Rozbieżności w danych

Między raportami Google Ads a innymi platformami lub raportami wewnętrznymi mogą czasami wystąpić istotne rozbieżności. Ich przyczyny bywają różne.

Poniżej znajdziesz listę możliwych przyczyn:

Uwaga: Google Ads raportuje tylko konwersje wygenerowane przez interakcje (np. kliknięcia) powiązane z jednym kontem Google Ads. Jeśli używasz narzędzia innego niż Google Ads, może ono raportować konwersje ze wszystkich kliknięć Google Ads na wszystkich kontach lub przypisywać te konwersje do innych platform.

Dodatkowe zasoby:

Porównywanie danych konwersji Analytics i Google Ads

Dane konwersji w raportach atrybucji i na karcie Kampanie

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem