer om konverteringsspårning över flera konton.

Ta bort länken och samlad fakturering

Om du inte längre vill att ditt förvaltarkonto ska faktureras för det hanterade kontot som du planerar att ta bort länken för måste du avsluta alla budgetar under det hanterade kontot innan du tar bort länken. Om du tar bort länken till kontot innan du gör detta, förlorar du behörigheten att redigera faktureringsinställningarna för det hanterade kontot och måste kontakta Googles support.

Du behöver inte vidta någon åtgärd om du tänker länka kontot till ett förvaltarkonto som du redan har åtkomst till, eftersom samma förvaltarkonto faktureras för alla underordnade konton.

Viktigt! Faktureringsinställningarna för ett hanterat konto med samlad fakturering ändras inte om du tar bort länken. När du har tagit bort länken till kontot fortsätter alla aktiva och vilande budgetar att vara aktiva och kontots annonsvisningskostnader fortsätter att faktureras den betalningsprofil som är kopplad till den samlade fakturan.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt