O profilima za plaćanje

Da biste platili troškove oglašavanja, potreban vam je profil za plaćanje. Taj je profil automatski izrađen prilikom izrade Google Ads računa, ali ga u bilo kojem trenutku možete urediti. Profil sadrži sve ključne podatke za upravljanje naplatom i plaćanjima za vaš Google Ads račun. To su:

  • Platitelj: ime i adresa osobe ili tvrtke koja pravno odgovara za troškove računa.
  • Čime plaćate: pohranjeni načini plaćanja koji se koriste za plaćanje troškova oglašavanja.
  • Porezni podaci: porezni status, zemlja i ID pridružen računu.
  • Kontakti: imena i podaci za kontakt za osobe pridružene profilu.
  • Postavka jezika dokumenta: u nekim zemljama možete odabrati jezik za dokumente za naplatu i plaćanja. Kad odabir nije dostupan, zadani će jezik biti službeni jezik zemlje adrese za naplatu.

Računi za plaćanje

Račun za plaćanje podskup je profila za plaćanje koji organizira trenutačne postavke koje se primjenjuju na aktivnost naplate i plaćanja na Google Adsu. Naziva se i "postavkama fakture" ili "postavkama naplate". Ta je postavka primjenjiva samo na klijente na mjesečnom fakturiranju. Ako je vaš račun na mjesečnom fakturiranju, možete promijeniti račun za plaćanje tako da odete do stranice Prijenosi naplate, kliknete gumb Izmijeni naplatu i zatim odaberete Izmjena postavki fakture.

Sa svakim profilom za plaćanje može biti povezano više računa za plaćanje ili postavki fakture. Bilo bi dobro da imate više postavki fakture da biste mogli upravljati naplatom i plaćanjima za više Google Ads računa. Na primjer, neka agencija može upotrebljavati nekoliko postavki fakture radi upravljanja aktivnostima naplate za svakog od svojih klijenata. Klijenti na automatskom i/ili ručnom plaćanju mogu vidjeti postavke fakture, no ne mogu ih promijeniti. Ako klijenti žele unositi promjene, mogu ispuniti Obrazac za kontaktiranje u centru za pomoć za Google Ads.

Prikaz ili uređivanje vlastitog profila

Da biste prikazali ili uredili svoj profil za plaćanje i provjerili pojedinosti kao što su ID profila za plaćanje ili vrsta računa, slijedite upute u nastavku.

Imajte na umu da ono što možete urediti u svojem profilu za plaćanje ovisi o vašoj postavci plaćanja i zemlji adrese za naplatu.

  1. Prijavite se na Google Ads račun.
  2. Kliknite ikonu alata  i odaberite Naplata i plaćanja.
  3. Na izborniku slijeva kliknite Postavke.
  4. Pronađite odjeljak "Profil za plaćanje". U odjeljku “Profil za plaćanje” možete pregledati pojedinosti kao što su ID profila za plaćanje, vrsta računa itd.

Da biste uredili profil za plaćanje, izmjene možete uvesti u svako polje s ikonom olovke, a zatim kliknite Spremi.

Napomena: da biste izmijenili dopuštenja povezana s profilom za plaćanje i odobrili ili opozvali pristup za izvršavanje kupnji ili uređivanje profila, posjetite Google centar za plaćanja i kliknite Postavke.

Upotreba vašeg profila na bilo kojem Googleovu proizvodu

Profil za plaćanje olakšava vam korištenje načina plaćanja na drugim Google Ads računima ili plaćanje za usluge u drugim Googleovim proizvodima, kao što su Pohrana u oblaku ili Google Analytics. To također znači da, ako ste već definirali odnos za plaćanje na nekom postojećem Google Ads računu ili na nekom drugom Googleovu proizvodu, možete odlučiti upotrebljavati taj profil bez ponovnog unosa svih svojih podataka ili izrade novog profila za Google Ads.

Važno je da zapamtite sljedeće: ako s Google Ads računa uredite pojedinosti profila (poput načina plaćanja), te će se izmjene primijeniti na druge proizvode koji koriste isti profil. Posjetite Google centar za plaćanja radi pregleda svih proizvoda na koje bi moglo utjecati uređivanje profila za plaćanje. 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem