Om å bytte til nye plattformer for konverteringsanalyse fra tredjeparter

En ny integrasjon med plattformer for appanalyse fra tredjeparter og App Attribution Partner-programmet er nå tilgjengelig. Denne integrasjonen forenkler konfigureringen av konverteringssporing, og du kan også tilknytte og importere konverteringer i Google Ads.

All tredjepartssporing av konverteringer i apper flyttes over til den nye integrasjonen. For annonsører som bruker en plattform i App Attribution Partner-programmet, samarbeider Google Ads direkte med den aktuelle leverandøren for å sørge for at disse endringene gjennomføres automatisk. Endringene starter i juni 2017 og gjennomføres gradvis i løpet av de etterfølgende månedene. Du behøver ikke å foreta deg noe i forbindelse med denne overgangen, men i forbindelse med overføringen gjøres det visse endringer i Google Ads-kontoen din. Du blir varslet før endringene gjennomføres.

I denne artikkelen forklarer vi hvorfor vi gjør disse endringene, og hvilken innvirkning de har på det du ser i Google Ads-kontoen din.

Hvorfor gjør vi endringene?

I den forrige løsningen besto prosessen av mange trinn. Du måtte legge inn alle konverteringer på forhånd, be analyseleverandøren om å koble til tjenerne våre, skaffe en mal for nettadressen for postback fra leverandøren og legge inn alle parameterne Google Ads hadde tilgjengelig. Denne prosessen måtte gjentas for hver enkelt konto.

Vi har forenklet integrasjonen, slik at du i stedet kan fokusere på selve målingen. Dette er endret:

  • I stedet for å oppgi konverteringene på forhånd i Google Ads og kopiere og lime inn parametere for hver enkelt konverteringshandling, kan du nå administrere konverteringene dine på analyseplattformen du bruker, og enkelt importere de aktuelle konverteringene i Google Ads.
  • Vi effektiviserer dataoverføringen mellom tredjeparter og Google Ads, slik at det ikke lenger er behov for nettadresser for postback.
  • Hvis du markedsfører appen din i flere Google Ads-kontoer, kan du enkelt tilknytte hver enkelt av disse kontoene og deretter importere konverteringer. Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer, kan du tilknytte managerkontoen din og importere konverteringene der.

Disse endringene bidrar til å forenkle integrasjonen, redusere avvik i rapporteringen mellom Google Ads og tredjepartsplattformer for appanalyse og gjøre det enklere å importere dataene du ønsker, i Google Ads.

Hva endres i Google Ads-kontoen din?

Hvis du allerede har integrert konverteringssporing med en tredjepartsleverandør av appanalyse som inngår i det nye App Attribution Partners-programmet, overføres konfigurasjonen av konverteringssporingen automatisk til den nye integrasjonen. I så fall ser du disse endringene i kontoen din:

  1. Google Ads importerer automatisk nye konverteringshandlinger for hver hendelse du i dag sporer ved hjelp av den gamle integrasjonen. Kilden for disse nye konverteringshandlingene er «appanalyse fra tredjepart».
  2. I Google Ads sammenlignes statistikken som overføres fra tredjepartsplattformen for appanalyse, via de gamle og nye konverteringshandlingene. Deretter oppdaterer vi konverteringsinnstillingene dine og eventuelle appkampanjer med målretting mot handlinger i apper. Samtidig deaktiverer vi de gamle konverteringstypene, slik at verdiene ikke telles dobbelt i «Konverteringer»-kolonnen.
  3. De gamle konverteringshandlingene blir deaktivert.

Hvordan overfører jeg kontoen min?

Hvis du sporer konverteringer på en tredjepartsplattform som ikke inngår i App Attribution Partners-programmet, må du overføre den eksisterende konfigurasjonen din til den aktuelle tredjeparten. Så snart denne leverandøren har sørget for integrasjon med det nye API-et, må du opprette en tilknytning til plattformen og importere konverteringene.

Hvis du administrerer din egen tjener-til-tjener-tilkobling, finner du teknisk informasjon for det nye API-et for konverteringssporing i apper på denne utviklersiden.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt