Par maksājumu profiliem

Lai varētu segt reklamēšanas izmaksas, jums nepieciešams maksājumu profils. Šis profils tika iestatīts automātiski, kad izveidojāt savu Google Ads kontu, taču varat to jebkurā laikā mainīt. Profilā ir iekļauti visi būtiskie dati, kas tiek izmantoti Google Ads konta norēķiniem un maksājumiem. Minēsim dažus piemērus.

  • Maksātājs: personas vai uzņēmuma, kas ir juridiski atbildīgs par konta izmaksām, vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.
  • Ar ko maksājat: saglabātie maksājumu veidi, kas tiek izmantoti reklamēšanas izmaksu segšanai.
  • Nodokļu informācija: ar jūsu kontu saistītais nodokļu statuss, valsts un ID.
  • Kontaktpersonas: ar profilu saistīto personu vārdi, uzvārdi un kontaktinformācija.
  • Dokumentu valodas preference: dažās valstīs var izvēlēties norēķinu un maksājumu dokumentu valodu. Ja šāda izvēle nav pieejama, pēc noklusējuma tiek izmantota norēķinu valsts oficiālā valoda.

Maksājumu konti

Maksājumu konts ir maksājumu profila apakškopa, kurā ir pieejami iestatījumi, kas konkrētajā brīdī tiek izmantoti Google Ads norēķiniem un maksājumiem. Dažkārt šie iestatījumi tiek dēvēti par “rēķinu izveides iestatījumiem” vai “norēķinu iestatījumiem”. Šie iestatījumi attiecas tikai uz klientiem, kuri saņem ikmēneša rēķinus. Ja jūsu kontā ir izvēlēti ikmēneša rēķini, varat mainīt maksājumu kontu, pārejot uz lapu Norēķinu maiņa, noklikšķinot uz pogas Mainīt norēķinus un atlasot vienumu Mainīt rēķinu iestatījumus.

Ar katru maksājumu profilu var būt saistīti vairāki maksājumu konti jeb rēķinu izveides iestatījumi. Varat izmantot vairākus iestatījumus, lai pārvaldītu vairāku Google Ads kontu norēķinus un maksājumus. Piemēram, aģentūra var izmantot vairākus rēķinu izveides iestatījumus, lai attiecīgi apstrādātu norēķinus katram klientam. Klienti, kuri izvēlējušies automātiskos un/vai manuālos maksājumus, var redzēt rēķinu izveides iestatījumu, taču nevar to mainīt. Ja klienti vēlas veikt izmaiņas, viņi var aizpildīt saziņas veidlapu Google Ads palīdzības centrā.

Profila skatīšana vai rediģēšana

Lai skatītu vai rediģētu savu maksājumu profilu un pārbaudītu detalizētu informāciju, piemēram, maksājumu profila ID vai konta veidu, veiciet tālāk norādītās darbības.

Ņemiet vērā, ka iestatījumi, ko varat rediģēt maksājumu profilā, ir atkarīgi no jūsu maksājumu iestatījuma un norēķinu valsts.

  1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
  2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un izvēlieties Norēķini un maksājumi.
  3. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Iestatījumi.
  4. Atrodiet sadaļu “Maksājumu profils”. Sadaļā “Maksājumu profils” varat skatīt, piemēram, maksājumu profila ID, konta veidu un citu detalizētu informāciju.

Lai rediģētu maksājumu profilu, varat veikt izmaiņas jebkurā laukā, pie kura ir zīmuļa ikona; pēc tam noklikšķiniet uz “Saglabāt”.

Piezīme. Lai mainītu ar maksājumu profilu saistītās atļaujas un piešķirtu vai atsauktu piekļuvi pirkumu veikšanai vai profila rediģēšanai, apmeklējiet Google maksājumu centru un noklikšķiniet uz Iestatījumi.

Profila izmantošana jebkurā Google produktā

Maksājumu profils ļauj jums ērti izmantot savus maksājumu veidus citos Google Ads kontos vai maksāt par pakalpojumiem citos Google produktos, piemēram, Cloud Storage vai Google Analytics. Ja esat jau veicis kādu maksājumu no esoša Google Ads konta vai cita Google produkta, varat izmantot attiecīgo profilu, tādējādi jums nav atkārtoti jāievada visa informācija vai jāizveido jauns profils programmai Google Ads.

Ņemiet vērā: ja savā Google Ads kontā rediģēsiet profila informāciju (piemēram, maksājumu veidus), veiktās izmaiņas attieksies arī uz citiem produktiem, kuros izmantojat šo profilu. Apmeklējiet Google maksājumu centru, lai skatītu kopsavilkumu par visiem produktiem, kurus var ietekmēt maksājumu profila rediģēšana. 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.