Používanie Plánovača kľúčových slov

Ak vás ovplyvnili zmeny na trhu, odporúčame vám, aby ste plánovali týždenne, nie mesačne ani štvrťročne, kým sa trhy nestabilizujú.

Prognózy Plánovača kľúčových slov sa obnovujú denne. Vychádzajú z posledných siedmich až desiatich dní a zohľadňujú sezónnosť. Prognózy zohľadnia akýkoľvek vplyv zmien na trhu v tomto období. Sezónny model sme aktualizovali, aby bral do úvahy aktuálne podmienky na trhu.

Plánovač kľúčových slov vám pomáha pri prieskume kľúčových slov pre kampane vo vyhľadávaní.

Pomocou tohto bezplatného nástroja môžete objavovať nové kľúčové slová súvisiace s vaším podnikaním a zobrazovať odhady vyhľadávaní, ktoré získavajú, a náklady na ich zacielenie.

Plánovač kľúčových slov tiež ponúka ďalší spôsob vytvárania kampaní vo vyhľadávaní, ktoré vychádzajú z podrobného prieskumu kľúčových slov.

V tomto článku sa dozviete, ako pomocou Plánovača kľúčových slov položiť základy pre úspešnú kampaň.

Výhody

 • Objavovanie nových kľúčových slov: získate návrhy na kľúčové slová súvisiace s vašimi výrobkami a službami alebo vaším webom.
 • Zobrazenie vyhľadávaní za mesiac: uvidíte odhady počtu vyhľadávaní, ktoré kľúčové slovo získava každý mesiac.
 • Zistenie ceny: uvidíte priemernú cenu za zobrazenie vašej reklamy pri vyhľadávaniach kľúčového slova.
 • Usporiadanie kľúčových slov: uvidíte, ako vaše kľúčové slová zodpovedajú rôznym kategóriám súvisiacim s vašou značkou.
 • Vytváranie nových kampaní: pomocou plánu kľúčových slov môžete vytvárať nové kampane na základe dôkladného prieskumu kľúčových slov.

Je dôležité si uvedomiť, že Plánovač kľúčových slov vám môže poskytnúť štatistiky o zacielení na kľúčové slová, ale výkonnosť kampane závisí od množstva faktorov, napríklad od ponuky, rozpočtu, výrobku a správania sa zákazníkov vo vašom odvetví. To všetko môže ovplyvniť úspešnosť vašich kampaní.

Pokyny

Ak chcete získať prístup k Plánovaču kľúčových slov:

1. Vytvorte plán kľúčových slov

Po otvorení Plánovača kľúčových slov máte k dispozícii dve možnosti, ako vytvoriť plán kľúčových slov:

 1. vyhľadávaním nových kľúčových slov kliknutím na Objavte nové kľúčové slová,
 2. nahrávaním existujúcich kľúčových slov kliknutím na Objem vyhľadávania a prognózy.

Objavte nové kľúčové slová

A. Získajte nápady na nové kľúčové slová

Ak chcete zobraziť návrhy kľúčových slov, zadajte slová alebo weby súvisiace s vašou firmou.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a potom v časti Plánovanie kliknite na Plánovač kľúčových slov.
 3. Kliknite na Objavte nové kľúčové slová.
 4. Existujú dva spôsoby, ako objaviť nové návrhy kľúčových slov:
  1. Začať s kľúčovými slovami: zadajte slová súvisiace s vašimi výrobkami alebo službami. Viaceré frázy môžete oddeliť čiarkou a medzerou.
   1. Zadajte svoju doménu a Google sa pokúsi vylúčiť kľúčové slová, ktoré nesúvisia s tým, čo ponúkate.
  2. Začať webom: zadajte ľubovoľný web a Google vyhľadá kľúčové slová súvisiace s obsahom na tomto webe. 
 5. Kliknite na Získať výsledky.

Po kliknutí na Získať výsledky sa zobrazí zoznam kľúčových slov súvisiacich s tým, čo ste zadali. Tieto kľúčové slová neboli pridané do vášho plánu. Svoj zoznam môžete upravovať pomocou filtrov a kategórií, aby ste našli to, čo je vhodné pre váš plán.

B. Upravte zoznam návrhov kľúčových slov

Svoj zoznam návrhov kľúčových slov môžete upravovať pomocou filtrov a kategórií. Prečítajte si ďalšie podrobné tipy na úpravu zoznamu kľúčových slov.

Filter

Zúžte zoznam kľúčových slov na základe kritérií, ako sú konkurencia, podiel zobrazení a text kľúčových slov. Môžete napríklad zobraziť návrhy kľúčových slov, pri ktorých môžu ponuky nižšie než 1 € postačovať na zobrazenie reklamy v hornej časti stránky.

 1. Kliknite na Pridať filter.
 2. Vyberte filter a zadajte jeho hodnoty.
 3. Váš zoznam návrhov sa teraz bude zhodovať s filtrom.

Spresnenie podľa kategórie

Zobrazte skupiny kľúčových slov na základe ich tém, značiek alebo kategórií.

 1. Na stránke Návrhy kľúčových slov vyhľadajte bočný panel Úprava kľúčových slov.
 2. Otváraním jednotlivých kategórií na paneli môžete zobraziť charakteristiky súvisiace s vašimi návrhmi kľúčových slov.
 3. Zrušením začiarknutia políčka vedľa určitej kategórie môžete odstrániť tieto kľúčové slová zo zoznamu.
  • Ak napríklad vaše kľúčové slová súvisia s bežeckou obuvou, môže sa zobraziť kategória pre farbu obuvi. Ak chcete zobraziť iba kľúčové slová pre kategóriu „červená bežecká obuv“, zrušte začiarknutie políčok všetkých ostatných farieb.

C. Pridajte kľúčové slová do svojho plánu a pozrite si prognózu výkonnosti

Keď vytvoríte svoj zoznam kľúčových slov, môžete ich zahrnúť do svojich kampaní dvoma spôsobmi:

 1. Môžete ich pridať do plánu kľúčových slov, aby ste videli prognózy ich výkonnosti a vytvorili voliteľnú novú kampaň.
 2. Môžete ich pridať do reklamných skupín v existujúcich kampaniach.

Ak chcete pridať kľúčové slová do svojho plánu a zobraziť prognózu ich výkonnosti, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Začiarknite políčko vedľa každého kľúčového slova, ktoré chcete pridať do svojho plánu.
 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Pridať do plánu.
 3. Vyberte Pridať do plánu alebo vyberte Pridať do existujúcej kampane a pridajte ich do kampane, ktorú ste už vytvorili.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Pridať do [názov reklamnej skupiny] a zadajte reklamnú skupinu v rámci plánovanej kampane, do ktorej chcete pridať tieto kľúčové slová. 
 5. Kliknutím na rozbaľovaciu ponuku Voľná zhoda a výberom typu zhody zadajte typ zhody.
 6. Kliknite na Pridať kľúčové slová.

Objem vyhľadávania a prognózy

Pridanie kľúčových slov do plánu a zobrazenie prognózy

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a potom v časti Plánovanie kliknite na Plánovač kľúčových slov.
 3. Kliknite na položku Objem vyhľadávania a prognózy.
 4. Zadajte alebo prilepte zoznam kľúčových slov do vyhľadávacieho poľa, prípadne nahrajte zoznam kľúčových slov zo súboru CSV podľa pokynov uvedených nižšie:
  1. Kliknite na Nahrať súbor.
  2. Kliknite na Vyberte súbor z počítača. Skontrolujte poskytnuté šablóny na nahrávanie kľúčových slov.
   1. Nahrajte zoznam kľúčových slov: súbor by mal obsahovať iba jeden stĺpec s hlavičkou s názvom Keyword.
   2. Nahranie celého plánu kľúčových slov: stiahnite šablónu, ak chcete spolu s kľúčovým slovom zahrnúť aj voliteľné údaje, ako sú kampaň, oblasť a reklamná skupina atď.
  3. Kliknite na Odoslať.
 5. Kliknite na Začíname.

2. Porozumejte prognóze kľúčových slov

Prognóza plánu ukazuje, koľko konverzií, kliknutí alebo zobrazení pravdepodobne získate pre kľúčové slová na základe svojich výdavkov.

Význam prognózy

Vaša prognóza je k dispozícii na stránke Kľúčové slová vášho plánu. Zahŕňa kľúčové slová, ktoré ste nahrali podľa postupu v časti Objem vyhľadávania a prognózy, alebo kľúčové slová, ktoré ste pridali zo stránky Návrhy kľúčových slov.

Obsah vašej prognózy

 • Prognóza optimálnej výkonnosti pre všetky kľúčové slová na základe vašich výdavkov. Výdavky presahujúce túto sumu pravdepodobne nepovedú k lepšej výkonnosti.
  • Metriku, ktorej prognózu zobrazujete, môžete zmeniť kliknutím na položku Konverzie alebo Kliknutia.
  • Zmeňte max. CZK kliknutím na sumu $.
  • Kliknutím na šípku rozbaľovacej ponuky zobrazíte graf odhadovanej výkonnosti, ktorú dosiahnete na základe svojich výdavkov.
 • Odhady pre každé jednotlivé kľúčové slovo na základe max. CZK.
  • Úpravou sumy $ v stĺpci Max. CZK môžete zistiť, ako sa tieto odhady menia.
 • Reklamné skupiny, do ktorých sa vaše kľúčové slová pridajú v novej kampani, ak implementujete svoj plán.
 • Obdobie pre vašu prognózu.
  • Ak chcete zmeniť časový rámec pre svoju prognózu, kliknite na obdobie v hornej časti stránky.

Ďalšie možnosti

 • Pridajte nové kľúčové slová kliknutím na tlačidlo plus a zadaním nových kľúčových slov. Môžete sa tiež vrátiť na stránku Návrhy kľúčových slov a pridať kľúčové slová odtiaľ.
 • Stiahnite prognózu kliknutím na tlačidlo sťahovania.
 • Zdieľajte plán s ostatnými tak, že kliknete na tri bodky a vyberiete Upraviť zdieľanie.

3. Upravte reklamné skupiny a geografické zacielenie

Plán môžete ďalej prispôsobiť tak, že kľúčové slová zoskupíte do reklamných skupín a zúžite zacielenie podľa polohy.

Úprava reklamných skupín

Reklamné skupiny, ktoré tu vytvoríte, môžete pridružiť ku kľúčovým slovám vo svojom pláne.

 1. Prejdite na stránku Reklamné skupiny.
 2. Kliknite na tlačidlo plus.
 3. Do textového poľa zadajte názvy svojich reklamných skupín oddelené novými riadkami alebo čiarkami.
 4. Kliknite na Uložiť.
 5. Ak chcete odstrániť reklamné skupiny, začiarknite políčko vedľa reklamnej skupiny a kliknite na Odstrániť.
 6. Ak chcete upraviť svoju max. CZK, kliknite na Upraviť max. CZK a zadajte novú sumu v dolároch.

Úprava oblastí

Môžete zacieliť na ľudí hľadajúcich vaše kľúčové slová v konkrétnych geografických polohách.

 1. Prejdite na stránku Oblasti.
 2. Kliknite na tlačidlo plus.
 3. Zadajte oblasť, na ktorú chcete zacieliť.
 4. V zobrazenej rozbaľovacej ponuke vyberte Zacieliť vedľa oblasti, ktorú chcete pridať.
 5. Kliknutím na symbol „x“ môžete odstraňovať oblasti zo zoznamu.
 6. Kliknite na Uložiť.

4. Vytvorte kampaň na základe svojho plánu

Vytvorenie kampane

Svoj plán môžete implementovať tak, že ho vytvoríte ako kampaň.

 1. Kampaň môžete vytvoriť na stránke Prehľad plánu, Reklamné skupiny, Kľúčové slová alebo Oblasti.
 2. Kliknite na Vytvoriť kampaň v hornom rohu.
 3. Pomenujte svoju kampaň.
 4. Vyberte odporúčaný denný rozpočet na základe optimálnej výkonnosti z prognózy plánu alebo zadajte vlastný rozpočet.
 5. Kliknite na Uložiť.
 6. Po kliknutí na Uložiť sa plán prognózy konvertuje na novú kampaň na stránke Kampane vo vašom účte.
 7. Kliknutím na Zobraziť kampaň získate prístup k nastaveniam novej kampane.

Po implementácii plánu ako kampane môžete naďalej získať prístup k jeho prognóze pomocou ikony kľúča v časti Plánovač kľúčových slov. Zmeny v kľúčových slovách pre tento plán však budete môcť vykonávať iba v rámci novej kampane, ktorú ste vytvorili.

Odoslanie spätnej väzby

Radi by sme sa dozvedeli, čo sa vám v službe Google Ads páči a čo by sa dalo naopak zlepšiť. Ak chcete vyjadriť svoj názor, kliknite na ikonu pomocníka v pravej hornej časti účtu a potom na Odoslať spätnú väzbu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false