Over betalingsprofielen

U heeft een betalingsprofiel nodig om uw advertentiekosten te betalen. Dit profiel is automatisch gemaakt toen u uw Google Ads-account instelde, maar u kunt het op elk gewenst moment bewerken. Het profiel bevat alle belangrijke gegevens voor het beheer van de facturering en betalingen van uw Google Ads-account. Dit zijn onder meer:

 • Wie betaalt: De naam en het adres van de persoon die of het bedrijf dat wettelijk verantwoordelijk is voor de kosten van het account.
 • Hoe u betaalt: De opgeslagen betaalmethoden waarmee advertentiekosten worden betaald.
 • Belastinggegevens: De belastingstatus, het land en de ID die aan uw account zijn gekoppeld.
 • Contacten: De namen en contactgegevens van mensen die zijn gekoppeld aan het profiel.
 • Voorkeurstaal documenten: In sommige landen kunt u een taal selecteren voor uw facturerings- en betalingsdocumenten. Als er geen selectie mogelijk is, geldt de standaardtaal van het factureringsland als officiële taal.

Betalingsaccounts

Een betalingsaccount is een subset van het betalingsprofiel. Het zorgt ervoor dat de huidige instellingen worden toegepast op de facturerings- en betalingsactiviteit van uw Google Ads-account. In plaats van 'betalingsaccount' kunt u ook de termen 'factuurconfiguratie' of 'instellingen voor facturering' tegenkomen. Deze instelling is alleen van toepassing op klanten die maandelijkse facturering gebruiken. Als uw account is ingesteld op maandelijkse facturering, kunt u uw betalingsaccount als volgt wijzigen: ga naar de pagina Factureringsoverdrachten, klik op de knop Facturering wijzigen en selecteer Factuurconfiguratie wijzigen.

Er kunnen meerdere betalingsaccounts of factuurconfiguraties aan een betalingsprofiel zijn gekoppeld. Dit stelt u in staat de facturering en betalingen voor meerdere Google Ads-accounts te beheren. Een bureau kan bijvoorbeeld verschillende factuurconfiguraties nodig hebben om de factureringsactiviteit voor elke afzonderlijke klant te beheren. Klanten die automatische en/of handmatige betalingen gebruiken, kunnen de factuurconfiguratie zien, maar kunnen de instelling niet wijzigen. Als klanten wijzigingen willen aanbrengen, kunnen ze het contactformulier invullen in het Helpcentrum van Google Ads.

Uw profiel bekijken of bewerken

Volg de onderstaande stappen om uw betalingsprofiel te bekijken of te bewerken en details zoals uw betalingsprofiel-ID of accounttype te controleren.

Wat u kunt bewerken in uw betalingsprofiel, is afhankelijk van uw specifieke betaalinstellingen en uw factureringsland.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | Gereedschap [icoon] en kies Instellingen onder 'Facturering'.
 3. Onder 'Betalingsprofiel' kunt u details bekijken, zoals uw betalingsprofiel-ID en accounttype.

Als u uw betalingsprofiel wilt bewerken, kunt u wijzigingen aanbrengen in elk veld met een potloodicoon. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

Gebruikers betalingsprofiel

Betalingsgebruikers zijn contacten die zijn gekoppeld aan het betalingsprofiel en die verschillende toegangsniveaus hebben voor het betalingsprofiel (bijvoorbeeld 'Beheerder' of 'alleen-lezen'). Sommige acties die aan uw betalingsprofiel zijn gekoppeld, zijn mogelijk vereist door de betalingsbeheerder.

U kunt als volgt de betalingsbeheerders vinden in uw Google Ads-account:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | Gereedschap [icoon] en kies Instellingen onder 'Facturering'.
 3. Ga naar het gedeelte 'Gebruikers betalingsprofiel'. Klik op Gebruikers betalingsprofiel beheren om de betalingsbeheerders en andere typen gebruikers van het betalingsprofiel te bekijken. 

Meer informatie over hoe u gebruikers van een betalingsprofiel en hun rechten kunt toevoegen/verwijderen

Opmerking: Als u de rechten voor het betalingsprofiel wilt wijzigen en wilt aanpassen wie er aankopen mag doen of het profiel mag bewerken, gaat u naar het Google-betalingscentrum en klikt u op Instellingen.

Uw profiel gebruiken in alle Google-producten

Uw betalingsprofiel maakt het mogelijk eenvoudig uw betaalmethoden in andere Google Ads-accounts te gebruiken en te betalen voor services in andere Google-producten, zoals Cloud Storage of Google Analytics. Als u al een betalingsprofiel heeft ingesteld in een bestaand Google Ads-account of in een ander Google-product, kunt u dus ook dat profiel gebruiken. U hoeft dan niet al uw gegevens opnieuw op te geven of een nieuw profiel voor Google Ads te maken.

Houd er rekening mee dat wanneer u profielgegevens (zoals betaalmethoden) bewerkt vanuit uw Google Ads-account, deze wijzigingen ook worden toegepast op andere producten die hetzelfde profiel gebruiken. Ga naar het Google-betalingscentrum voor een overzicht van alle producten waarvoor bewerking van een betalingsprofiel gevolgen heeft. 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false