Študijná príručka k hodnotiacej skúške Základy reklamy v službe AdWords

Plánovač kľúčových slov

Tento článok sa vzťahuje len na nové prostredie Google Ads. Zistite, ktoré prostredie Google Ads používate.

Plánovač kľúčových slov je bezplatný nástroj služby Google Ads pre nových a tiež skúsených inzerentov, ktorý funguje ako dielňa na tvorbu nových kampaní vo Vyhľadávacej sieti. Pomocou Plánovača kľúčových slov môžete vyhľadať kľúčové slová a zistiť, akú výkonnosť môže dosiahnuť váš zoznam kľúčových slov. Plánovač kľúčových slov vám tiež môže pomôcť zvoliť konkurencieschopné cenové ponuky a rozpočty pre kampane. 

V tomto článku sa dočítate, ako môžete použiť Plánovač kľúčových slov na vytvorenie základov úspešnej kampane.

Výhody

Plánovač kľúčových slov môžete použiť na nasledujúce úlohy:

 • Prieskum kľúčových slov. Potrebujete pomoc pri hľadaní kľúčových slov do novej kampane? Alebo chcete pridať ďalšie kľúčové slová do existujúcej kampane? Kľúčové slová môžete vyhľadávať na základe výrazov, ktoré súvisia s vaším produktom alebo službou, webom, prípadne vstupnou stránkou.
 • Získanie historických štatistík a prognóz návštevnosti. Pri rozhodovaní o tom, ktoré kľúčové slová použijete v novej alebo existujúcej kampani, si pomôžte štatistikami, napríklad objemom vyhľadávania. Prognózy, ako napríklad predpovedaný počet kliknutí a odhadovaný počet konverzií, vám môžu poskytnúť predstavu o tom, akú môže dosiahnuť výkonnosť zoznam kľúčových slov pre príslušnú cenovú ponuku a rozpočet. Prognózy vám tiež pomôžu rozhodnúť sa, aké cenové ponuky a rozpočty nastavíte.

Je dôležité pamätať na to, že Plánovač kľúčových slov vám síce môže poskytnúť skvelé nápady na kľúčové slová a prognózy návštevnosti, ale výkonnosť kampane závisí od mnohých činiteľov, napríklad od cenovej ponuky, rozpočtu, produktu a správania sa zákazníkov vo vašom odvetví. To všetko môže ovplyvniť úspešnosť vašich kampaní.

Tip

 
Pri používaní Plánovača kľúčových slov nezabudnite na naše tipy na vytvorenie čo najlepšieho zoznamu kľúčových slov

Ako vyhľadávať nové kľúčové slová

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča . Potom v sekcii Plánovanie kliknite na položku Plánovač kľúčových slov
 3. Do vyhľadávacieho poľa v časti Hľadanie nových kľúčových slov zadajte alebo prilepte jednu alebo viacero z nasledujúcich položiek a po každej položke stlačte na klávesnici kláves Enter:
  • slová alebo slovné spojenia popisujúce predmet vašej reklamy;
  • webovú adresu stránky na vašom webe alebo celého webu, ktorá sa týka vášho podnikania.
 4. Kliknutím na tlačidlo Začíname získate nové návrhy kľúčových slov a historické štatistiky, ako sú napríklad údaje o priemernom počte vyhľadávaní za mesiac alebo údaje o konkurencii. 

Keď získate výsledky, môžete pomocou stránky Návrhy kľúčových slov:

 • filtrovať výsledky podľa textu kľúčového slova, priemerného počtu vyhľadávaní za mesiac, ponuky pre hornú časť stránky (spodná časť rozsahu), ponuky pre hornú časť stránky (horná časť rozsahu), konkurencie, podielu zobrazení v organickom vyhľadávaní, podielu zobrazení reklamy alebo môžete vylúčiť kľúčové slová, ktoré sa už používajú v účte;
 • zobraziť dáta o objeme vyhľadávania pre svoje návrhy kľúčových slov podľa obdobia;
 • zobraziť vizualizácie rozdelené podľa trendov objemu vyhľadávania, platforiem a oblastí; 
 • stiahnuť návrhy kľúčových slov;
 • pridať kľúčové slová do svojho plánu a získať tak prognózy rozdelené podľa nastavení oblasti, jazyka alebo siete.

Ako získať prognózy a historické metriky pre kľúčové slová

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča . Potom v sekcii Plánovanie kliknite na položku Plánovač kľúčových slov
 3. Do vyhľadávacieho poľa v časti Získanie metrík a prognóz pre kľúčové slová zadajte alebo prilepte zoznam kľúčových slov oddelených čiarkami alebo zlomami riadkov.
 4. Ak chcete zobraziť svoje prognózy, kliknite na možnosť Začíname.
 5. Ak chcete zobraziť svoje historické štatistiky, ako napríklad priemerný počet vyhľadávaní za mesiac alebo údaje o konkurencii, kliknite na možnosť Historické metriky navrchu stránky. 
   

Keď získate výsledky, môžete pomocou stránky Prognózy:

 • získať aktualizované prognózy kľúčových slov založené na potenciálnych ponukách;
 • zoradiť výsledky podľa kliknutí, ceny, typu zhody, zobrazení, CTR alebo priemernej CZK;
 • prispôsobiť prognózy podľa obdobia a zistiť tak, ako je návštevnosť ovplyvnená sezónnosťou;
 • prejsť na stránku Prehľad plánu, kde si môžete pozrieť prognózy najvýkonnejších kľúčových slov, oblastí a zariadení;
 • stiahnuť si prognózy plánu vo formáte vhodnom pre aplikáciu Google Ads Editor. 
   

Keď získate výsledky, pomocou stránky Historické metriky môžete:

 • zobraziť historické štatistiky pre svoje návrhy kľúčových slov podľa obdobia,
 • stiahnuť historické štatistiky kľúčových slov v pláne.

Ďalšie informácie o prognózach a historických metrikách
 

Odoslanie spätnej väzby

Radi by sme sa dozvedeli, čo sa vám v novom prostredí Google Ads páči a čo by sa dalo zlepšiť. Ak sa s nami chcete podeliť o svoj názor, kliknite na ikonu pomocníka v pravej hornej časti účtu a kliknite na položku Poslať spätnú väzbu.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?