Platobné profily

Na uhrádzanie reklamných nákladov potrebujete platobný profil. Tento profil ste si nastavili pri vytváraní účtu Google Ads, no môžete ho kedykoľvek upraviť. Profil obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré riadia fakturáciu a platby vo vašom účte Google Ads. Sú to napríklad:

 • Platiteľ: Meno a adresa osoby alebo spoločnosti, ktorá je právne zodpovedná za náklady účtu.
 • Ako platíte: Uložené spôsoby platby na uhrádzanie reklamných nákladov.
 • Daňové informácie: Daňový stav, krajina a identifikátor pridelený k vášmu účtu.
 • Kontakty: Mená a kontaktné informácie osôb priradených k profilu.
 • Jazyková predvoľba dokumentu: V niektorých krajinách si môžete vybrať jazyk svojich dokumentov týkajúcich sa fakturácie a platieb. Ak nie je k dispozícii žiaden výber, predvoleným jazykom bude úradný jazyk krajiny fakturácie.

Platobné účty

Platobný účet je podmnožina platobného profilu, ktorá usporadúva aktuálne nastavenia používané vo vašej fakturačnej a platobnej aktivite v službe Google Ads. Označuje sa aj ako nastavenie fakturácie. Svoj platobný účet môžete upraviť prejdením na stránku Fakturácia – prevody, kliknutím na tlačidlo Zmeniť fakturáciu a výberom položky Zmeniť nastavenie faktúr.

Každý platobný profil môže mať pridružené viaceré platobné účty alebo nastavenia fakturácie. Môžete mať viaceré nastavenia, ktoré vám umožňujú spravovať fakturáciu a platby pre viaceré účty Google Ads. Agentúra môže napríklad používať nastavenia fakturácie na správu fakturačnej aktivity pre viacerých klientov. Spôsoby platby a harmonogramy sú prehľadne usporiadané, čo uľahčuje preposielanie faktúr jednotlivým klientom.

Úprava profilu

Svoj platobný profil v službe Google Ads upravíte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ozubené koliesko a vyberte možnosť Fakturácia a platby.
  Ak používate nové prostredie Google Ads, ikona ozubeného kolieska  sa vám v účte nezobrazí. V pravom hornom rohu účtu preto kliknite na ikonu kľúča . Možnosť Fakturácia a platby nájdete pod hlavičkou Nastavenie.
 3. V ponuke vľavo kliknite na možnosť Nastavenia.
 4. Vyhľadajte časť Platobný profil a upravte ľubovoľné polia s ikonou ceruzky.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Poznámka: Ak chcete zmeniť povolenia pre platobný profil a udeliť alebo zrušiť niekomu prístup na uskutočňovanie nákupov alebo úpravu profilu, prejdite do platobného centra Google a kliknite na možnosť Nastavenia.

Použitie profilu v ľubovoľnom produkte Google

Platobný profil zjednodušuje používanie spôsobov platieb v ďalších účtoch Google Ads, ako aj platby a služby v iných produktoch Google, napríklad v službe Cloud Storage alebo Google Analytics. Znamená to tiež, že ak ste už vytvorili platobný styk v existujúcom účte Google Ads alebo inom produkte Google, môžete použiť príslušný profil bez toho, aby ste museli znova zadávať všetky informácie alebo vytvárať nový profil pre Google Ads.

Je dôležité mať na pamäti, že keď v účte Google Ads upravíte podrobnosti profilu, napríklad spôsoby platieb, zmeny sa prejavia aj v ostatných produktoch, ktoré používajú príslušný profil. Prehľad všetkých produktov, v ktorých sa aktualizácia prejaví, nájdete v platobnom centre Google

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?