Odpojenie účtov od účtu správcu

Ak chcete prestať spravovať konkrétny účet, používateľ s prístupom pre správcu k danému účtu správcu alebo klientskemu účtu bude musieť tieto dva účty odpojiť.

V tomto článku vám vysvetlíme, čo sa stane pri odpojení účtu od účtu správcu. Pokyny týkajúce sa odpojenia nájdete v článku Odpojenie účtov od účtu správcu.

Ako to funguje

Účty správcu môžu kedykoľvek zrušiť väzbu s klientskym účtom jeho odpojením, pokiaľ klientske účty obsahujú aspoň jedného používateľa s prístupom k účtu alebo účet je prepojený s účtom správcu, ktorý má nad ním správcovské vlastníctvo. Po odpojení už účty správcu nebudú mať prístup ku klientskemu účtu z účtu správcu.

Od účtu správcu možno odpojiť aj individuálny účet Google Ads. Individuálny účet tým nepríde o svoju vlastnú históriu kampaní v účte ani o prístup k funkciám služby Google Ads.

Po odpojení možno vlastníka účtu Google Ads pripojiť k novému účtu správcu.

Odpojenie a zdieľané remarketingové zoznamy

Pri odpojení účtu používajúceho remarketingovú značku alebo akékoľvek zdieľané remarketingové zoznamy účtu správcu sa zoznamy založené na zdieľanej značke prestanú vypĺňať v danom účte a účet stratí prístup ku všetkým zdieľaným zoznamom správcu. Všetky reklamné skupiny účtu, ktoré sú zacielené na tieto zoznamy, a všetky kampane vylučujúce tieto zoznamy sa prestanú zobrazovať. Ak účet zdieľal svoje vlastné zoznamy, môže to ovplyvniť reklamné skupiny a kampane v ostatných účtoch, ktoré na tieto zoznamy zacieľujú. Prečítajte si ďalšie informácie o zdieľaní remarketingovej značky a zoznamov.

Odpojenie a sledovanie konverzií naprieč účtami

Ak odpojíte účet používajúci značku sledovania konverzií naprieč účtami, táto značka už nebude zaznamenávať konverzie pre kliknutia, ktoré sa uskutočnia po odpojení tohto účtu. Značka sledovania konverzií naprieč účtami bude však naďalej zaznamenávať konverzie pre kliknutia, ku ktorým došlo pred odpojením tohto účtu, a to počas dĺžky sledovania konverzie (zvyčajne 30 dní). Ak už mal klientsky účet nainštalovanú na webe vlastnú značku sledovania konverzií, sledovanie konverzií sa spustí znova (pokiaľ značku nenahradí značka sledovania konverzií naprieč účtami iného účtu správcu). Prečítajte si viac o sledovaní konverzií naprieč účtami.

Odpojenie a fakturácia

Ak je účet Ads nastavený na mesačnú fakturáciu a odpájaný účet správcu je platiacim správcom, účet prestane po jeho odpojení zobrazovať reklamy. Ak chcete naďalej zobrazovať reklamy, pred odpojením budete musieť zmeniť nastavenie fakturácie účtu – nové nastavenie bude potrebné vytvoriť v účte správcu, s ktorým bude tento účet prepojený. Prečítajte si viac o správe nastavenia fakturácie účtu Ads z účtu správcu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory