Använd Sökordsplaneraren

Om du påverkas av förändringar på marknaden rekommenderar vi att du planerar varje vecka i stället för varje månad eller kvartal tills marknaderna stabiliseras.

Prognoserna i Sökordsplaneraren uppdateras dagligen och baseras på de senaste sju till tio dagarna, justerade för säsongsvariationer. Prognoserna tar hänsyn till eventuella effekter av marknadsförändringar under denna tidsperiod. Vi har uppdaterat vår säsongsmodell för att ta med aktuella förhållanden på marknaden i beräkningen.

Med Sökordsplaneraren kan du undersöka sökord för dina sökkampanjer

Du kan använda detta kostnadsfria verktyg för att hitta nya sökord som är relaterade till din verksamhet och se uppskattningar av de sökningar de får och kostnaden för att inrikta dem.

Sökordsplaneraren är också ett annat sätt att skapa sökkampanjer som fokuserar på djupgående sökordsresearch.

I den här artikeln beskriver vi hur du använder Sökordsplaneraren för att lägga grunden till en framgångsrik kampanj.

Fördelar

 • Upptäck nya sökord: Få förslag på sökord som är relaterade till dina produkter, dina tjänster eller din webbplats.
 • Visa månatliga sökningar: Se uppskattningar av antalet sökningar ett sökord får varje månad.
 • Fastställ kostnad: Se den genomsnittliga kostnaden för att din annons ska visas vid sökningar på ett visst sökord.
 • Ordna sökord: Se hur dina sökord passar in i olika kategorier som har anknytning till ditt varumärke.
 • Skapa nya kampanjer: Använd din sökordsplan för att skapa nya kampanjer som fokuserar på djupgående sökordsresearch.

Det är viktigt att komma ihåg att även om Sökordsplaneraren kan ge insikter om sökordsinriktning beror kampanjresultatet på flera olika faktorer. Till exempel kan bud, budget, produkt och kundbeteende i branschen påverka resultatet av dina kampanjer.

Anvisningar

Så här öppnar du Sökordsplaneraren:

 • Du måste använda ditt konto i expertläge. Du kan inte komma åt Sökordsplaneraren om du använder ditt konto i smartläge.
 • Du måste slutföra kontoregistreringen genom att ange dina faktureringsuppgifter och skapa en kampanj. Om du inte är beredd att spendera pengar ännu kan du välja att pausa dina kampanjer.

1. Skapa en sökordsplan

När du har öppnat Sökordsplaneraren kan du skapa sökordsplanen på två sätt:

 1. Sök efter nya sökord genom att klicka på Upptäck nya sökord.
 2. Ladda upp befintliga sökord genom att klicka på Hämta sökvolym och prognos.

Upptäck nya sökord

A. Få förslag på nya sökord

Ange ord och/eller webbplatser som är relaterade till ditt företag för att se sökordsförslag.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto. 
  • Obs! Om du är inloggad på ett förvaltarkonto måste du välja ett hanterat konto för att kunna fortsätta. Läs mer om förvaltarkonton.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och sedan på Sökordsplaneraren under Planering.
 3. Klicka på Upptäck nya sökord.
 4. Det finns två sätt att upptäcka nya sökordsförslag:
  1. Börja med sökord: Ange ord som är relaterade till dina produkter eller tjänster. Du kan avgränsa flera fraser med kommatecken och blanksteg.
   1. Ange din domän så försöker Google utesluta sökord som inte är relaterade till det du erbjuder.
  2. Börja med en webbplats: Ange en webbplats så letar Google efter sökord som är relaterade till innehållet på webbplatsen. 
 5. Klicka på Hämta resultat.

När du har klickat på Hämta resultat visas en lista med sökord som är relaterade till det du har angett. Dessa sökord har inte lagts till i din plan. Nu kan du redigera listan med filter och kategorier så att du kan hitta de sökord som passar din plan.

B. Redigera listan med sökordsförslag

Nu kan du redigera listan med sökordsförslag med hjälp av filter och kategorier. Läs mer detaljerade tips om hur du redigerar sökordslistan.

Filter

Begränsa listan med sökord utifrån kriterier som konkurrens, exponeringsandel och sökordstext. Du kanske till exempel vill se sökordsförslag där bud under 10 kr kan räcka för att nå högst upp på sidan.

 1. Klicka på Lägg till filter.
 2. Välj ett filter och ange dess värden.
 3. Din lista med förslag matchar nu filtret.

Finjustera efter kategori

Se grupper av sökord baserat på deras teman, varumärken eller kategorier.

 1. Leta reda på sidopanelen Finjustera sökord på sidan Sökordsförslag.
 2. Öppna kategorierna under den för att se egenskaper som är relaterade till dina sökordsförslag.
 3. Avmarkera rutan bredvid varje kategori om du vill ta bort dessa sökord från listan.
  • Om dina sökord till exempel är relaterade till löparskor kan du se en kategori för skofärg. Om du bara vill se sökord för ”röda löparskor” avmarkerar du rutan för alla andra färger.

C. Lägg till sökord i din plan och se en resultatprognos

När du har en lista med sökord finns det två sätt att lägga in dem i dina kampanjer:

 1. Lägg till dem i din sökordsplan om du vill se prognoser för deras resultat och skapa en ny valfri kampanj.
 2. Lägg till dem i annonsgrupper i befintliga kampanjer.

Så här lägger du till sökord i din plan och gör prognoser för deras resultat:

 1. Markera rutan bredvid varje sökord som du vill lägga till i planen.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till i plan.
 3. Välj Lägg till i plan. Eller välj Lägg till i befintlig kampanj om du vill lägga till dem i en kampanj som du redan har skapat.
 4. Ange annonsgruppen i den planerade kampanjen där du vill lägga till sökorden genom att klicka på rullgardinsmenyn Lägg till i [namn på annonsgrupp]
 5. Ange matchningstypen genom att klicka på rullgardinsmenyn Bred matchning och välja en matchningstyp.
 6. Klicka på Lägg till sökord.

Få information om sökvolymer och prognoser

Lägg till sökord i planen och se prognos

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto. 
  • Obs! Om du är inloggad på ett förvaltarkonto måste du välja ett hanterat konto för att kunna fortsätta. Läs mer om förvaltarkonton
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och sedan på Sökordsplaneraren under Planering.
 3. Klicka på Få information om sökvolymer och prognoser.
 4. Skriv eller klistra in en lista över sökord i sökrutan eller ladda upp en sökordslista från en CSV-fil enligt anvisningarna nedan:
  1. Klicka på Ladda upp en fil.
  2. Klicka på Välj en fil från datorn. Granska mallarna för att ladda upp sökord.
   1. Ladda upp en lista med sökord: filen ska ha en enda kolumn med rubriken Sökord.
   2. Ladda upp en hel sökordsplan: Ladda ned mallen om du vill inkludera valfri data som kampanj, plats, annonsgrupp osv. tillsammans med sökordet.
  3. Klicka på Skicka.
 5. Klicka på Kom igång.

2. Förstå sökordsprognosen

Din planprognos visar hur många konverteringar, klick eller exponeringar du sannolikt får för dina sökord baserat på dina utgifter.

Förstå prognosen

Prognosen finns på sidan Sökord i planen. Den innehåller sökord som du har laddat upp via Hämta sökvolymer och prognoser eller sökord som du har lagt till på sidan Sökordsförslag.

Vad som ingår i prognosen

 • Prognos för optimalt resultat för alla sökord baserat på dina utgifter. Om du spenderar mer än detta belopp leder det troligen inte till bättre resultat.
  • Ändra mätvärdet för prognosen genom att klicka på Konverteringar eller Klick.
  • Ändra högsta CPC genom att klicka på beloppet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn om du vill se ett diagram över ditt uppskattade resultat baserat på dina utgifter.
 • Uppskattningar för varje enskilt sökord baserat på högsta CPC.
  • Redigera beloppet i kolumnen Högsta CPC för att se hur uppskattningarna ändras.
 • Annonsgrupper som dina sökord läggs till i för en ny kampanj om du implementerar planen.
 • Datumintervall för prognosen.
  • Klicka på datumintervallet högst upp på sidan om du vill ändra tidsram för prognosen.

Ytterligare alternativ

 • Lägg till nya sökord genom att klicka på plusknappen och ange nya sökord. Du kan även gå tillbaka till sidan Sökordsförslag och lägga till sökord därifrån.
 • Ladda ned prognos genom att klicka på nedladdningsknappen.
 • Dela planen med andra genom att klicka på de tre punkterna och välja Redigera delning.

3. Redigera annonsgrupper och platsinriktning

Du kan anpassa planen ytterligare genom att dela in sökorden i annonsgrupper och begränsa inriktningen efter plats.

Redigera annonsgrupper

Du kan tilldela annonsgrupperna som du skapar här till sökorden i din plan.

 1. Öppna sidan Annonsgrupper.
 2. Klicka på plusknappen.
 3. Ange namnet på dina annonsgrupper i textfältet avgränsade med nya rader eller kommatecken.
 4. Klicka på Spara.
 5. Om du vill ta bort annonsgrupper markerar du rutan bredvid annonsgruppen och klickar på Ta bort.
 6. Om du vill redigera högsta CPC klickar du på Redigera högsta CPC och anger ett nytt belopp.

Redigera platser

Du kan inrikta dig på personer som söker efter dina sökord på specifika geografiska platser.

 1. Öppna sidan Platser.
 2. Klicka på plusknappen.
 3. Ange en plats som du vill inrikta dig på.
 4. I rullgardinsmenyn som visas väljer du Inriktning bredvid platsen du vill lägga till.
 5. Ta bort platser från listan genom att klicka på x.
 6. Klicka på Spara.

4. Skapa en kampanj utifrån din plan

Skapa kampanj

Du kan implementera din plan genom att skapa den som en kampanj.

 1. Du kan skapa en kampanj på sidan Planöversikt, Annonsgrupper, Sökord eller Platser.
 2. Klicka på Skapa kampanj nära det övre hörnet.
 3. Ge kampanjen ett namn.
 4. Välj den rekommenderade dagliga budgeten baserat på det optimala resultatet från din planprognos eller ange en anpassad budget.
 5. Klicka på Spara.
 6. När du har klickat på Spara konverteras prognosplanen till en ny kampanj på sidan Kampanjer i ditt konto.
 7. Klicka på Visa kampanj för att öppna inställningarna för den nya kampanjen.

När du har implementerat planen som en kampanj kommer du fortfarande åt prognosen via verktygsikonen under Sökordsplaneraren. Du kan emellertid bara ändra sökorden för den här planen i den nya kampanjen.

Skicka feedback till oss

Vi vill gärna veta vad som fungerar bra i Google Ads och vad som kan bli bättre. Du kan berätta genom att klicka på hjälpikonen längst upp till höger i kontot. Klicka sedan på Ge feedback.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false