Tungkol sa Mga Ad at Mga Google Account na pinapamahalaan gamit ang Family Link para sa mga batang wala pang 13 taong gulang o wala pa sa naaangkop na edad sa kanilang bansa

Ang mga magulang ay maaaring gumawa ng Google Account para sa mga batang wala pang 13 taong gulang o wala pa sa naaangkop na edad sa kanilang bansa at maaari nila itong pamahalaan gamit ang Family Link. Gamit ang mga account na ito, magkakaroon ang mga bata ng access sa mga produkto ng Google gaya ng Search, Maps, at Gmail. Habang naka-sign in sa kanilang account, ang mga user ng mga account ng bata sa Family Link ay maaaring makakita ng mga ad sa mga produkto ng Google at sa mga site at serbisyo ng third-party. 

Hindi maaaring i-target ng mga advertiser ang mga ad para magpakita lang sa mga batang wala pang 13 taong gulang o wala pa sa naaangkop na edad sa kanilang bansa, o maghatid ng naka-personalize na pag-advertise sa mga batang wala pang 13 taong gulang o wala pa sa naaangkop na edad sa kanilang bansa.  Gayunpaman, bilang advertiser, maaari mong hilinging ibukod ang iyong mga ad para hindi maipakita ang mga ito sa mga naka-sign in na user na wala pang 13 taong gulang o wala pa sa naaangkop na edad sa kanilang bansa sa pamamagitan ng form na ito. Malalapat ang pagbubukod na ito sa iyong mga Search, Display, at Shopping ad sa Google Ads kapag may natukoy ang Google na user na wala pang 13 taong gulang o wala pa sa naaangkop na edad sa kanilang bansa.

Tandaan: Hindi ipe-personalize ng Google ang mga ad para sa mga batang nakatira sa European Union bago sila umabot kahit man lang sa naaangkop na edad na maaaring magbigay ng pahintulot sa kanilang bansa. Maisasaayos ng mga batang nagdagdag ng pagsubaybay sa dati na nilang Google Account ang mga setting para kontrolin ang mga ad na makikita nila kapag available nang maihatid sa kanila ang mga naka-personalize na ad.

Para matuto pa, magbasa tungkol sa kung paano gumagana ang mga ad para sa Mga Google Account na pinapamahalaan gamit ang Family Link. 
 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu