Всичко за преминаването към новата интеграция с услуги за анализ на реализациите на трети страни

Вече са налице нова интеграция с външните доставчици на аналитични данни за приложения и програмата „Партньори за приписването при приложения. Тази интеграция осигурява далеч по-безпроблемно настройване на проследяването на реализациите, при което можете да свържете и импортирате реализации в Google Ads.

Цялото проследяване на реализациите от приложения чрез външни доставчици ще бъде прехвърлено към новата интеграция. Що се отнася до рекламодателите, които използват програмата за партньори за приписването при приложения, Google Ads ще работи пряко с доставчика Ви, така че промяната да се осъществи автоматично. Тя ще започне през юни 2017 г. и ще бъде въведена в следващите няколко месеца. Прехвърлянето няма да изисква никакви действия, но би могло да промени това, което виждате в профила си в Google Ads. Ще бъдете уведомени, преди промените да се извършат в профила Ви.

Тази статия разяснява причините за въвеждане на промяната и как тя засяга това, което ще виждате в профила си в Google Ads.

Защо има промяна

В предходния интерфейс се изискваха няколко стъпки. Налагаше се предварително да обявите всички реализации, да помолите доставчика си на анализ да Ви свърже с нашите сървъри, да получите от него шаблон за URL адрес за обратно изпращане, да включите всички параметри, които Google Ads може да предостави, и да повторите тези стъпки за всеки профил.

Опростихме тази интеграция, така че да можете да се съсредоточите върху важното за Вас измерване. Вижте какво се променя:

  • Вместо предварително да обявявате реализациите си в Google Ads и да копирате и поставяте параметри за всяко действие, водещо до реализация, вече можете да управлявате реализациите в настоящия си инструмент за анализ, като трябва само да ги „изберете и импортирате“ в Google Ads.
  • Подобряваме прехвърлянето на данни между доставчиците трети страни и Google Ads в задния слой, така че вече не са нужни URL адреси за обратно изпращане.
  • Ако рекламирате приложението си чрез няколко профила в Google Ads, можете да „свържете“ всеки от профилите си в програмата, след което да импортирате реализациите. Друга възможност е, ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, да свържете профила си на мениджър и да импортирате реализациите в него.

Благодарение на тези промени интеграцията се опростява, намаляват се несъответствията между отчетеното от Google Ads и от външните доставчици на аналитични данни за приложения и се улеснява импортирането в Google Ads на необходимите Ви данни.

Какво се променя в профила Ви в Google Ads

Ако имате съществуваща интеграция на проследяване на реализациите с външен доставчик на анализ на приложения, който участва в новата програма за партньори за приписването при приложения, настройката на проследяването на реализации от приложения автоматично ще бъде мигрирана към новата интеграция. Ще забележите следните промени в профила си:

  1. Google Ads автоматично ще импортира новите действия, водещи до реализация, за всяко събитие, което проследявате в момента чрез старата интеграция. Източникът за новите действия, водещи до реализация, ще бъде „анализ на приложения от трети страни“.
  2. Google Ads ще сравни статистиката, изпратена от външния Ви доставчик на анализ на приложения посредством новите и старите действия, водещи до реализация. След това ще актуализираме настройките Ви за реализациите и всички кампании за приложения, насочени към действия в приложението. Същевременно ще деактивираме старите типове реализации, така че да не виждате двойно отчитане в графата „Реализации“.
  3. Старите действия, водещи до реализация, ще бъдат деактивирани.

Как мога да мигрирам собствения си профил

Ако проследявате реализациите чрез трета страна, която не участва в програмата на Google за партньори за приписването при приложения, ще трябва да мигрирате настоящата си настройка с помощта на външния си доставчик. След като той извърши интеграцията с новия приложен програмен интерфейс, ще трябва да създадете връзка с доставчика си и да импортирате реализациите.

Ако сами управлявате междусървърната си връзка, може да разгледате страницата за програмисти, на която са описани техническите данни на новия API за проследяване на реализациите от приложения.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си