Platobné profily

Na uhrádzanie reklamných nákladov potrebujete platobný profil. Tento profil bol automaticky vytvorený pri vytvorení vášho účtu Google Ads. Môžete ho však kedykoľvek upraviť. Profil obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré sa používajú pri fakturácii a platbách vo vašom účte Google Ads. Sú to napríklad:

 • Platiteľ: Meno a adresa osoby alebo spoločnosti, ktorá je právne zodpovedná za náklady účtu.
 • Ako platíte: Uložené spôsoby platby na uhrádzanie reklamných nákladov.
 • Daňové informácie: Daňový stav, krajina a identifikátor pridelený k vášmu účtu.
 • Kontakty: Mená a kontaktné informácie osôb priradených k profilu.
 • Jazyková predvoľba dokumentu: V niektorých krajinách si môžete vybrať jazyk svojich dokumentov týkajúcich sa fakturácie a platieb. Ak nie je k dispozícii žiaden výber, predvoleným jazykom bude úradný jazyk krajiny fakturácie.

Platobné účty

Platobný účet je súčasťou platobného profilu, ktorý usporadúva aktuálne nastavenia používané pri fakturácii a platbách v službe Google Ads. Uvidíte ho aj pod názvom „nastavenie fakturácie“ alebo „nastavenie faktúr“. Toto nastavenie sa týka len zákazníkov využívajúcich mesačnú fakturáciu. Ak máte účet s mesačnou fakturáciou, platobný účet môžete zmeniť tak, že prejdete na stránku Prenosy fakturácie, kliknete na tlačidlo Zmeniť fakturáciu a vyberiete Zmeniť nastavenie fakturácie.

Každý platobný profil môže mať pridružené viaceré platobné účty alebo nastavenia fakturácie. Odporúčame, aby ste mali viaceré nastavenia. Budete tak môcť spravovať fakturáciu a platby pre viaceré účty Google Ads. Agentúra môže napríklad pomocou viacerých nastavení fakturácie spravovať fakturáciu jednotlivých klientov. Zákazníci využívajúci automatické a/alebo manuálne platby si môžu zobraziť nastavenie fakturácie, no nemôžu v ňom robiť zmeny. Ak chcú niečo zmeniť, môžu vyplniť kontaktný formulár v centre pomoci služby Google Ads.

Zobrazenie alebo úprava profilu

Ak chcete zobraziť alebo upraviť platobný profil a pozrieť podrobnosti, ako je identifikátor platobného profilu alebo typ účtu, postupujte takto.

Majte na pamäti, že možnosti úpravy v platobnom profile závisia od konkrétneho nastavenia platieb a krajiny fakturácie.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia.
 3. Vyhľadajte sekciu Platobný profil, kde si môžete pozrieť podrobnosti, ako sú identifikátor platobného profilu, typ účtu a iné.

Ak chcete upraviť platobný profil, môžete zmeniť všetky polia s ikonou ceruzky. Potom kliknite na Uložiť.

Používatelia platieb

Používatelia platieb sú kontakty spojené s platobným profilom, ktoré môžu mať rôzne úrovne prístupu doň (napríklad prístup pre správcu, iba na čítanie atď.). Správca platieb môže vyžadovať niektoré akcie prepojené s vaším platobným profilom.

Vyhľadávanie správcov platieb v účte Google Ads:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia.
 3. Vyhľadajte sekciu Používatelia platieb. Kliknutím na možnosť Spravovať používateľov platieb zobrazíte správcov platieb a ďalšie typy používateľov platieb.

Ďalšie informácie o pridaní alebo odobratí používateľov platieb a povolení

Poznámka: Ak chcete zmeniť povolenia týkajúce sa platobného profilu a udeliť či odvolať prístup na vykonávanie nákupov alebo úpravu profilu, prejdite do platobného centra Google a kliknite na Nastavenia.

Používanie profilu v ľubovoľnej službe Googlu

Platobný profil zjednodušuje nielen používanie vašich spôsobov platby v ostatných účtoch Google Ads, ale aj platby v ostatných službách Googlu, napríklad v službe Cloud Storage alebo Google Analytics. Znamená to tiež, že ak už máte v existujúcom účte Google Ads alebo inej službe Googlu zavedený nejaký platobný vzťah, môžete daný profil používať bez toho, aby ste museli znova zadávať všetky informácie alebo vytvárať nový profil pre Google Ads.

Je dôležité mať na pamäti, že úpravy údajov profilu (ako sú spôsoby platby) v účte Google Ads sa prejavia aj v ostatných službách využívajúcich daný profil. V platobnom centre Google si pozrite prehľad všetkých služieb, ktoré by boli ovplyvnené úpravou platobného profilu. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory