ใช้เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด

เคล็ดลับ: หากคุณได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตลาด เราขอแนะนำให้วางแผนเป็นรายสัปดาห์แทนรายเดือนหรือรายไตรมาสจนกว่าตลาดจะเสถียร

ระบบจะรีเฟรชการคาดการณ์ของเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดทุกวัน โดยอิงตามข้อมูลในช่วง 7-10 วันล่าสุดและปรับเปลี่ยนให้กับแต่ละช่วงเวลา การคาดการณ์จะพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในช่วงกรอบเวลานี้ เราได้อัปเดตแบบจำลองที่แปรตามช่วงเวลาของบัญชีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดปัจจุบันแล้ว

เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะช่วยทำการวิจัยข้อมูลคีย์เวิร์ดสำหรับแคมเปญ Search ให้กับคุณได้

เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ให้บริการฟรีสำหรับใช้เพื่อค้นหาคีย์เวิร์ดใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ดูจำนวนการค้นหาโดยประมาณของคีย์เวิร์ด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดยังเสนอวิธีสร้างแคมเปญ Search แบบอื่นที่เน้นการวิจัยคีย์เวิร์ดในเชิงลึกให้อีกด้วย

บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดเพื่อวางรากฐานให้แคมเปญมีโอกาสประสบความสำเร็จ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ค้นพบคีย์เวิร์ดใหม่ๆ: ระบบจะแนะนำคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเว็บไซต์ของคุณให้ทราบ
 • ทราบจำนวนการค้นหาเป็นรายเดือน: คุณจะเห็นจำนวนการค้นหาคีย์เวิร์ดแต่ละตัวเป็นรายเดือน
 • กำหนดค่าใช้จ่ายได้: ทราบค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ต้องใช้เพื่อให้โฆษณาแสดงตามจำนวนการค้นหาคีย์เวิร์ดแต่ละตัว
 • จัดระเบียบคีย์เวิร์ด: เข้าใจวิธีการแบ่งหมวดหมู่ของคีย์เวิร์ดที่มีทั้งหมดให้สัมพันธ์กับแบรนด์
 • สร้างแคมเปญใหม่: นำแผนคีย์เวิร์ดที่ได้จากการวิจัยคีย์เวิร์ดเชิงลึกไปสร้างแคมเปญใหม่

โปรดทราบว่าแม้เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดได้ แต่ประสิทธิภาพของแคมเปญอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ราคาเสนอ งบประมาณ ผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมของลูกค้าในอุตสาหกรรมของคุณต่างก็มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของแคมเปญทั้งสิ้น

วิธีการ

วิธีเข้าถึงเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด

1. สร้างแผนคีย์เวิร์ด

เมื่อเปิดเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดแล้ว จะมีวิธีสร้างแผนคีย์เวิร์ด 2 วิธีดังนี้

 1. ค้นหาคีย์เวิร์ดใหม่ๆ โดยคลิกสำรวจคีย์เวิร์ดใหม่
 2. อัปโหลดคีย์เวิร์ดที่มีอยู่โดยคลิกดูปริมาณการค้นหาและการคาดการณ์

ค้นหาคีย์เวิร์ดใหม่ๆ

ก. รับแนวคิดเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดใหม่ๆ
หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ

ป้อนคำและ/หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อดูแนวคิดคีย์เวิร์ด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการวางแผนในเมนู "ส่วน"
 3. คลิกเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด
 4. คลิกสำรวจคีย์เวิร์ดใหม่
 5. การหาแนวคิดคีย์เวิร์ดใหม่มี 2 วิธีดังนี้
  • เริ่มต้นด้วยคีย์เวิร์ด: ป้อนคำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ โดยอาจแยกเป็นวลีต่างๆ ด้วยการใช้เครื่องหมายคอมมาและเว้นวรรค
   • ป้อนโดเมนของคุณ จากนั้น Google จะพยายามหลีกเลี่ยงคีย์เวิร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  • เริ่มต้นด้วยเว็บไซต์: ป้อนเว็บไซต์ใดก็ได้ จากนั้น Google จะค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น หมายเหตุ: เนื้อหาของไฮเปอร์ลิงก์ไม่ได้ใช้ในการสร้างแนวคิดคีย์เวิร์ด
 6. คลิกดูผลลัพธ์
เคล็ดลับ: การระบุคีย์เวิร์ดและ URL อาจทำให้เกิดแนวคิดคีย์เวิร์ดปริมาณมากกว่าเมื่อเทียบกับการระบุ URL เพียงอย่างเดียว

หลังจากคลิก "ดูผลลัพธ์" คุณจะเห็นรายการคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณป้อนเอาไว้ ระบบจะยังไม่เพิ่มคีย์เวิร์ดเหล่านี้ลงในแผน ในระหว่างนี้คุณยังแก้ไขรายการด้วยตัวกรองและหมวดหมู่เพื่อคัดเลือกรายการให้เหมาะสมกับแผนของคุณได้

หมายเหตุ: ระบบจะไม่สามารถค้นหาหรือคาดการณ์คีย์เวิร์ดที่มีปริมาณการค้นหาต่ำมากหรือคีย์เวิร์ดที่ถือว่ามีความละเอียดอ่อน ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและข้อความแจ้งให้คุณลองใช้คีย์เวิร์ดหรือ URL ใหม่
ภาพนี้เป็นตัวอย่างของข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการกําหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ด

ข. แก้ไขรายการแนวคิดคีย์เวิร์ด

ตอนนี้คุณจะแก้ไขรายการแนวคิดคีย์เวิร์ดได้โดยใช้ตัวกรองและหมวดหมู่ ดูเคล็ดลับเชิงลึกได้เพิ่มเติมในหัวข้อการแก้ไขรายการคีย์เวิร์ด

ตัวกรอง

จำกัดรายการคีย์เวิร์ดให้แคบลงด้วยการกำหนดเงื่อนไข เช่น การแข่งขัน ส่วนแบ่งการแสดงผล และข้อความคีย์เวิร์ด ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการทราบแนวคิดคีย์เวิร์ดที่มีราคาเสนอต่ำกว่า 30 บาท ซึ่งอาจเพียงพอที่จะทำให้ได้อยู่ด้านบนสุดของหน้า

 1. คลิกเพิ่มตัวกรอง
 2. เลือกตัวกรองและป้อนค่า
 3. รายการแนวคิดของคุณก็จะตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตัวกรอง

ปรับแต่งตามหมวดหมู่

ดูกลุ่มคีย์เวิร์ดตามธีม แบรนด์ หรือหมวดหมู่

 1. มองหาแผงด้านข้างที่เขียนว่า "ปรับแต่งคีย์เวิร์ด" ในหน้า "แนวคิดคีย์เวิร์ด"
 2. เปิดหมวดหมู่ด้านล่างเพื่อดูลักษณะที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดคีย์เวิร์ด
 3. ยกเลิกการเลือกช่องด้านข้างของแต่ละหมวดหมู่ เพื่อนำคีย์เวิร์ดเหล่านี้ออกจากรายการ
  • เช่น หากคีย์เวิร์ดของคุณเกี่ยวข้องกับรองเท้าวิ่ง คุณอาจเห็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับสีรองเท้า หากต้องการดูเฉพาะคีย์เวิร์ดสำหรับ "รองเท้าวิ่งสีแดง" ให้ยกเลิกการเลือกช่องสีอื่นๆ ทั้งหมด

ค. เพิ่มคีย์เวิร์ดลงในแผนและดูการคาดการณ์ประสิทธิภาพ

เมื่อสร้างรายการคีย์เวิร์ดแล้ว จะมีวิธีใส่คีย์เวิร์ดเหล่านั้นลงในแคมเปญ 2 วิธีดังนี้
 • เพิ่มลงใน "คีย์เวิร์ดที่บันทึกไว้" เพื่อจัดระเบียบในภายหลังและดูการคาดการณ์ประสิทธิภาพ
 • เพิ่มลงในกลุ่มโฆษณาภายในแคมเปญที่มีอยู่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มคีย์เวิร์ดลงในแผนและคาดการณ์ประสิทธิภาพ

 1. เลือกช่องด้านข้างคีย์เวิร์ดแต่ละตัวที่ต้องการเพิ่มลงในแผน การเพิ่มคีย์เวิร์ดลงใน "คีย์เวิร์ดที่บันทึกไว้" จะช่วยให้คุณบันทึกคีย์เวิร์ดลงในแผนและจัดระเบียบในภายหลังได้
  • หากต้องการจัดระเบียบคีย์เวิร์ดลงในกลุ่มโฆษณาหนึ่งๆ ด้วยตนเอง ให้คลิกแคมเปญ/กลุ่มโฆษณาจากเมนูแบบเลื่อนลง แล้วเลือกกลุ่มโฆษณาในเครื่องมือเลือก
 2. ระบุประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการทำงานแบบกว้าง แล้วเลือกประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ด
 3. คลิกเพิ่มคีย์เวิร์ดเพื่อสร้างแผนใหม่ หรือคลิกเพิ่มคีย์เวิร์ดเพื่อเพิ่มคีย์เวิร์ดลงในแผนที่มีอยู่
หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ

ดูปริมาณการค้นหาและการคาดการณ์

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการวางแผนในเมนู "ส่วน"
 3. คลิกเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด
 4. คลิกดูปริมาณการค้นหาและการคาดการณ์
 5. ป้อนหรือวางรายการคีย์เวิร์ดในช่องค้นหา หรืออัปโหลดรายการคีย์เวิร์ดจากไฟล์ CSV โดยทำตามวิธีการด้านล่าง
  1. คลิกอัปโหลดไฟล์
  2. คลิกเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ เลือกดูเทมเพลตที่มีให้สำหรับอัปโหลดคีย์เวิร์ด
   1. เมื่ออัปโหลดรายการคีย์เวิร์ด ไฟล์ควรมีคอลัมน์เดียวและตั้งชื่อส่วนหัวว่า "Keyword"
   2. อัปโหลดแผนคีย์เวิร์ดทั้งหมดโดยให้ดาวน์โหลดเทมเพลตเพื่อรวมข้อมูลอื่นๆ ที่ระบบไม่บังคับ เช่น แคมเปญ สถานที่ตั้ง และกลุ่มโฆษณา มารวมไว้กับคีย์เวิร์ดของคุณ
  3. คลิกส่ง
 6. คลิกเริ่มต้นใช้งาน

2. ทำความเข้าใจการคาดการณ์คีย์เวิร์ด

การคาดการณ์แผนแสดงจำนวน Conversion, จำนวนคลิก หรือจำนวนการแสดงผลที่น่าจะได้รับจากคีย์เวิร์ด โดยพิจารณาจากการใช้จ่ายของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์ของเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด

ทำความเข้าใจการคาดการณ์

ดูการคาดการณ์ได้ที่หน้า "คาดการณ์" ของแผน ในหน้านี้จะมีคีย์เวิร์ดที่อัปโหลดผ่าน "ดูปริมาณการค้นหาและการคาดการณ์" รวมถึงที่ได้เพิ่มไว้จากหน้า "แนวคิดคีย์เวิร์ด" มารวมอยู่ด้วย

ข้อมูลที่รวมอยู่ในการคาดการณ์

 • การคาดการณ์ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคีย์เวิร์ดทั้งหมดโดยอิงตามการใช้จ่ายที่คุณกำหนดไว้
  • คลิก "จำนวน Conversion" หรือ "จำนวนคลิก" เพื่อเปลี่ยนเมตริกที่กำลังคาดการณ์อยู่ คุณจะใช้วิธีนี้ได้เมื่อเปิดใช้เครื่องมือวัด Conversion ในบัญชี อีกวิธีหนึ่งคือคลิก "เพิ่มเมตริก Conversion" เพื่อดูตัวเลือก
  • เปลี่ยนงบประมาณรายวันเฉลี่ยโดยคลิกจํานวนเงิน
  • เปลี่ยนกลยุทธ์การเสนอราคาโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลง "เพิ่มจํานวนคลิกสูงสุด"
  • คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงเพื่อดูแผนภูมิประสิทธิภาพโดยประมาณที่จะได้รับซึ่งอิงตามการใช้จ่ายที่คุณกำหนดไว้
 • ค่าประมาณสําหรับแต่ละคีย์เวิร์ดซึ่งอิงตามกลยุทธ์การเสนอราคาแบบ "เพิ่มจํานวนคลิกสูงสุด"
  • แก้ไขจํานวนเงินใน "งบประมาณรายวันเฉลี่ย" เพื่อดูว่าค่าประมาณเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
 • กลุ่มโฆษณาของแคมเปญใหม่ที่จะเพิ่มคีย์เวิร์ดลงไปเมื่อมีการใช้แผนของคุณ
 • ช่วงวันที่ที่คาดการณ์
  • คลิกช่วงวันที่ด้านบนของหน้าเว็บเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาในการคาดการณ์

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 • เพิ่มคีย์เวิร์ดใหม่โดยคลิกปุ่มบวกและป้อนคีย์เวิร์ดใหม่ คุณยังกลับไปที่หน้า "แนวคิดคีย์เวิร์ด" แล้วเพิ่มคีย์เวิร์ดในหน้านั้นได้
 • ดาวน์โหลดการคาดการณ์ได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด
 • แชร์แผนกับผู้อื่นโดยคลิกปุ่มแชร์และเปิดใช้การแชร์ร่วมกัน

3. จัดระเบียบคีย์เวิร์ดลงในกลุ่มโฆษณา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

จัดระเบียบคีย์เวิร์ด

ป้อนคำหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อดูแนวคิดคีย์เวิร์ด

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการวางแผนในเมนู "ส่วน"
 3. คลิกเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด
 4. คลิกจัดระเบียบคีย์เวิร์ดลงในกลุ่มโฆษณา
 5. การจัดระเบียบคีย์เวิร์ดมี 3 วิธีดังนี้
  • เริ่มต้นด้วยคีย์เวิร์ด: ป้อนคำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ โดยอาจแยกเป็นวลีต่างๆ ด้วยการใช้เครื่องหมายคอมมาและเว้นวรรค
   • ป้อนโดเมนของคุณ จากนั้น Google จะพยายามหลีกเลี่ยงคีย์เวิร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  • เริ่มต้นด้วยเว็บไซต์: ป้อนเว็บไซต์ใดก็ได้ จากนั้น Google จะค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น
  • อัปโหลดหรือวาง: อัปโหลดไฟล์หรือป้อนคีย์เวิร์ด เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะพยายามจัดระเบียบคีย์เวิร์ดลงในแคมเปญ หรือคุณจะจัดระเบียบคีย์เวิร์ดด้วยตนเองก็ได้
 6. คลิกจัดระเบียบคีย์เวิร์ดอัตโนมัติ

หลังจากคลิก "จัดระเบียบคีย์เวิร์ดอัตโนมัติ" คุณจะเห็นรายการกลุ่มโฆษณาที่มีคําแนะนําคีย์เวิร์ด เราจะพยายามจับคู่คีย์เวิร์ดกับกลุ่มโฆษณาที่เกี่ยวข้องที่สุดในแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะสามารถตรวจสอบการจับคู่และทําการแก้ไขเอง รวมถึงดาวน์โหลดการแก้ไขที่ทำเพื่อตรวจสอบได้ด้วย ระบบจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบัญชีจนกว่าคุณจะพร้อมอัปโหลด

ส่งความคิดเห็นให้เรา

เราต้องการทราบว่า Google Ads ทำสิ่งใดได้ดีแล้วและมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง หากต้องการแชร์ความคิดเห็น ให้คลิกไอคอนความช่วยเหลือ ที่อยู่ด้านขวาบนของบัญชี แล้วคลิกแสดงความคิดเห็น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก