Dataavvik

Noen ganger kan det forekomme store dataavvik mellom Google Ads-rapporteringen, andre plattformer eller den interne rapporteringen din. Avvikene kan skyldes en rekke faktorer.

Her er noen mulige faktorer:

Merk: Google Ads rapporterer bare konverteringer hvis det har forekommet Google Ads-interaksjoner (f.eks. klikk) fra den samme Google Ads-kontoen. Hvis du bruker et annet verktøy enn Google Ads, kan det hende at det rapporterer konverteringer fra alle Google Ads-klikkene i kontoene dine eller tilskriver disse konverteringene til andre plattformer.

Flere ressurser:

Sammenligning av konverteringsberegninger i Analytics og Google Ads

Konverteringsdata i attribusjonsrapportene kontra på Kampanjer-fanen

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt