Използване на инструмента за планиране на ключови думи

Ако бизнесът Ви е засегнат от промените на пазара, Ви препоръчваме да планирате за срок от седмица вместо за един или три месеца, докато пазарите не се стабилизират.

Прогнозите на инструмента за планиране на ключови думи се опресняват ежедневно и се базират на данни от последните 7 до 10 дни, коригирани за сезонност. Прогнозите Ви ще вземат предвид евентуалните въздействия на пазарните промени през този период. Актуализирахме сезонния си модел, за да отчитаме текущите пазарни условия.

За да отворите инструмента за планиране на ключови думи:

Инструментът за планиране на ключови думи Ви помага да проучвате ключови думи за кампаниите си в мрежата за търсене. 

Можете да използвате този безплатен инструмент, за да откривате нови ключови думи, свързани с бизнеса Ви, и да видите прогнози за търсенията, които получават, и разходите за насочване към тях.

Инструментът за планиране на ключови думи осигурява и друг начин за създаване на кампании в мрежата за търсене, който е съсредоточен върху задълбочения анализ на ключовите думи.

В тази статия ще Ви покажем как да използвате инструмента за планиране на ключови думи, за да положите основата за успешна кампания.

Предимства

 • Откриване на нови ключови думи: Получавайте предложения за ключови думи, свързани с продуктите, услугите или уебсайта Ви.
 • Преглед на месечните търсения: Вижте прогнози за броя търсения, които дадена ключова дума получава всеки месец.
 • Определяне на разходите: Вижте средните разходи за показване на рекламата Ви при търсения за ключова дума.
 • Организиране на ключовите думи: Вижте как ключовите Ви думи се вместват в различни категории, свързани с марката Ви.
 • Създаване на нови кампании: Използвайте плана си за ключови думи, за да създадете нови кампании, съсредоточени върху задълбочения анализ на ключовите думи.

Важно е да имате предвид, че макар инструментът за планиране на ключови думи да може да Ви осигури статистика за насочването по ключови думи, ефективността на кампанията зависи от различни фактори. Успехът им може да се повлияе например от офертата, бюджета и продукта Ви, както и от поведението на клиентите в отрасъла Ви.

Инструкции

1. Създайте план за ключови думи

След като отворите инструмента за планиране на ключови думи, можете да създадете плана си за ключови думи по два начина:

 1. Потърсете нови ключови думи, като кликнете върху Откриване на нови ключови думи.
 2. Качете съществуващи ключови думи, като кликнете върху Получаване на данни за обема на търсене и прогнози.

Открийте нови ключови думи

А. Получете идеи за нови ключови думи

Въведете думи и/или уебсайтове, свързани с бизнеса Ви, за да видите идеи за ключови думи.

 1. Влезте в профила си в Google Ads
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и под „Планиране“ кликнете върху Инструмент за планиране на ключови думи.
 3. Кликнете върху Откриване на нови ключови думи.
 4. Има два начина за откриване на нови идеи за ключови думи:
  1. Започнете с ключови думи: Въведете думи, свързани с продуктите или услугите Ви. Можете да разделите няколко фрази със запетая и интервал.
   1. Въведете домейна си и Google ще опита да изключи ключови думи, които не са свързани с това, което предлагате.
  2. Започнете с уебсайт: Въведете произволен уебсайт и Google ще потърси ключови думи, свързани със съдържанието на сайта. 
 5. Кликнете върху Получаване на резултати.

След като кликнете върху „Получаване на резултати“, ще видите списък с ключови думи, свързани с въведеното от Вас. Тези ключови думи не са добавени към плана Ви. Вече можете да редактирате списъка си с филтри и категории, за да намирате онези, които са уместни за плана Ви.

Б. Редактирайте списъка си с идеи за ключови думи

Вече можете да редактирате списъка си с идеи за ключови думи, като използвате филтри и категории. Научете още подробни съвети за редактиране на списъка Ви с ключови думи.

Филтър

Стеснете списъка си с ключови думи въз основа на критерии като конкуренция, дял на импресиите и текст на ключовите думи. Можете например да видите идеи за ключови думи, при които офертите под 1 лв. може да са достатъчни, за да достигнете горната част на страницата.

 1. Кликнете върху Добавяне на филтър.
 2. Изберете филтър и въведете стойностите му.
 3. Списъкът Ви с идеи вече ще съответства на филтъра.

Прецизиране по категория

Вижте групи от ключови думи въз основа на техните теми, марки или категории.

 1. Потърсете страничния панел „Прецизиране на ключовите думи“ на страницата „Идеи за ключови думи“.
 2. Отворете категориите под него, за да видите характеристики, свързани с идеите Ви за ключови думи.
 3. Премахнете отметката от квадратчето до всяка категория, за да премахнете тези ключови думи от списъка си.
  • Ако например ключовите Ви думи са свързани с обувки за бягане, може да видите категория за цвета на обувките. За да виждате само ключови думи за „червени обувки за бягане“, трябва да премахнете отметката от квадратчето за всички други цветове.

В. Добавете ключови думи към плана си и вижте прогноза за ефективността

След като имате списък с ключови думи, има два начина да ги включите в кампаниите си:

 1. Добавете ги към плана си за ключови думи, за да видите прогнози за ефективността им и създайте нова кампания по избор.
 2. Добавете ги към рекламни групи в съществуващи кампании.

Изпълнете следните стъпки, за да добавите ключови думи към плана си и да прогнозирате ефективността им:

 1. Поставете отметка в квадратчето до всяка ключова дума, която искате да добавите към плана си.
 2. Кликнете върху падащото меню Добавяне към плана.
 3. Изберете Добавяне към плана. Или изберете Добавяне към съществуваща кампания, за да ги добавите към кампания, която вече сте създали.
 4. Посочете рекламната група в планираната си кампания, към която искате да добавите тези ключови думи, като кликнете върху падащото меню Добавяне към [име на рекламната група]
 5. Посочете типа на съвпадението, като кликнете върху падащото меню Широко съвпадение и изберете тип на съвпадението.
 6. Кликнете върху Добавяне на ключови думи.

Получаване на данни за обема на търсене и прогнози

Добавете ключови думи, за да планирате и виждате прогноза

 1. Влезте в профила си в Google Ads
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и под „Планиране“ кликнете върху Инструмент за планиране на ключови думи.
 3. Кликнете върху Получаване на данни за обема на търсене и прогнози.
 4. Въведете или поставете списък с ключови думи в полето за търсене или качете списък с ключови думи от CSV файл, като изпълните инструкциите по-долу:
  1. Кликнете върху Качване на файл.
  2. Кликнете върху Избор на файл от компютъра Ви. Прегледайте шаблоните за качване на ключови думи.
   1. Качете списък с ключови думи: Файлът Ви трябва да има само една графа със заглавката „Ключова дума“.
   2. Качете цял план за ключови думи: Изтеглете шаблона, за да включите към ключовата дума незадължителни допълнителни данни, като кампания, местоположение, рекламна група и други.
  3. Кликнете върху Изпращане.
 5. Кликнете върху Първи стъпки.

2. Разберете прогнозата за ключовите думи

Прогнозата за плана Ви показва колко реализации, кликвания или импресии вероятно ще получите за ключовите си думи въз основа на разходите си.

Разберете прогнозата си

Прогнозата Ви е налице на страницата „Ключови думи“ в плана Ви. Тя включва ключовите думи, които сте качили чрез „Получаване на обем на търсене и прогнози“ или тези, които сте добавили от страницата „Идеи за ключови думи“.

Какво включва прогнозата Ви

 • Прогноза за оптимална ефективност за всички ключови думи въз основа на разходите Ви. Изразходването на повече от тази сума вероятно няма да доведе до по-добра ефективност.
  • Променете показателя, който прогнозирате, като кликнете върху „реализации“ или „кликвания“.
  • Променете офертата за максимална CPC, като кликнете върху сумата.
  • Кликнете върху стрелката за падащо меню, за да видите диаграма с прогнозната ефективност въз основа на разходите си.
 • Прогнози за всяка отделна ключова дума въз основа на офертата за максимална CPC.
  • Редактирайте сумата в графата „Макс. CPC“, за да видите как се променят тези прогнози.
 • Рекламни групи, към които ключовите Ви думи ще бъдат добавени в нова кампания, ако внедрите плана си.
 • Период от време за прогнозата Ви.
  • Кликнете върху периода от време в горната част на страницата, за да промените периода от време за прогнозата.

Допълнителни опции

 • Добавете нови ключови думи, като кликнете върху бутона със знак плюс и въведете нови ключови думи. Можете също да се върнете на страницата „Идеи за ключови думи“ и да добавите ключови думи оттам.
 • Изтеглете прогнозата, като кликнете върху бутона за изтегляне.
 • Споделете плана с други хора, като кликнете върху трите точки и изберете „Редактиране на споделянето“.

3. Редактирайте рекламните групи и насочването по местоположение

Можете да персонализирате допълнително плана си, като групирате ключовите думи в рекламни групи и стесните насочването по местоположение.

Редактиране на рекламни групи

Можете да прехвърлите създадените тук рекламни групи към ключовите думи в плана си.

 1. Отворете страницата Рекламни групи.
 2. Кликнете върху бутона със знак плюс.
 3. Въведете имената на рекламните си групи в текстовото поле, разделени с нови редове или запетаи.
 4. Кликнете върху Запазване.
 5. За да премахнете рекламна група, поставете отметка в квадратчето до нея и кликнете върху Премахване.
 6. За да редактирате офертата си за максимална CPC, кликнете върху Редактиране на макс. CPC и въведете нова сума.

Редактиране на местоположенията

Можете да насочвате към хора, които търсят по ключовите Ви думи в конкретни географски местоположения.

 1. Отворете страницата Местоположения.
 2. Кликнете върху бутона със знак плюс.
 3. Въведете местоположение за насочване.
 4. В падащото меню, което се показва, изберете Насочване до местоположението, което искате да добавите.
 5. Премахнете всички местоположения от списъка си, като кликнете върху „x“.
 6. Кликнете върху Запазване.

4. Създайте кампания въз основа на плана си

Създаване на кампания

Можете да внедрите плана си, като го създадете като кампания.

 1. Можете да създадете кампания от страницата Общ преглед на плана, Рекламни групи, Ключови думи или Местоположения.
 2. Кликнете върху Създаване на кампания близо до горния ъгъл.
 3. Наименувайте своята кампания.
 4. Изберете препоръчителния дневен бюджет въз основа на оптималната ефективност от прогнозата на плана си или въведете персонализиран бюджет.
 5. Кликнете върху Запазване.
 6. След като кликнете върху „Запазване“, прогнозният Ви план ще бъде преобразуван в нова кампания на страницата „Кампании“ в профила Ви.
 7. Кликнете върху Преглед на кампанията, за да отворите настройките за новата кампания.

След като внедрите плана си като кампания, все още имате достъп до прогнозата му от иконата за инструменти в Инструмент за планиране на ключови думи. Ще можете обаче да правите промени в ключовите думи за този план само в рамките на новосъздадената кампания.

Изпратете ни отзиви

Кажете ни кое е подходящо за Вас в новата версия на Google Ads и кое може да се подобри. За да споделите мнението си, кликнете върху иконата за помощ горе вдясно в профила си, след което – върху Изпращане на отзиви.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си