O kampanjama na pretraživačkoj mreži s proširenjem za prikazivačku mrežu

Kampanja na pretraživačkoj mreži s proširenjem za prikazivačku mrežu može vam pomoći da dosegnete korisnike dok koriste Google pretraživanje i posjećuju razne web-lokacije. U ovom se članku objašnjavaju osnove funkcioniranja te vrste kampanje, kakva je ona u usporedbi s kampanjom na pretraživačkoj mreži koja ima slične značajke i kako izraditi kampanju na pretraživačkoj mreži koja se proširuje na prikazivačku mrežu.

Način funkcioniranja

Svojim kampanjama na pretraživačkoj mreži s proširenjem na prikazivačku mrežu upravljate na isti način na koji biste upravljali kampanjom na pretraživačkoj mreži: odredite proračun, odaberite relevantne ključne riječi, izradite oglase i postavite licitacije.

Vaši se oglasi mogu prikazati kada korisnici na Google pretraživanju i web-lokacijama partnera na pretraživačkoj mreži pretražuju pojmove koji se podudaraju s vašim ključnim riječima, a mogu se pojaviti i na relevantnim stranicama na webu na Google prikazivačkoj mreži. Međutim, oglasi na prikazivačkoj mreži prikazuju se selektivno, a licitiranje je automatizirano kako bi vam pomoglo da dosegnete korisnike koji su vrlo vjerojatno zainteresirani za proizvode i usluge koje oglašavate.

Vaši će se oglasi uglavnom prikazivati na pretraživačkoj mreži, a mogu se prikazivati na prikazivačkoj mreži ako vam preostane sredstava u dnevnom proračunu.

Pronalaženje prave publike

Kampanja na pretraživačkoj mreži s proširenjem za prikazivačku mrežu povećava vaš doseg bez dodatnog postavljanja i može vam pomoći da pronađete pravu publiku na pravom mjestu i u pravo vrijeme.

 • Proširite svoju moguću publiku: dodavanjem prikazivačke mreže vaši se oglasi mogu prikazivati na Google prikazivačkoj mreži koja obuhvaća više od dva milijuna web-lokacija, videozapisa i aplikacija.
 • Dosegnite moguće korisnike u ranijem dijelu ciklusa kupovine: uz proširenje na prikazivačku mrežu vaši oglasi mogu dosegnuti korisnike koji pregledavaju ili istražuju slične proizvode na različitim web-lokacijama.
 • Strateški potez uz malo dodatnog posla: budući da je proširivanje na prikazivačku mrežu u potpunosti automatizirano, vaši će se oglasi optimizirati tako da ciljaju prikazivačku mrežu bez dodatnog postavljanja.

Upotreba responzivnih oglasa za privlačenje više korisnika

Da biste dodatno proširili doseg i poboljšali izvedbu, izradite responzivne oglase za kampanju na pretraživačkoj mreži s proširenjem na prikazivačku mrežu. Responzivni oglasi praktičan su, sveobuhvatan format koji se poslužuje na cijeloj prikazivačkoj mreži. Koristeći elemente koje unesete, uključujući naslove, slike i odredišnu stranicu, responzivni oglasi automatski prilagođavaju svoju veličinu, izgled i format tako da se uklope u gotovo bilo koji dostupan oglasni prostor. Izradom jednog oglasa koji odgovara gotovo bilo kojem oglasnom prostoru na prikazivačkoj mreži responzivan oglas može povećati vaš doseg i utjecaj te vam istodobno uštedjeti vrijeme. Saznajte više o responzivnim oglasima.

Napomene

Ako ste prikazivali kampanje na pretraživačkoj mreži i zatim se proširili na prikazivačku mrežu, možda ćete primijetiti povećanje broja konverzija (prosječno 15%), a shodno tome i povećanje dnevne potrošnje (također prosječno 15%). Vaša cijena po konverziji na prikazivačkoj mreži u prosjeku bi trebala biti slična onoj na pretraživačkoj mreži.

Izrada kampanje na pretraživačkoj mreži s proširenjem za prikazivačku mrežu

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje.
 3. Kliknite gumb s plusom i odaberite opciju Nova kampanja.
 4. Odaberite cilj za svoju kampanju. Ako nijedan cilj ne odgovara onome što tražite, odaberite Izradite kampanju bez usmjeravanja na temelju cilja.
  1. Ako ovaj korak ne odražava ono što vidite na svom računu, prvo odaberite vrstu kampanje, a zatim cilj. Saznajte više o ciljevima.
 5. Odaberite vrstu kampanje Pretraživačka kampanja.
 6. Kliknite Nastavi.
 7. U odjeljku "Mreže" odaberite opciju Prikazivačka mreža.
 8. Odaberite preostale postavke kampanje. Saznajte više o svakoj postavci.
 9. Kliknite Spremi i nastavi.

Nadogradite kampanju za pretraživačku mrežu

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Postavke.
 3. Odaberite kampanju za pretraživačku mrežu koju želite nadograditi.
 4. Kliknite da biste proširili odjeljak "Mreže".
 5. Odaberite opciju "Prikazivačka mreža".
 6. Kliknite Spremi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem