Dataavvik

Noen ganger kan det forekomme store avvik i dataene registrert i henholdsvis Google Ads-rapportene, rapporter fra andre plattformer og den interne rapporteringen din. Avvikene kan skyldes en rekke faktorer.

Her er noen mulige årsaker:

Merk: Google Ads rapporterer bare konverteringer hvis det kan knyttes Google Ads-interaksjoner (f.eks. klikk) til den samme Google Ads-kontoen. Hvis du bruker et annet verktøy enn Google Ads, kan det rapportere konverteringer fra alle Google Ads-klikkene i kontoene dine eller tilskriver kreditt for disse konverteringene til andre plattformer.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt